Adobe Illustrator (Mac) klavye kısayolları

Adobe Illustrator (Mac)

Zeynel Abidin Öztürk -
22 ay önce
- Kısayollar
⌘ Cmd + Z

Geri al

↑   Shift + ⌘ Cmd + Z

Yeniden yap

⌘ Cmd + X

Kes

⌘ Cmd + C

Kopyala

⌘ Cmd + V

Yapıştır

⌘ Cmd + F

Önde yapıştır

⌘ Cmd + B

Arkada yapıştır

↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Yerinde yapıştır

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Tüm çalışma yüzeylerine yapıştır

⌘ Cmd + I

Yazım denetimi

↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Renk Ayarları iletişim kutusunu aç

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Klavye Kısayolları iletişim kutusunu aç

⌘ Cmd + K

Tercihler iletişim kutusunu aç

⌘ Cmd + N

Belge oluştur

↑   Shift + ⌘ Cmd + N

Şablondan belge oluştur

⌥ Option + ⌘ Cmd + N

Yeni Belge iletişim kutusunu açmadan belge oluştur

⌘ Cmd + O

Belge aç

↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Belgeye bir dosya yerleştir

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Dosya Bilgileri iletişim kutusunu aç

⌥ Option + ⌘ Cmd + P

Belge Ayarları iletişim kutusunu aç

⌥ Option + ⌘ Cmd + O

Adobe Bridge'de göz at

⌘ Cmd + W

Belge penceresini kapat

⌘ Cmd + S

Belgede yapılan değişiklikleri kaydet

↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Farklı Kaydet iletişim kutusunu aç

⌥ Option + ⌘ Cmd + S

Belgenin bir kopyasını kaydet

⌘ Cmd + F12

Belgeyi komut dosyası olarak kaydet

⌥ Option + ⌘ Cmd + E

Ekranlar için dışa aktar iletişim kutusunu aç

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Web İçin Kaydet iletişim kutusunu aç

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Belgeyi paketle

⌘ Cmd + P

Yazdır

⌘ Cmd + Q

Uygulamadan çık

↑   Shift + O

Çalışma yüzeyi aracı

V

Seçim aracı

A

Doğrudan Seçme Aracı

Y

Sihirli değnek aracı

Q

Kement Aracı

P

Kalem aracı

↑   Shift + ~

Eğrilik aracı

↑   Shift + B

Kabarcık Fırçası aracı

+

Bağlantı Noktası Ekleme aracı

-

Bağlantı Noktası Silme aracı

↑   Shift + C

Bağlantı Noktası aracına geçiş yap

T

Yazım aracı

↑   Shift + T

Dokunma Türü aracı

\

Çizgi Parçası aracı

M

Dikdörtgen aracı

L

Elips aracı

B

Boya fırçası aracı

N

Kalem aracı

↑   Shift + N

Şekillendirici aracı

R

Döndürme aracı

O

Yansıtma aracı

S

Ölçek aracı

↑   Shift + R

Warp aracı

↑   Shift + W

Genişlik aracı

E

Serbest Dönüştürme aracı

↑   Shift + M

Şekil Oluşturucu aracı

↑   Shift + P

Perspektif Izgara aracı

↑   Shift + V

Perspektif Seçim aracı

↑   Shift + S

Sembol Püskürtme aracı

J

Sütun Grafik aracı

U

Örgü aracı

G

Gradyan aracı

I

Göz damlası aracı

W

Karışım aracı

K

Canlı Boya Kovası aracı

↑   Shift + L

Canlı Boyama Seçimi aracı

↑   Shift + K

Dilim aracı

↑   Shift + E

Silgi aracı

C

Makas aracı

H

El aracı

Z

Yakınlaştırma aracı

⌥ Option

Kabarcık Fırçası aracını kullanırken Düzeltme aracına geçiş yap

F

Ekran modları arasında geçiş yap: Normal Ekran Modu, Menü Çubuğu ile Tam Ekran Modu, Tam Ekran Modu

(El aracını çift tıklayın) Görüntülenebilir alanı pencereye sığdır

(Yakınlaştırma aracı üzerine çift tıklayın) %100 büyüt

⌘ Cmd + 1

%100 büyüt

Space

El aracına geçiş (metin düzenleme modunda değilken)

