Adobe Illustrator (Mac) klavye kısayolları

Adobe Illustrator (Mac)  

Zeynel Öztürk -
4 yıl önce
- Kısayollar
0
⌘ Cmd + Z

Geri al

1
↑   Shift + ⌘ Cmd + Z

Yeniden yap

-1
⌘ Cmd + X

Kes

1
⌘ Cmd + C

Kopyala

-1
⌘ Cmd + V

Yapıştır

0
⌘ Cmd + F

Önde yapıştır

0
⌘ Cmd + B

Arkada yapıştır

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Yerinde yapıştır

1
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Tüm çalışma yüzeylerine yapıştır

0
⌘ Cmd + I

Yazım denetimi

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Renk Ayarları iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Klavye Kısayolları iletişim kutusunu aç

0
⌘ Cmd + K

Tercihler iletişim kutusunu aç

0
⌘ Cmd + N

Belge oluştur

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + N

Şablondan belge oluştur

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + N

Yeni Belge iletişim kutusunu açmadan belge oluştur

0
⌘ Cmd + O

Belge aç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Belgeye bir dosya yerleştir

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Dosya Bilgileri iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + P

Belge Ayarları iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + O

Adobe Bridge'de göz at

0
⌘ Cmd + W

Belge penceresini kapat

0
⌘ Cmd + S

Belgede yapılan değişiklikleri kaydet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Farklı Kaydet iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + S

Belgenin bir kopyasını kaydet

0
⌘ Cmd + F12

Belgeyi komut dosyası olarak kaydet

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + E

Ekranlar için dışa aktar iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Web İçin Kaydet iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Belgeyi paketle

0
⌘ Cmd + P

Yazdır

0
⌘ Cmd + Q

Uygulamadan çık

0
↑   Shift + O

Çalışma yüzeyi aracı

0
V

Seçim aracı

1
A

Doğrudan Seçme Aracı

0
Y

Sihirli değnek aracı

0
Q

Kement Aracı

0
P

Kalem aracı

0
↑   Shift + ~

Eğrilik aracı

0
↑   Shift + B

Kabarcık Fırçası aracı

0
+

Bağlantı Noktası Ekleme aracı

0
-

Bağlantı Noktası Silme aracı

0
↑   Shift + C

Bağlantı Noktası aracına geçiş yap

0
T

Yazım aracı

-1
↑   Shift + T

Dokunma Türü aracı

0
\

Çizgi Parçası aracı

0
M

Dikdörtgen aracı

0
L

Elips aracı

0
B

Boya fırçası aracı

0
N

Kalem aracı

0
↑   Shift + N

Şekillendirici aracı

0
R

Döndürme aracı

0
O

Yansıtma aracı

-1
S

Ölçek aracı

0
↑   Shift + R

Warp aracı

0
↑   Shift + W

Genişlik aracı

0
E

Serbest Dönüştürme aracı

0
↑   Shift + M

Şekil Oluşturucu aracı

0
↑   Shift + P

Perspektif Izgara aracı

0
↑   Shift + V

Perspektif Seçim aracı

0
↑   Shift + S

Sembol Püskürtme aracı

0
J

Sütun Grafik aracı

0
U

Örgü aracı

0
G

Gradyan aracı

0
I

Göz damlası aracı

0
W

Karışım aracı

0
K

Canlı Boya Kovası aracı

0
↑   Shift + L

Canlı Boyama Seçimi aracı

0
↑   Shift + K

Dilim aracı

0
↑   Shift + E

Silgi aracı

0
C

Makas aracı

-1
H

El aracı

0
Z

Yakınlaştırma aracı

0
⌥ Option

Kabarcık Fırçası aracını kullanırken Düzeltme aracına geçiş yap

1
F

Ekran modları arasında geçiş yap: Normal Ekran Modu, Menü Çubuğu ile Tam Ekran Modu, Tam Ekran Modu

0

(El aracını çift tıklayın) Görüntülenebilir alanı pencereye sığdır

-2

(Yakınlaştırma aracı üzerine çift tıklayın) %100 büyüt

0
⌘ Cmd + 1

%100 büyüt

0
Space

El aracına geçiş (metin düzenleme modunda değilken)

0
Space + ⌘ Cmd

Büyütme modunda Yakınlaştırma aracına geç

0
Space + ⌘ Cmd + ⌥ Option

Küçültme modunda Yakınlaştırma aracına geç

0
Space

Yakınlaştırma aracıyla sürüklerken Yakınlaştırma seçim çerçevesini taşı

0
↑   Shift + Control + B

Sınırlama kutusunu gizle

1
⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + 3

Seçili olmayan çalışma yüzeyini gizle

0
⌥ Option +
+

(kılavuzu sürükleyin) Yatay ve dikey kılavuz arasında dönüştür

0
⌘ Cmd + ↑   Shift +

(kılavuza çift tıklayın) Kılavuzu bırak

0
⌘ Cmd + H

Belge şablonunu göster

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + H

Çalışma yüzeylerini göster / gizle

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + R

Çalışma yüzeyi cetvellerini göster / gizle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Saydamlık ızgarasını göster

