Team Explorer ve Azure DevOps klavye kısayolları

Team Explorer ve Azure DevOps

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar

Bu klavye kısayolları, Azure DevOps veya Takım Gezgini'nde çalışırken kullanılabilir. Bu kısayollara ek olarak, Visual Studio'da Araçlar / Seçenekler / Ortam / Klavye sayfasında kendi kısayollarınızı atayabilirsiniz.

0
Tab

Odağı taşı

0
  

Odağı sola / sağa taşı

0
  

Odağı yukarı / aşağı taşı

0
Ctrl + Home

Odağı listenin başına taşı

0
Ctrl + End

Odağı listenin en altına taşı

0
Ctrl +   

Listede öğeyi yukarı / aşağı taşı

0
↑   Shift +   

Ardışık öğeleri vurgula

0

Bağlam menüsünü aç

0
Esc

Bağlam menüsünü kapat

0
⤶ Enter

Seçili menü öğesini seçin

1
?

Global ve sayfaya özel kısayollara erişin

Bu kısayollar TFX 2015.2 ve sonrasında kullanılabilir.
0
veya ?
0
P

Projelere ve ekiplere git

0
G sonra H

Projeler ana sayfasına git

0
G sonra B

Ardışık düzenlere git

0
G sonra C

Depolara git

0
G sonra T

Test planlarına git

0
G sonra S

Proje ayarlarına git

0
G sonra W

Panolara git

0
/

Odağı aramaya taşı

0
veya S
0
F sonra N

Sonraki bölüme odaklan

0
F sonra P

Önceki bölüme odaklan

Bu gezinme kısayolları, odak bir giriş kontrolünde olmadığı sürece çalışacaktır. Sayfaya özel kısayollar yalnızca belirli sayfalarda çalışacaktır.
Depolar-Git
0
Z

Tam ekran modunu aç / kapat

0
E

Gezgini aç

0
H

Geçmişi aç

0
B

Dalları aç

0
Q

Çekme isteklerini aç

0
C sonra P

Çekme isteği oluştur

0
R

Depo seç

Dosyalar
0
1

İçeriği aç

0
2

Geçmişi aç

0
T

Odağı dizin yoluna taşı

0
W

Dal seç

Depolar-TFVC
0
R

Depo seç

Kod
0
E

Dosyaları aç

0
C

Değişiklik kümelerini aç

0
V

Raf kümelerini aç

Dosyalar
0
1

İçeriği aç

0
2

Geçmişi aç

0
T

Odağı dizin yoluna taşı

Panolar > İş öğeleri veya İş > Çalışma öğeleri sayfasında çalışırken aşağıdaki kısayollar kullanılabilir.
İş
-1
W

İş öğelerini aç

0
L

İş yığınını aç

0
B

Panoyu aç

0
I

Sprint'i aç

0
Q

Sorguları aç

0
Z

Tam ekranı aç / kapat

Çalışma öğeleri
0
Ctrl + ↑   Shift + F

Sonuçları filtrele

0
Ctrl + C

Panoya kopyala

0
Del

Sil

Bu kısayollar, bir iş öğesi formuyla etkileşim kurarken kullanılabilir. Geçerli kısayollar, form içerisindeken ? yazarak da görüntülenebilir.
0
Alt + I

İş öğesini bana ata

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Tartışmaya git

0
Ctrl + S

Değişiklikleri kaydet

0
↑   Shift + Alt + C

İş öğesi başlığını kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + ,

Sol sekmeye (sayfa) git

0
Ctrl + ↑   Shift + .

Sağ sekmeye (sayfa) git

Web tarayıcılarında çalışırken aşağıdaki klavye kısayolları kullanılabilir.
Windows işletim sistemi
0
Ctrl + B

Kalınlaştır

0
Ctrl + C

Metni kopyala

0
Ctrl + I

İtalik yap

0
Ctrl + K

Köprü ekle

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + U

Altı çizgili

0
Ctrl + V

Metni yapıştır

0
Ctrl + Y

Yeniden yap

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + .

Madde listesi

0
Ctrl + /

Numaralı liste

0
↑   Shift + :

Emoji kitaplığı

macOS işletim sistemi
0
⌘ Cmd + B

Kalınlaştır

0
⌘ Cmd + C

Metni kopyala

0
⌘ Cmd + I

İtalik yap

0
⌘ Cmd + K

Köprü ekle

0
⌘ Cmd + S

Kaydet

0
⌘ Cmd + U

Altı çizgili

0
⌘ Cmd + V

Metni yapıştır

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + Z

Yeniden yap

0
⌘ Cmd + Z

Geri al

0
⌘ Cmd + .