Space + ⌘ Cmd

Büyütme modunda Yakınlaştırma aracına geç

Space + ⌘ Cmd + ⌥ Option

Küçültme modunda Yakınlaştırma aracına geç

Space

Yakınlaştırma aracıyla sürüklerken Yakınlaştırma seçim çerçevesini taşı

↑   Shift + Control + B

Sınırlama kutusunu gizle

⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + 3

Seçili olmayan çalışma yüzeyini gizle

⌥ Option +
+

(kılavuzu sürükleyin) Yatay ve dikey kılavuz arasında dönüştür

⌘ Cmd + ↑   Shift +

(kılavuza çift tıklayın) Kılavuzu bırak

⌘ Cmd + H

Belge şablonunu göster

⌘ Cmd + ↑   Shift + H

Çalışma yüzeylerini göster / gizle

⌘ Cmd + ⌥ Option + R

Çalışma yüzeyi cetvellerini göster / gizle

↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Saydamlık ızgarasını göster

⌘ Cmd + ⌥ Option + 0

Tüm çalışma yüzeylerini pencerede görüntüle

⌘ Cmd + ↑   Shift + V

Etkin çalışma yüzeyinde yerine yapıştır

Esc

Çalışma yüzeyi aracı modundan çık

↑   Shift +
+

Başka bir çalışma yüzeyinde çalışma yüzeyi oluştur

⌘ Cmd +

Çalışma Yüzeyleri panelinde birden fazla çalışma yüzeyi seç

⌘ Cmd + F6

Sonraki belgeye git

⌘ Cmd + ↑   Shift + F6

Önceki belgeye git

⌘ Cmd + ⌥ Option + F6

Bir sonraki belge grubuna git

⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + F6

Önceki belge grubuna git

⌘ Cmd + Y

Anahat ile GPU Önizlemesi arasında geçiş yap

⌘ Cmd + E

GPU ve Belgenin CPU Önizlemesi arasında geçiş yap

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + Y

Üst Baskı Önizleme modunda dokümanı görüntüle

⌥ Option + ⌘ Cmd + Y

Belgeyi Piksel Önizleme modunda görüntüle

Esc

Tam Ekran modundan çık

⌘ Cmd + =

Yakınlaştır

⌘ Cmd + -

Uzaklaştır

⌘ Cmd + ;

Kılavuzları gizle

⌥ Option + ⌘ Cmd + ;

Kılavuzları kilitle

⌘ Cmd + 5

Kılavuz oluştur

⌥ Option + Ctrl + 5

Kılavuzları bırak

⌘ Cmd + U

Akıllı kılavuzları göster / gizle

⌘ Cmd + ↑   Shift + I

Perspektif ızgarasını göster / gizle

⌘ Cmd + '

Izgarayı göster

↑   Shift + ⌘ Cmd + '

Izgaraya yasla

⌥ Option + ⌘ Cmd + '

Noktaya yasla

⌘ Cmd + `

Son kullanılan seçim aracına geç (Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı veya Grup Seçimi aracı)

⌥ Option

Doğrudan Seçim aracı ile Grup Seçimi aracı arasında geçiş yap

↑   Shift +

Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı, Canlı Boyama Seçimi aracı veya Sihirli Değnek aracıyla bir seçime ekle

↑   Shift +

Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı veya Canlı Boyama Seçimi aracıyla seçimden çıkar

⌥ Option +

Sihirli Değnek aracıyla seçimden çıkar

↑   Shift +
+

Kement aracıyla seçime ekle

⌥ Option +
+

Kement aracıyla seçimden çıkar

⇪ Caps Lock

Lasso aracı için işaretçiyi artı hedefle değiştir

⌘ Cmd + ⌥ Option + A

Etkin çalışma yüzeyinde resmi seç

⌘ Cmd + A

Tümünü seç

↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Seçimi kaldır

⌘ Cmd + 6

Tekrar seç

⌥ Option + ⌘ Cmd + ]

