Sisteme ayrılmış Mac klavye kısayolları

Sisteme ayrılmış Mac  

Zeynel Öztürk -
3 yıl önce
- Kısayollar

Geliştiriciler için: Bu kısayolları programlarınızda kullanmanız, Apple tarafından önerilmemektedir. Bu kısayollar ya sistem tarafından kullanılmaktadır ya da kullanıcı tarafından diğer genel işlevlerde kullanılması beklenir.

Bu kısayollar, macOS sistemi tarafından kullanılır. Çakışmaları önlemek için bu kısayolları uygulamanızda kullanmamalısınız.
Not: Fark etmiş olabileceğiniz gibi, bu liste Mac uygulama geliştiricilerine yöneliktir. Genel macOS kısayollarını arıyorsanız, lütfen buraya tıklayın.
0
⌘ Cmd + Space

Spotlight arama alanını göster veya gizle (birden çok dil yüklendiğinde, etkinleştirilmiş komut dosyası sistemleri arasında dönebilir).

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Space

Değişir. Apple'a ayrılmıştır.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + Space

Spotlight arama sonuçları penceresini göster (birden çok dil yüklendiğinde, klavye düzenleri ve bir komut dosyası içindeki giriş yöntemleri arasında dönebilir).

0
Control + ⌘ Cmd + Space

Özel Karakterler penceresini göster.

0
↑   Shift + Tab

Kontroller arasında ters yönde gezin.

0
⌘ Cmd + Tab

Açık uygulamalar listesinde en son kullanılan sonraki uygulamaya ilerle.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Tab

Açık uygulamalar listesinde geriye doğru git (son kullanıma göre sıralı).

0
Control + Tab

Odağı iletişim kutusundaki veya sonraki tablodaki sonraki denetim grubuna taşı (Sekme sonraki hücreye gittiğinde).

0
Control + ↑   Shift + Tab

Odağı önceki kontrol grubuna taşı.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + Esc

Çıkmaya Zorla iletişim kutusunu aç.

0
Control + ⌘ Cmd + Eject

Tüm uygulamalardan çık (değişiklikler açık belgelere kaydedildikten sonra) ve bilgisayarı yeniden başlat.

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + Eject

Tüm uygulamalardan çık (değişiklikler açık belgelere kaydedildikten sonra) ve bilgisayarı kapat.

0
Control + F1

Tam klavye erişimini aç veya kapat.

0
Control + F2

Odağı menü çubuğuna taşı.

0
Control + F3

Odağı Dock'a taşı.

0
Control + F4

Odağı etkin (veya sonraki) pencereye taşı.

0
Control + ↑   Shift + F4

Odağı önceki etkin pencereye taşı.

0
Control + F5

Odağı araç çubuğuna taşı.

0
⌘ Cmd + F5

VoiceOver'ı aç veya kapat.

0
Control + F6

Odağı ilk (veya sonraki) panele taşı

0
Control + ↑   Shift + F6

Odağı önceki panele taşı.

0
Control + F7

Pencerelerde ve iletişim kutularında geçerli klavye erişim modunu geçici olarak geçersiz kıl.

0
F8

Değişir. Apple'a Ayrılmıştır.

0
veya F9
0
veya F10
0
F11

Masaüstünü göster.

0
F12

Gösterge Tablosunu gizle veya görüntüle.

0
⌘ Cmd + `

En öndeki uygulamada sonraki açık pencereyi etkinleştir.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + `

En öndeki uygulamada önceki açık pencereyi etkinleştir.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + `

Odağı pencere çekmecesine taşı.

0
⌘ Cmd + -

Seçimin boyutunu azalt.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + -

Ekran yakınlaştırma açıkken uzaklaştır.

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + ,

Ekran kontrastını azalt.

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + .

Ekran kontrastını artır.

0
⌘ Cmd + ?

Uygulamanın Yardım menüsünü aç.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + /

Yazı tipi yumuşatmayı aç veya kapat.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + =

Seçimin boyutunu artır.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + =

Ekran yakınlaştırma açıkken yakınlaştır.

-1
↑   Shift + ⌘ Cmd + 3

Ekranı bir dosyaya yakalay.

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + 3

Ekranı Panoya yakala.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + 4

Seçimi bir dosyaya kaydet.