Madde listesi

0
⌘ Cmd + /

Numaralı liste

0
↑   Shift + :

Emoji kitaplığı

Aşağıdaki klavye kısayolları herhangi bir Kanban panosundan, yani Panolar > Panolar veya İş > Pano sayfasından çalışırken kullanılabilir.
0
N

Yeni öğe ekle

0
C

Yeni alt öğe ekle

0
Home

İlk öğeyi seç

0
⤶ Enter

Eşyayı aç

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Sonuçları filtrele

0
Ctrl +

Öğeyi yukarı taşı

0
Ctrl +

Öğeyi aşağı taşı

0
Ctrl +

Öğeyi sola taşı

0
Ctrl +

Öğeyi sağa taşı

0
Ctrl + Home

Öğeyi sütunun üstüne taşı

0
Ctrl + End

Öğeyi sütunun altına taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Öğeyi yukarıdaki kulvara taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Öğeyi aşağıdaki kulvara taşı

0
F2

Öğeyi yeniden adlandır

0
E

Boş alanları göster / gizle

0
O

Tüm kulvarları genişlet

0
U

Tüm kulvarları daralt

0
Shift + Page Up

Yukarıdaki ilk / sonraki kulvarı seç

0
Shift + Page Down

Aşağıdaki son / sonraki kulvarı seç

Panolar > Biriktirme Listeleri sayfasında çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz . Bu kısayollar ürün birikiminde, portföy birikiminde veya sprint birikim sayfasında çalışacaktır.
0
M sonra B

Öğeyi biriktirme listesine taşı

0
M sonra I

Öğeyi geçerli yinelemeye taşı

0
M sonra N

Öğeyi sonraki yinelemeye taşı

0
Insert

Alt öğe ekle

0
veya F + I
0
Ctrl + ↑   Shift + F

Sonuçları filtrele

Web portalında sorgularla çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Kullanılabilir kısayolları görüntülemek için,  Panolar > Sorgular veya İş > Sorgular içerisindekeyn ? Yazın.
0
C sonra Q

Yeni sorgu

0
R

Sorguyu yenile

0
veya Alt + R
0
Alt + Q

Sorguya dön

0
J

Sonraki öğe

0
veya Alt + N
0
K

Önceki öğe

0
veya Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + F

Sonuçları filtrele

Yalnızca kart başlıkları ve kart ayrıntıları arasında geçiş yapmak için T tuşuna basın.
0
Home

İlk öğeyi seç

0
⤶ Enter

Öğeyi aç

0
N

Yeni öğe

0
Ctrl +

Öğeyi taşı

0
↑   Shift +   

Zaman çizelgesini sola / sağa kaydır

0
U

Tüm biriktirmeleri daralt

0
O

Tüm biriktirme listelerini genişlet

0
Shift + Page Up

Önceki takıma odaklan

0
Shift + Page Down

Sonraki takıma odaklan

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Sonuçları filtrele

Not: Aşağıdaki kısayollar, Azure DevOps Services ve TFS 2015.2 veya sonraki sürümler için web portalından kullanılabilir.
Test
0
N

Test planlarını aç

0
M

Paylaşılan parametreleri aç

0
R

Çalıştırmaları aç

0
H

Makineleri aç

Test planı
0
1

Testleri aç

0
2

Grafikleri aç

0
E

Testi yürüt

0
T sonra B

Seçili testleri engellenmiş olarak işaretle

0
T sonra F

Seçili testleri başarısız yap

0
T sonra N

Seçili testleri NA olarak işaretle

0
T sonra P

Seçili testleri geçir

0
T sonra R

Testleri aktif olarak sıfırla

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Sonuçları filtrele

0
V sonra G

Izgarayı görüntüle

Parametreler
0
1

Parametre seti kılavuzunu görüntüle

0
2

Mülkleri aç

0
C sonra S

Parametre seti ekle

0
C sonra T

Test senaryosu ekle

0
V sonra T

Test senaryoları bölmesini aç / kapat

Test çalıştırmaları
0
1

Test çalıştırmaları

0
2

Filtrele

Bu klavye kısayolları, Wiki sayfalarını yönetirken veya düzenlerken kullanılabilir. Kullanılabilir kısayolları görüntülemek için bir Wiki sayfasında ? yazın.
Wiki
0
N