Geçerli seçimin üzerindeki nesneyi seç

⌥ Option + ⌘ Cmd + Select

Geçerli seçimin altındaki nesneyi seç

⌘ Cmd +
sonra

Nesnenin arkasını seçin

⌘ Cmd +
sonra

İzolasyon modunda arkasını seç

⌘ Cmd + G

Seçilen resmi gruplandır

↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Seçili resmin grubunu çöz

⌘ Cmd + 2

Seçimi kilitle

⌥ Option + ⌘ Cmd + 2

Seçimin kilidini aç

⌘ Cmd + 3

Seçimi gizle

⌥ Option + ⌘ Cmd + 3

Tüm seçimleri göster

← ↑ → ↓

Seçimi kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

↑   Shift + arrrowkeys

Seçimi 10x kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + 2

Seçilmeyen tüm resimleri kilitle

↑   Shift

(tutma) Hareketi 45° açıyla sınırla (Yansıtma aracını kullanırken hariç)

⌘ Cmd + ]

Seçimi öne getir

↑   Shift + ⌘ Cmd + ]

Seçimi öne taşı

⌘ Cmd + [

Seçimi geriye gönder

↑   Shift + ⌘ Cmd + [

Seçimi arkaya taşı

Not: Klavye artışlarını Genel Tercihler'de (Ctrl / Cmd + K) ayarlayabilirsiniz.
↑   Shift +
+

Şeklin oranlarını veya yönünü bunlarla sınırlayın: Dikdörtgenler, yuvarlak köşeli dikdörtgenler, elipsler ve ızgaralar için eşit yükseklik ve genişlik

↑   Shift +
+

Çizgi ve yay bölümleri için 45° 'lik artışlar

↑   Shift +
+

Çokgenler, yıldızlar ve mercek parlamaları için orijinal yönlendirme

Space +
+

Şekli çizerken taşı

⌥ Option +
+

Şeklin ortasından çiz (çokgenler, yıldızlar ve mercek parlamaları hariç)

Sürüklemeye başlayın, sonra aşağıdaki kısayollardan birine basın:
+
sonra ↑  ↓

(sürüklemeye başlayın, ardından yukarı veya aşağı ok tuşuna basın) Yıldızın kenarlarını dik tut

⌘ Cmd

(basılı tutun) Çokgen kenarlarını, yıldız noktalarını, yay açısını, sarmal rüzgarları veya parlama ışınlarını artır veya azalt

⌥ Option +
+

(basılı tutun) Yıldızın iç yarıçapını sabit tut

C

(basılı tutun) Açık ve kapalı yay arasında geçiş yap

S + F

(basılı tutun) Referans noktasını sabit tutarak yayı çevir

⌥ Option +
+

Spiralin uzunluğunu arttırırken spirale rüzgarları ekle veya çıkar

⌘ Cmd +
+

Spiralin zayıflama oranını değiştir

↑  ↓

Dikdörtgen bir ızgaraya yatay çizgiler ekleyin veya çıkartın, kutupsal bir ızgaraya eş merkezli çizgiler ekleyin veya çıkartın

←  →

Dikdörtgen bir ızgaraya dikey çizgiler ekleyin / çıkartın veya bir kutup ızgarasına radyal çizgiler ekleyin / çıkartın

F

Dikdörtgen ızgaradaki yatay bölücüler için ya da kutupsal ızgaradaki radyal bölücüler için eğriltme değerini %10 azalt

V

Dikdörtgen ızgaradaki yatay bölücüler için eğriltme değerini veya polar bir ızgaradaki radyal bölücüleri %10 artırın

X

Dikdörtgen ızgaradaki dikey bölücülerin veya kutupsal bir ızgaradaki konsantrik bölücülerin eğri değerini %10 azaltın

C

Dikdörtgen ızgaradaki dikey bölücülerin veya kutupsal bir ızgaradaki konsantrik bölücülerin eğri değerini %10 artır

-
]