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + 4

Panoya bir seçim yap.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + 8

Ekran yakınlaştırmayı aç veya kapat.

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + 8

Ekran renklerini ters çevir.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + D

Dock'u göster veya gizle.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Q

Mevcut kullanıcının oturumunu kapat.

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + Q

Onay almadan mevcut kullanıcının oturumunu kapat.

0
⌘ Cmd +

Klavye düzenini mevcut Latin alfabesi düzenine değiştir.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi sonraki semantik birime, genellikle geçerli satırın sonuna kadar genişletir.

0
↑   Shift +

Seçimi bir karakter sağa doğru genişlet.

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi geçerli sözcüğün sonuna, ardından sonraki sözcüğün sonuna kadar genişletir.

0
Control +

Odağı, tablo gibi bir görünümdeki başka bir değere veya hücreye taşı.

0
⌘ Cmd +

Klavye düzenini, sistem komut dosyasının mevcut düzenine değiştir.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi önceki semantik birime, tipik olarak geçerli satırın başlangıcına kadar genişletir.

0
↑   Shift +

Seçimi bir karakter sola doğru genişletir.

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi mevcut kelimenin başına, ardından önceki kelimenin başına kadar genişletir.

0
Control +

Odağı, tablo gibi bir görünümdeki başka bir değere veya hücreye taşı.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi, sonraki semantik birimde, tipik olarak belgenin başlangıcında yukarı doğru genişlet.

0
↑   Shift +

Seçimi yukarıdaki satıra, aynı yatay konumdaki en yakın karakter sınırına kadar genişlet.

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi geçerli paragrafın başına, ardından bir sonraki paragrafın başına kadar genişlet.

0
Control +

Odağı, tablo gibi bir görünümdeki başka bir değere veya hücreye taşı.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi, sonraki semantik birimde, genellikle belgenin sonunda aşağı doğru genişlet.

0
↑   Shift +

Seçimi aşağıdaki satıra, aynı yatay konumdaki en yakın karakter sınırına kadar genişlet.

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi geçerli paragrafın sonuna, ardından sonraki paragrafın sonuna kadar genişlet (kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemlerinde Return gibi paragraf sonlandırıcıyı dahil edin).

0
Control +

Odağı, tablo gibi bir görünümdeki başka bir değere veya hücreye taşı.

Bu kısayollar sistem tarafından kullanılmaz, ancak programlar arasında benzer işlevsellik sağlamaları beklenir. Bu nedenle, yazılımınızda onlara farklı işlevler vermekten kaçınmanız yerinde olacaktır.
0
⌘ Cmd + {

Seçimi sola hizala.

0
⌘ Cmd + }

Seçimi sağa hizala.

0
⌘ Cmd + |

Seçimi ortaya hizala.

0
⌘ Cmd + :

Yazım penceresini görüntüle.

0
⌘ Cmd + ;

Belgedeki yanlış yazılmış kelimeleri bul.

0
⌘ Cmd + ,

Uygulamanın tercihler penceresini aç.

0
⌘ Cmd + A

Belgedeki veya penceredeki her öğeyi veya bir metin alanındaki tüm karakterleri seç.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm seçimlerin veya karakterlerin seçimini kaldır.

0
⌘ Cmd + B

Seçili metni kalın yazı tipi yap veya kalın yüzlü metni açıp kapat.

0
⌘ Cmd + C

Seçimi Panoya kopyala.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Renkler penceresini görüntüle.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Seçili metnin stilini kopyala.

0
Control + ⌘ Cmd + C

Seçimin biçimlendirme ayarlarını kopyala ve Pano'ya kaydet.

0
Control + ⌘ Cmd + D

Sözlük uygulamasında seçilen kelimenin tanımını görüntüle.

0
⌘ Cmd + E

Bulma işlemi için seçimi kullan.

0
⌘ Cmd + F

Bul penceresini aç.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + F

Arama alanı kontrolüne geç.

0
Control + ⌘ Cmd + F

Tam ekran yap.

0
⌘ Cmd + G

Seçimin sonraki örneğini bul.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Seçimin önceki örneğini bul.

0
⌘ Cmd + H

Şu anda çalışan uygulamanın pencerelerini gizle.

1
⌥ Option + ⌘ Cmd + H

Diğer tüm çalışan uygulamaların pencerelerini gizle

0
⌘ Cmd + I

Seçili metni italik hale getir veya italik metni aç / kapat.