Yeni sayfa ekle

0
E

Sayfayı düzenle

0
C

Yeni alt sayfa oluştur

0
Ctrl +   

Sayfayı sırayla yukarı / aşağı taşı

0
Ctrl + P

Sayfayı yazdır

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Seçili metinden iş öğesi oluştur

0
Ctrl + B

Metni kalınlaştır

0
Ctrl + I

Metni italik yap

0
Ctrl + K

Köprü ekle

0
Ctrl + C

Metni kopyala

0
Ctrl + V

Kopyalanan metni yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Tabloları biçimlendir

Wiki düzenleme
0
Ctrl + S

Değişiklikleri kaydet

0
Ctrl + ⤶ Enter

Kaydet ve kapat

0
Esc

Kapat

Gezinme
0
Ctrl + 0 sonra A

Web portalını aç

0
Ctrl + 0 sonra B

Yapıyı aç

0
Ctrl + 0 sonra C

Connect'i aç

0
Ctrl + 0 sonra D

Belgeleri aç

0
Ctrl + 0 sonra E

Dalları aç (Git)

0
Ctrl + 0 sonra G

Değişiklikleri Aç (Git)

0
Ctrl + 0 sonra H

Ana Sayfayı Aç

0
Ctrl + 0 sonra M

Çalışmamı aç (TFVC)

0
Ctrl + 0 sonra P

Bekleyen değişiklikleri aç (TFVC)

0
Ctrl + 0 sonra R

Raporları aç

0
Ctrl + 0 sonra S

Ayarları aç

0
Ctrl + 0 sonra W

Çalışma öğelerini aç

0
Ctrl + 0 sonra Y

Senkronizasyonu aç (Git)

0
Ctrl + '

Odağı arama kutusuna taşı

0
Alt + 0

Odağı sayfanın üstüne taşı

0
Alt + 1 - 9

Odağı görünen bölüme taşı [1 - 9]

0
Alt +   

Odağı sonraki / önceki bölüme taşı

Bağlam menüsü
0

Bir bağlam menüsü aç

0
Esc

Bağlam menüsünü kapat

0
  

Odağı sola / sağa taşı

0
  

Odağı yukarı / aşağı taşı

0
⤶ Enter

Bağlam menüsünü seç

İş öğesi komutları
0
Alt + M sonra G

İş öğesini aç

0
Alt + M sonra I

İş öğesi ekle

0
Alt + M sonra Q

Sorgu ekle

0
↑   Shift + Alt sonra C

Seçili iş öğesini kopyala

0
↑   Shift + Alt sonra I

Yeni iş öğesine bağla

0
⤶ Enter

Seçili iş öğesini aç

0
  

Odağı sola / sağa taşı

0
  

Odağı yukarı / aşağı taşı

0
↑   Shift +   

Ardışık maddeleri vurgula

0
↑   Shift +   

Odağı her seferinde bir alan sola / sağa taşı

0
End

Odağı geçerli cümlenin sonuna taşı

0
⤶ Enter

Odağı aşağı taşı

0
Tab

Odağı her seferinde bir alan sağa taşı

0
Ctrl + C

Seçili maddeyi kopyala

0
Ctrl + S

Değişiklikleri kaydet (düzenleyici)

0
Ctrl + V

Kopyalanan maddeyi yapıştır

0
Del

Mevcut alanın veya maddenin içeriğini sil

0
  

Sola / sağa kaydır

0
Page Up / Down

Yukarı / aşağı kaydır

0
↑   Shift +   

Ardışık satırları vurgula

0
↑   Shift + Alt sonra N

Odağı sonraki öğeye taşı

0
↑   Shift + Alt sonra P

Odağı önceki öğeye taşı

0
End

Odağı listenin en altına taşı

0
⤶ Enter

Seçili iş öğesini aç

0
Home

Odağı listenin başına taşı

0
+

Mevcut satırı genişlet

0
-

Mevcut satırı daralt

0
Ctrl + S

Değişiklikleri kaydet (sonuçlar)

0
F5

Yenile

Kaynak:  Microsoft

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Team Explorer ve Azure DevOps Team Explorer ve Azure DevOps (Programlama)

Evrensel adı: Team Explorer and Azure DevOps

Web sayfası: docs.microsoft.com/en-us/azure...

Son güncelleme: 29.01.2021 14:41 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 80%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (5 güncelleme.) 29.01.2021 11:50:06 Yeni program eklendi.
29.01.2021 15:34:44 Kısayollar eklendi.
29.01.2021 15:40:28 Kısayollar eklendi.
29.01.2021 15:40:41 Kısayollar eklendi.
29.01.2021 15:41:06 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 211

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.