Kabarcık Fırçasının boyutunu büyüt

[

Kabarcık Fırçasının boyutunu küçült

↑   Shift

Kabarcık Fırçası yolunu yatay veya dikey olarak sınırla

↑   Shift + D

Çizim modları arasında geçiş yap

Yolları seçin, sonra şu kısayolları kullanın:
⌘ Cmd + J

İki veya daha fazla yolu birleştir

⌥ Option + ⌘ Cmd + J

iki veya daha fazla yolun ortalamasını al

↑   Shift + ⌘ Cmd + ⌥ Option + J

Köşe oluştur veya yumuşak birleştir

-
⌘ Cmd + 8

Bileşik bir yol oluştur

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + 8

Bileşik yolu bırak

↑   Shift + ⌘ Cmd + F8

Deseni düzenle

↑   Shift + P

Perspektif Izgara aracı

↑   Shift + V

Perspektif Seçim aracı

⌘ Cmd + ↑   Shift + I

Perspektif Izgarası

5 +
+

(nesneyi sürükleyin) Nesneleri dik olarak taşı

Perspektif Seçimi aracını kullanın ve ardından sol ızgara için 1, yatay ızgara için 2, sağ ızgara için 3 veya ızgarayı kapatmak için 4 tuşuna basın.
⌘ Cmd + Alt +
+

Nesneleri perspektifte kopyala

⌘ Cmd + D

Nesneleri perspektifte dönüştürmeyi tekrarla

↑   Shift + D

Çizim modları arasında geçiş yap

⌥ Option

Dolma Kalem aracından Bağlantı Noktası Dönüştürme aracına geçiş yap

⌥ Option

Bağlantı Noktası Ekleme aracı ile Bağlantı Noktası Silme aracı arasında geçiş yap

⌥ Option

Makas aracından Bağlantı Noktası Ekleme aracına geçiş yap

⌥ Option

Kurşun Kalem aracından Düzeltme aracına geçiş yap

Space +
+

Kalem aracıyla çizim yaparken geçerli bağlantı noktasını taşı

⌥ Option +
+

Bıçak aracıyla düz bir çizgi kes

↑   Shift + ⌥ Option +
+

Bıçak aracıyla 45° veya 90° 'den kes

⌥ Option +

(Şekil modunu tıklayın) Bileşik yollar oluşturmak için Yol Bulucu panelindeki şekil modu düğmelerini kullanın

⌥ Option +

(kapalı bölgeye tıklayın) Şekil Oluşturucu aracı kullanılarak oluşturulan istenmeyen kapalı bölgeleri silin

↑   Shift + M

Şekil Oluşturucu aracını seç

↑   Shift +
+

Birden çok yolu kolayca birleştirmek için dikdörtgen şeklindeki seçim çerçevesini görüntüle (Şekil Oluşturucu aracını kullanırken)

↑   Shift + }

Sembollerin yoğunluğunu arttır (Sembolizm aracını kullanırken)

↑   Shift + {

Sembollerin yoğunluğunu azalt (Sembolizm aracını kullanırken)

⌥ Option + ⌘ Cmd + B

Nesneleri harmanla

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Karışıma nesne eklemeyi bitir

⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + W

Çözgü şeklindeki bir zarfı kullanarak nesneleri deforme et

⌥ Option + ⌘ Cmd + M

Zarf şekli olarak kafes kullanarak nesneleri deforme et

⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Zarf şekli olarak başka bir nesne kullanarak nesneleri deforme et

⌥ Option +

(Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve örnek dolgusu ve / veya konturu yap

⌥ Option + ↑   Shift +

(Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve görüntüden renk veya gradyandan ara renk örneği al

↑   Shift +

(Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Canlı Boya Kovası aracı seçeneklerinin tersini seç (Boya Dolguları ve Boya Konturları seçiliyse, yalnızca Boya Dolguları'na geç)

(Canlı Boyama Kovası aracını tıklayın) Kontursuz kenarların karşısını bitişik yüzlere doldur

(Canlı Boyama Kovası aracını tıklayın) Aynı dolgusu olan tüm yüzleri doldur ve aynı konturu olan tüm kenarları konturla

⌥ Option +

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve dolgu ve / veya konturu örnekle

⌥ Option + ↑   Shift +

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve resimden veya renk veya gradyandan ara renk örnekle

↑   Shift +

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Seçime ekle / seçimden çıkar

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Aynı dolgu / konturla tüm bağlı yüzleri / kenarları seç

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Aynı dolguyu / konturu olan tüm yüzleri / kenarları seç