0
⌘ Cmd + I

Bilgi penceresini görüntüle.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Denetçi penceresini görüntüle.

0
⌘ Cmd + J

Seçime git.

0
⌘ Cmd + M

Aktif pencereyi Dock'a küçült.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + M

Aktif uygulamanın tüm pencerelerini Dock'a küçült.

0
⌘ Cmd + N

Yeni bir belge aç.

0
⌘ Cmd + O

Açılacak bir belgeyi seçmek için bir iletişim kutusu görüntüle.

0
⌘ Cmd + P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüle.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu görüntüle.

0
⌘ Cmd + Q

Uygulamadan çık.

0
⌘ Cmd + S

Yeni bir belge kaydet veya bir belgenin bir sürümünü kaydet.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Etkin belgeyi çoğaltın veya Farklı Kaydet'i başlat.

0
⌘ Cmd + T

Yazı Tipleri penceresini görüntüle.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Bir araç çubuğunu göster veya gizle.

0
⌘ Cmd + U

Seçili metnin altını çiz veya altını çizmeyi aç / kapat.

0
⌘ Cmd + V

Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştır.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Farklı yapıştır (Örneğin, Alıntı Olarak Yapıştır).

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Seçime bir nesnenin stilini uygula.

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştır ve çevreleyen metnin stilini eklenen nesneye uygula.

0
Control + ⌘ Cmd + V

Biçimlendirme ayarlarını seçime uygula.

0
⌘ Cmd + W

Aktif pencereyi kapat.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + W

Dosyayı ve ilişkili pencerelerini kapat.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + W

Uygulamadaki tüm pencereleri kapat.

0
⌘ Cmd + X

Seçimi kaldır ve Pano'da sakla.

0
⌘ Cmd + Z

Önceki işlemi geri al.

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Z

Yinele (Geri Al ve Yinele, Command-Z yerine ayrı komutlar olduğunda).

Bu klavye kısayolları, sistemin yerelleştirilmiş sürümleri, yerelleştirilmiş klavyeler, klavye düzenleri ve giriş yöntemleriyle kullanım için sistem tarafından ayrılmıştır. Bu nedenle, bu tuş kombinasyonlarını uygulamanızda kullanmamanızda fayda var.
0
⌘ Cmd + Space

Etkinleştirilmiş betik sistemleri arasında geçiş yap.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + Space

Komut dosyası içindeki klavye düzenlerini ve giriş yöntemlerini döndür.

0
Modifier_key + ⌘ Cmd + Space

Değişir. Apple'a ayrılmıştır.

0
⌘ Cmd +

Klavye düzenini mevcut Latin alfabesi düzenine değiştir.

0
⌘ Cmd +

Klavye düzenini, sistem komut dosyasının mevcut düzenine değiştir.

Programınız için klavye kısayollarını tanımlama konusunda Apple'ın bazı öneriler var. İşte bunlardan bazıları:
Standart menü öğelerinde kulanılan klavye kısayolları, tüm uygulamalarda tutarlı olmalıdır.
Yeni klavye kısayollarını yalnızca insanların düzenli olarak yaptığı şeyler için tanımlayın.
Genel olarak, standart klavye kısayollarını geçersiz kılmayın.
Ana değiştirici olarak Command tuşunu tercih edin. Bir kısayol başka bir kısayolu tamamladığında, ikincil değiştirici olarak Shift tuşunu tercih edin.
Option tuşunu çok sık kullanmayın.
Control tuşunu değiştirici olarak kullanmaktan mümkün olduğunca kaçının. Bu tuş genellikle sistem tarafından kullanılır ve kullandığınızda çakışmalara neden olabilir. Yalnızca gerekliyse kullanın.
Birden fazla değiştiriciye sahip kısayolları listelerken şu sırayı kullanın: Control, Option, Shift, Command.

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Sisteme ayrılmış Mac Sisteme ayrılmış Mac (Programlama)

Evrensel adı: Reserved Mac

Web sayfası: developer.apple.com/design/hum...

Kısayollara basma kolaylığı: 73%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (3 güncelleme.) 31.08.2020 00:20:28 Yeni program eklendi.
31.08.2020 00:22:05 Program bilgileri güncellendi.
31.08.2020 00:23:10 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 119

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Sisteme ayrılmış Mac kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!