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + 0

Tüm çalışma yüzeylerini pencerede görüntüle

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + V

Etkin çalışma yüzeyinde yerine yapıştır

0
Esc

Çalışma yüzeyi aracı modundan çık

0
↑   Shift +
+

Başka bir çalışma yüzeyinde çalışma yüzeyi oluştur

0
⌘ Cmd +

Çalışma Yüzeyleri panelinde birden fazla çalışma yüzeyi seç

0
⌘ Cmd + F6

Sonraki belgeye git

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + F6

Önceki belgeye git

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + F6

Bir sonraki belge grubuna git

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + F6

Önceki belge grubuna git

0
⌘ Cmd + Y

Anahat ile GPU Önizlemesi arasında geçiş yap

0
⌘ Cmd + E

GPU ve Belgenin CPU Önizlemesi arasında geçiş yap

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + Y

Üst Baskı Önizleme modunda dokümanı görüntüle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + Y

Belgeyi Piksel Önizleme modunda görüntüle

0
Esc

Tam Ekran modundan çık

0
⌘ Cmd + =

Yakınlaştır

0
⌘ Cmd + -

Uzaklaştır

0
⌘ Cmd + ;

Kılavuzları gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + ;

Kılavuzları kilitle

0
⌘ Cmd + 5

Kılavuz oluştur

0
⌥ Option + Ctrl + 5

Kılavuzları bırak

0
⌘ Cmd + U

Akıllı kılavuzları göster / gizle

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + I

Perspektif ızgarasını göster / gizle

0
⌘ Cmd + '

Izgarayı göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + '

Izgaraya yasla

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + '

Noktaya yasla

0
⌘ Cmd + `

Son kullanılan seçim aracına geç (Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı veya Grup Seçimi aracı)

1
⌥ Option

Doğrudan Seçim aracı ile Grup Seçimi aracı arasında geçiş yap

0
↑   Shift +

Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı, Canlı Boyama Seçimi aracı veya Sihirli Değnek aracıyla bir seçime ekle

0
↑   Shift +

Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı veya Canlı Boyama Seçimi aracıyla seçimden çıkar

0
⌥ Option +

Sihirli Değnek aracıyla seçimden çıkar

0
↑   Shift +
+

Kement aracıyla seçime ekle

0
⌥ Option +
+

Kement aracıyla seçimden çıkar

0
⇪ Caps Lock

Lasso aracı için işaretçiyi artı hedefle değiştir

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + A

Etkin çalışma yüzeyinde resmi seç

0
⌘ Cmd + A

Tümünü seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Seçimi kaldır

0
⌘ Cmd + 6

Tekrar seç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + ]

Geçerli seçimin üzerindeki nesneyi seç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + Select

Geçerli seçimin altındaki nesneyi seç

1
⌘ Cmd +
sonra

Nesnenin arkasını seçin

0
⌘ Cmd +
sonra

İzolasyon modunda arkasını seç

0
⌘ Cmd + G

Seçilen resmi gruplandır

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Seçili resmin grubunu çöz

0
⌘ Cmd + 2

Seçimi kilitle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + 2

Seçimin kilidini aç

0
⌘ Cmd + 3

Seçimi gizle

1
⌥ Option + ⌘ Cmd + 3

Tüm seçimleri göster

0

Seçimi kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

0
↑   Shift + arrrowkeys

Seçimi 10x kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + ↑   Shift + 2

Seçilmeyen tüm resimleri kilitle

0
↑   Shift

(tutma) Hareketi 45° açıyla sınırla (Yansıtma aracını kullanırken hariç)

0
⌘ Cmd + ]

Seçimi öne getir

1
↑   Shift + ⌘ Cmd + ]

Seçimi öne taşı

0
⌘ Cmd + [

Seçimi geriye gönder

1
↑   Shift + ⌘ Cmd + [

Seçimi arkaya taşı

Not: Klavye artışlarını Genel Tercihler'de (Ctrl / Cmd + K) ayarlayabilirsiniz.
0
↑   Shift +
+

Şeklin oranlarını veya yönünü bunlarla sınırlayın: Dikdörtgenler, yuvarlak köşeli dikdörtgenler, elipsler ve ızgaralar için eşit yükseklik ve genişlik