⌥ Option +

Döndürme aracını, Ölçek aracını, Yansıtma aracını veya Kesme aracını kullanırken başlangıç noktasını ayarla ve iletişim kutusunu aç

⌥ Option +
+

Seçim aracını, Ölçek aracını, Yansıtma aracını veya Kesme aracını kullanırken seçimin kopyasını oluştur ve dönüştür

~ +
+

Seçim aracını, Ölçek aracını, Yansıtma aracını veya Kesme aracını kullanırken deseni (nesneden bağımsız) dönüştür

⌘ Cmd + D

Nesneye dönüşümü yeniden uygula

⌘ Cmd + 4

Seçilen nesneye son yol gösterici efekti uygula

↑   Shift + ⌘ Cmd + M

Nesneyi taşı

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Her Birini Dönüştür iletişim kutusunu aç

⌘ Cmd + 7

Kırpma maskesi yap

⌥ Option + ⌘ Cmd + 7

Kırpma maskesini serbest bırak

X

Dolgu ve kontur arasında geçiş yap

D

Dolgu ve konturu varsayılan olarak ayarla

↑   Shift + X

Dolgu ve konturu değiştir

>

Gradyan doldurma modunu seç

⌥ Option + ⌘ Cmd + G

Gradyan ek notunu gizle (Gradyan aracını kullanırken)

<

Renk doldurma modunu seç

/

Stroke / dolum modu yok'u seç

↑   Shift +

(Damlalık aracını tıklayın) Resimden örnek renk veya gradyandan ara renk

⌥ Option + ↑   Shift +

(Damlalık aracını tıklayın) Stili örnekle ve seçili öğenin görünümünü ekle

⌘ Cmd + /

Yeni dolgu ekle

⌘ Cmd + ⌥ Option + /

Yeni kontur ekle

⌘ Cmd +

(Araçlar panelinde veya Gradyan panelinde gradyan düğmesini tıklayın) Gradyanı siyah beyaza sıfırla

⌥ Option + ⌘ Cmd + X

Canlı Boyama Yap (Boya Kovası aracını kullanırken)

[

Kıl fırça boyutunu küçült

]

Kıl fırça boyutunu büyüt

↑   Shift +

Birden fazla genişlik noktası seç

⌥ Option +
+

Düzgün olmayan genişlikler oluştur

Options +
+

(genişlik noktasına tıklayın) Genişlik noktasının bir kopyasını oluştur

↑   Shift +
+

Birden fazla genişlik noktasının konumunu değiştir

Del

Seçilen genişlik noktasını sil

Esc

Genişlik noktasının seçimini kaldır

←  →

Bir karakter sağa veya sola git

↑  ↓

Bir satır yukarı ya da aşağı git

⌘ Cmd + ←  →

Sözcüğü sola veya sağa taşı

⌘ Cmd + ↑  ↓

Bir paragrafı yukarı veya aşağı taşı

↑   Shift + ⌘ Cmd + ←  →

Bir kelime sola veya sağa doğru seç

↑   Shift + ⌘ Cmd + ↑  ↓

Önceki veya sonraki paragrafı seç

↑   Shift +

Mevcut seçimi genişlet

⌘ Cmd + ↑   Shift + L

Paragrafı sola hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + R

Paragrafı sağa hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + C

Paragrafı merkeze hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + J

Metni sola yasla

↑   Shift + ⌘ Cmd + F

Tüm satırları yasla

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Satır oluşturucusunu aç / kapat

↑   Shift + ⤶ Enter

Yumuşak dönüş ekle

⌘ Cmd + ⌥ Option + K

Karakter aralığını vurgula

⌘ Cmd + ↑   Shift + X

Yatay ölçeği% 100'e sıfırla

⌘ Cmd + ↑   Shift + .

Yazı tipi boyutunu artır veya azalt

veya ⌘ Cmd + ↑   Shift + ,
⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + .

Yazı tipi boyutunu adım adım artır veya azalt

veya ⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + ,
⌥ Option + ↑  ↓

Satır boşluğunu artır veya azalt (yatay metin)

⌥ Option + ←  →

Satır boşluğunu artır veya azalt (dikey metin)

⌥ Option + ⌘ Cmd + K

İzleme değerini seç

⌘ Cmd + ⌥ Option + Q

İzlemeyi / karakter aralığı 0'a sıfırla

⌥ Option + ←  →

Karakter aralığı ve izlemeyi artır veya azalt (yatay metin)

⌥ Option + ↑  ↓

Karakter aralığı ve izlemeyi artır veya azalt (dikey metin)

⌘ Cmd + ⌥ Option + ←  →

Karakter aralığı ve izlemeyi beş kez artır veya azalt (yatay metin)

⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑  ↓

Karakter aralığı ve izlemeyi beş kez artır veya azalt (dikey metin)

⌥ Option + ↑   Shift + ↑  ↓

Temel kaydırmayı artır veya azalt (yatay metin)

⌥ Option + ↑   Shift + ←  →

Temel kaydırmayı artır veya azalt (dikey metin)

↑   Shift

Yazı ve Dikey Yazı, Alan Yazma ve Dikey Alan Yazma ve Dikey Yol Yazma araçları arasında geçiş yap

⌥ Option

Alan Yazma ve Yol Yazma, Dikey Alan Yazma ve Dikey Yol Yazma araçları arasında geçiş yap

↑   Shift + ⌘ Cmd + O

Anahatlar oluştur

⌘ Cmd + T

Karakter panelini aç

⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Paragraf panelini aç

↑   Shift + ⌘ Cmd + T

Sekmeler panelini aç

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + T

OpenType panelini aç

⌥ Option + 8

Madde işaretleri ekle

⌥ Option + G

Telif hakkı simgesi ekle

⌥ Option + ;

Üç nokta ekle

⌥ Option + 7

Paragraf sembolü ekle

⌥ Option + 6

Bölüm sembolü ekle

⌥ Option + 2

Ticari marka sembolü ekle

⌥ Option + R

Kayıtlı ticari marka sembolünü ekle

↑   Shift + ⌘ Cmd + =

Üst simge

Alt + ↑   Shift + Ctrl + =

Alt simge

⌥ Option + ↑   Shift + -

Em dash ekle

⌥ Option + -

En dash ekle

↑   Shift + ⌘ Cmd + -

İsteğe bağlı kısa çizgi ekle

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + H

Otomatik hecelemeyi aç / kapat

⌥ Option + [

Çift sol tırnak işareti ekle

⌥ Option + ↑   Shift + [

Çift sağ tırnak işareti ekle

⌥ Option + ]

Tekli sol tırnak işareti ekle

⌥ Option + ↑   Shift + ]

Tekli sağ tırnak işaretleri ekle

↑   Shift + ⌘ Cmd + M

em boşluk ekle

↑   Shift + ⌘ Cmd + N

en boşluk ekle

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + M

İnce boşluk ekle

⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Gizli karakterleri göster

Not: Yazım kısayollarının artış değerini değiştirmek için, Düzen > Tercihler > Yazım (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Yazım (macOS) seçeneğini kullanın. Boyut / satır aralığı, satır taban çizgisi Kayması ve izleme metin kutularına istediğiniz değerleri girin ve Tamam'a tıklayın.
⌥ Option +

(Yeni düğmesine tıklayın) Seçenekleri ayarla (Eylemler, Fırçalar, Renk Örnekleri ve Semboller bölmeleri hariç)

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + U

Ölçü birimlerini değiştir

⌥ Option +

(Sil düğmesine tıklayın) Onay almadan sil (Katmanlar bölmesi hariç)

↑   Shift + ⤶ Enter

Değer uygula ve metin kutusunu aktif tut

↑   Shift +

Eylem, fırça, katman, bağlantı, stil veya renk örneği aralığını seç

⌘ Cmd +

Bitişik olmayan eylemleri, fırçaları, katmanları (yalnızca aynı düzeyde), bağlantıları, stilleri veya renk örneklerini seç

⭾ Tab

Tüm panelleri göster / gizle

↑   Shift + ⭾ Tab

Araçlar paneli ve Kontrol paneli dışındaki tüm panelleri Göster / Gizle

⌘ Cmd + ↑  ↓

Ölçüm biriminin mantıksal kesirlerinde değerleri artır / azalt

↑   Shift + ↑  ↓

Ölçüm birimini 10x arttır / azalt

⌥ Option +

(genişleme üçgenini tıklatın) İşlem kümesi için tüm hiyerarşiyi genişlet / daralt

(klasör simgesine çift tıklayın) İşlem kümesi için seçenekleri ayarla

⌘ Cmd +

(Geçerli Seçimi Oynat düğmesini tıklayın) Tek bir komutu yürüt

⌥ Option +

(Yeni Eylem düğmesine tıklayın) Onay alınmadan kayıt eylemlerine başla

(fırçaya çift tıklayın) Fırça Seçenekleri iletişim kutusunu aç

+

(fırçayı Yeni Fırça düğmesine sürükleyin) Fırçanın kopyasını oluştur

⌘ Cmd + T

Karakter bölmesini aç

⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Paragraf bölmesini aç

↑  ↓

Seçilen değeri küçük bir artışla artır / azalt

↑   Shift + ↑  ↓

Seçilen değeri büyük bir artışla artır / azalt

⌘ Cmd + ↑  ↓

Seçilen değeri kesirle artır / azalt

⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + F

Karakter bölmesinde yazı tipi adı alanını vurgula

⌘ Cmd +

(renk çubuğunu tıklayın) Geçerli renk dolgusu / konturu için tamamlayıcıyı seç

⌥ Option +

(renk çubuğuna tıklayın) Etkin olmayan dolgu / konturu değiştir

⌘ Cmd + ⌥ Option +

(renk çubuğunu tıklatın) Etkin olmayan dolgu / kontur için tamamlayıcıyı seç

⌘ Cmd + ↑   Shift +

(renk çubuğunu tıklatın) Geçerli dolgu / kontur için tersini seç

⌘ Cmd + ↑   Shift + ⌥ Option +

(renk çubuğunu tıklatın) Aktif olmayan dolgu / kontur için tersini seç

↑   Shift + F3

Açık Renk Kılavuzu

↑   Shift +

(renk çubuğunu tıklayın) Renk modunu değiştir

↑   Shift +
+

(renk kaydırıcısını sürükleyin) Renk kaydırıcılarını sırayla hareket ettir

(sayısal bir alanın sağına çift tıklayın) RGB için yüzde ile 0-255 değerleri arasında geçiş yapın

⌥ Option +
+

Renk duraklarının kopyasını oluştur

⌥ Option +
+

(renk durağını başka bir durağa sürükleyin) Renk duraklarını değiştir

⌥ Option +

(Renk Örnekleri panelinde renk örneğini tıklayın) Etkin (veya seçilen) renk durağına renk örneği rengi uygula

⌘ Cmd +

(Gradyan bölmesinde Gradyan Dolgu kutusuna tıklayın) Gradyan dolguyu varsayılan siyah-beyaz doğrusal gradyana sıfırla

⌘ Cmd + ⌥ Option + G

Gradyan okunu göster / gizle

⌥ Option +

(gradyan annotator'ın bitiş noktasını sürükleyin) Açıyı ve bitiş noktasını birlikte değiştir

↑   Shift +
+

Sürüklerken gradyan aracını veya gradya açıklayıcısını sınırla

G

Gradyan annotator'ı seçilen gradyanla doldurulmuş nesnede görüntüle

⌘ Cmd + L

Katman ekle

⌥ Option + ⌘ Cmd + L

Yeni Katman iletişim kutusunu açarken katman ekle

⌥ Option +

(katman adına tıklayın) Katmandaki tüm nesneleri seç

⌥ Option +

(göz simgesine tıklayın) Seçilen katman dışındaki tüm katmanları göster / gizle

⌘ Cmd +

(göz simgesine tıklayın) Seçilen katman için Anahat / Önizleme görünümünü seç

⌘ Cmd + ⌥ Option +

(göz simgesine tıklayın) Diğer tüm katmanlar için Anahat / Önizleme görünümünü seç

⌥ Option +

(kilit simgesine tıklayın) Diğer tüm katmanları kilitle / kilidini aç

⌥ Option +

(genişleme üçgenine tıklayın) Tüm hiyerarşiyi görüntülemek için tüm alt katmanları genişlet