0
↑   Shift +
+

Çizgi ve yay bölümleri için 45° 'lik artışlar

0
↑   Shift +
+

Çokgenler, yıldızlar ve mercek parlamaları için orijinal yönlendirme

0
Space +
+

Şekli çizerken taşı

0
⌥ Option +
+

Şeklin ortasından çiz (çokgenler, yıldızlar ve mercek parlamaları hariç)

Sürüklemeye başlayın, sonra aşağıdaki kısayollardan birine basın:
0
+
sonra   

(sürüklemeye başlayın, ardından yukarı veya aşağı ok tuşuna basın) Yıldızın kenarlarını dik tut

0
⌘ Cmd

(basılı tutun) Çokgen kenarlarını, yıldız noktalarını, yay açısını, sarmal rüzgarları veya parlama ışınlarını artır veya azalt

0
⌥ Option +
+

(basılı tutun) Yıldızın iç yarıçapını sabit tut

0
C

(basılı tutun) Açık ve kapalı yay arasında geçiş yap

0
S + F

(basılı tutun) Referans noktasını sabit tutarak yayı çevir

0
⌥ Option +
+

Spiralin uzunluğunu arttırırken spirale rüzgarları ekle veya çıkar

0
⌘ Cmd +
+

Spiralin zayıflama oranını değiştir

0
  

Dikdörtgen bir ızgaraya yatay çizgiler ekleyin veya çıkartın, kutupsal bir ızgaraya eş merkezli çizgiler ekleyin veya çıkartın

0
  

Dikdörtgen bir ızgaraya dikey çizgiler ekleyin / çıkartın veya bir kutup ızgarasına radyal çizgiler ekleyin / çıkartın

0
F

Dikdörtgen ızgaradaki yatay bölücüler için ya da kutupsal ızgaradaki radyal bölücüler için eğriltme değerini %10 azalt

0
V

Dikdörtgen ızgaradaki yatay bölücüler için eğriltme değerini veya polar bir ızgaradaki radyal bölücüleri %10 artırın

0
X

Dikdörtgen ızgaradaki dikey bölücülerin veya kutupsal bir ızgaradaki konsantrik bölücülerin eğri değerini %10 azaltın

0
C

Dikdörtgen ızgaradaki dikey bölücülerin veya kutupsal bir ızgaradaki konsantrik bölücülerin eğri değerini %10 artır

-
-1
]

Kabarcık Fırçasının boyutunu büyüt

0
[

Kabarcık Fırçasının boyutunu küçült

0
↑   Shift

Kabarcık Fırçası yolunu yatay veya dikey olarak sınırla

0
↑   Shift + D

Çizim modları arasında geçiş yap

Yolları seçin, sonra şu kısayolları kullanın:
0
⌘ Cmd + J

İki veya daha fazla yolu birleştir

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + J

iki veya daha fazla yolun ortalamasını al

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + ⌥ Option + J

Köşe oluştur veya yumuşak birleştir

-
0
⌘ Cmd + 8

Bileşik bir yol oluştur

1
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + 8

Bileşik yolu bırak

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + F8

Deseni düzenle

0
↑   Shift + P

Perspektif Izgara aracı

0
↑   Shift + V

Perspektif Seçim aracı

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + I

Perspektif Izgarası

0
5 +
+

(nesneyi sürükleyin) Nesneleri dik olarak taşı

Perspektif Seçimi aracını kullanın ve ardından sol ızgara için 1, yatay ızgara için 2, sağ ızgara için 3 veya ızgarayı kapatmak için 4 tuşuna basın.
0
⌘ Cmd + Alt +
+

Nesneleri perspektifte kopyala

0
⌘ Cmd + D

Nesneleri perspektifte dönüştürmeyi tekrarla

0
↑   Shift + D

Çizim modları arasında geçiş yap

0
⌥ Option

Dolma Kalem aracından Bağlantı Noktası Dönüştürme aracına geçiş yap

0
⌥ Option

Bağlantı Noktası Ekleme aracı ile Bağlantı Noktası Silme aracı arasında geçiş yap

0
⌥ Option

Makas aracından Bağlantı Noktası Ekleme aracına geçiş yap

0
⌥ Option

Kurşun Kalem aracından Düzeltme aracına geçiş yap

0
Space +
+

Kalem aracıyla çizim yaparken geçerli bağlantı noktasını taşı

0
⌥ Option +
+

Bıçak aracıyla düz bir çizgi kes

0
↑   Shift + ⌥ Option +
+

Bıçak aracıyla 45° veya 90° 'den kes

-1
⌥ Option +

(Şekil modunu tıklayın) Bileşik yollar oluşturmak için Yol Bulucu panelindeki şekil modu düğmelerini kullanın