⌥ Option +

(Yeni Katman düğmesine tıklayın) Seçenekleri, yeni katman oluşturdukça ayarla

⌥ Option +

(Yeni Alt Katman düğmesine tıklayın) Yeni alt katman oluştururken seçenekleri ayarla

⌘ Cmd + ⌥ Option +

(Yeni Alt Katman düğmesine tıklayın) Katman listesinin en altına yeni alt katman yerleştir

⌘ Cmd +

(Yeni Katman düğmesine tıklayın) Katmanı katman listesinin en üstüne yerleştir

⌘ Cmd + ⌥ Option +

(Yeni Katman düğmesine tıklayın) Katmanı seçilen katmanın altına yerleştir

⌥ Option +
+

(seçimi sürükleyin) Seçimi bir katmana, alt katmana veya gruba kopyala

⌘ Cmd +

(Yeni Renk Örneği düğmesine tıklayın) Yeni spot renk oluştur

⌘ Cmd + ↑   Shift +

(Yeni Renk Örneği düğmesine tıklayın) Yeni global işlem rengi oluştur

⌥ Option +
+

(bir renk örneğini başka bir yere sürükleyin) Renk örneğini başka bir renk ile değiştir

↑   Shift + ⤶ Enter

Bir değer uygula ve odağı düzenleme alanında tut

⌥ Option + ⤶ Enter

Bir değer uygula ve nesneyi kopyala

⌘ Cmd + ⤶ Enter

Genişlik veya yükseklik için orantılı bir değer ve ölçek seçeneği uygula

↑   Shift + ⌘ Cmd + E

Seçilen nesneye son efekti uygula

⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + E

Efektler iletişim kutusundaki değerleri ayarlayarak seçilen nesneye son efekti uygula

⌥ Option +

(maske küçük resmine tıklayın) Düzenlemek üzere gri tonlamalı görüntünün maskesini değiştir

↑   Shift +

(maske küçük resmine tıklayın) Opaklık maskesini devre dışı bırak

↑   Shift +

(devre dışı bırakılmış maske küçük resmine tıklayın) Opaklık maskesini yeniden etkinleştir

sonra ↑  ↓

(opaklık alanını tıklattıktan sonra yukarı veya aşağı ok tuşlarına basın) Opaklığı %1'lik artışlarla artır / azalt

↑   Shift +
sonra ↑  ↓

(Shift + opaklık alanını tıklayıp yukarı veya aşağı ok tuşuna basın) Opaklığı %10'luk artışlarla artır / azalt

F1

Yardımı aç

F2

Kes

F3

Kopyala

F4

Yapıştır

F5

Fırçalar bölmesini göster / gizle

F6

Renk bölmesini göster / gizle

F7

Katmanlar bölmesini göster / gizle

F8

Yeni sembol oluştur

⌘ Cmd + F8

Bilgi bölmesini göster / gizle

⌘ Cmd + F9

Gradyan bölmesini göster / gizle

⌘ Cmd + F10

Kontur bölmesini göster / gizle

⌘ Cmd + F11

Özellikler bölmesini göster / gizle

F12

Geri döndür

↑   Shift + F5

Grafik Stilleri bölmesini göster / gizle

↑   Shift + F6

Görünüm bölmesini göster / gizle

↑   Shift + F7

Hizalama bölmesini göster / gizle

↑   Shift + F8

Dönüştür bölmesini göster / gizle

↑   Shift + ⌘ Cmd + F9

Pathfinder bölmesini göster / gizle

↑   Shift + ⌘ Cmd + F10

Saydamlık bölmesini göster / gizle

↑   Shift + ⌘ Cmd + F11

Semboller bölmesini göster / gizle

Kaynak: Adobe 

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Adobe Illustrator (Mac) Adobe Illustrator (Mac) (Görsel düzenleme)

Adobe Illustrator, ilk olarak Apple Macintosh için tasarlanmış bir vektör grafik düzenleyicisi. Programın en son sürümü olan Illustrator CC 2019, Ekim 2018'de piyasaya sürüldü. Adobe Illustrator, en iyi vektör grafik yazılımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Web sayfası: adobe.com/products/illustrator...

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 381

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.