0
⌥ Option +

(kapalı bölgeye tıklayın) Şekil Oluşturucu aracı kullanılarak oluşturulan istenmeyen kapalı bölgeleri silin

0
↑   Shift + M

Şekil Oluşturucu aracını seç

0
↑   Shift +
+

Birden çok yolu kolayca birleştirmek için dikdörtgen şeklindeki seçim çerçevesini görüntüle (Şekil Oluşturucu aracını kullanırken)

0
↑   Shift + }

Sembollerin yoğunluğunu arttır (Sembolizm aracını kullanırken)

0
↑   Shift + {

Sembollerin yoğunluğunu azalt (Sembolizm aracını kullanırken)

1
⌥ Option + ⌘ Cmd + B

Nesneleri harmanla

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Karışıma nesne eklemeyi bitir

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + W

Çözgü şeklindeki bir zarfı kullanarak nesneleri deforme et

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + M

Zarf şekli olarak kafes kullanarak nesneleri deforme et

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Zarf şekli olarak başka bir nesne kullanarak nesneleri deforme et

0
⌥ Option +

(Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve örnek dolgusu ve / veya konturu yap

0
⌥ Option + ↑   Shift +

(Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve görüntüden renk veya gradyandan ara renk örneği al

0
↑   Shift +

(Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Canlı Boya Kovası aracı seçeneklerinin tersini seç (Boya Dolguları ve Boya Konturları seçiliyse, yalnızca Boya Dolguları'na geç)

0

(Canlı Boyama Kovası aracını tıklayın) Kontursuz kenarların karşısını bitişik yüzlere doldur

0

(Canlı Boyama Kovası aracını tıklayın) Aynı dolgusu olan tüm yüzleri doldur ve aynı konturu olan tüm kenarları konturla

0
⌥ Option +

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve dolgu ve / veya konturu örnekle

0
⌥ Option + ↑   Shift +

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Damlalık aracına geç ve resimden veya renk veya gradyandan ara renk örnekle

0
↑   Shift +

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Seçime ekle / seçimden çıkar

0

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Aynı dolgu / konturla tüm bağlı yüzleri / kenarları seç

0

(Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Aynı dolguyu / konturu olan tüm yüzleri / kenarları seç

1
⌥ Option +

Döndürme aracını, Ölçek aracını, Yansıtma aracını veya Kesme aracını kullanırken başlangıç noktasını ayarla ve iletişim kutusunu aç

0
⌥ Option +
+

Seçim aracını, Ölçek aracını, Yansıtma aracını veya Kesme aracını kullanırken seçimin kopyasını oluştur ve dönüştür

0
~ +
+

Seçim aracını, Ölçek aracını, Yansıtma aracını veya Kesme aracını kullanırken deseni (nesneden bağımsız) dönüştür

1
⌘ Cmd + D

Nesneye dönüşümü yeniden uygula

0
⌘ Cmd + 4

Seçilen nesneye son yol gösterici efekti uygula

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + M

Nesneyi taşı

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Her Birini Dönüştür iletişim kutusunu aç

0
⌘ Cmd + 7

Kırpma maskesi yap

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + 7

Kırpma maskesini serbest bırak

0
X

Dolgu ve kontur arasında geçiş yap

0
D

Dolgu ve konturu varsayılan olarak ayarla

0
↑   Shift + X

Dolgu ve konturu değiştir

0
>

Gradyan doldurma modunu seç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + G

Gradyan ek notunu gizle (Gradyan aracını kullanırken)

0
<

Renk doldurma modunu seç

0
/

Stroke / dolum modu yok'u seç

0
↑   Shift +

(Damlalık aracını tıklayın) Resimden örnek renk veya gradyandan ara renk

0
⌥ Option + ↑   Shift +

(Damlalık aracını tıklayın) Stili örnekle ve seçili öğenin görünümünü ekle

0
⌘ Cmd + /

Yeni dolgu ekle

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + /

Yeni kontur ekle

0
⌘ Cmd +

(Araçlar panelinde veya Gradyan panelinde gradyan düğmesini tıklayın) Gradyanı siyah beyaza sıfırla

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + X

Canlı Boyama Yap (Boya Kovası aracını kullanırken)

0
[

Kıl fırça boyutunu küçült

0
]

Kıl fırça boyutunu büyüt

0
↑   Shift +

Birden fazla genişlik noktası seç

0
⌥ Option +
+

Düzgün olmayan genişlikler oluştur

0
Options +
+

(genişlik noktasına tıklayın) Genişlik noktasının bir kopyasını oluştur

0
↑   Shift +
+

Birden fazla genişlik noktasının konumunu değiştir

0
Del

Seçilen genişlik noktasını sil

0
Esc

Genişlik noktasının seçimini kaldır

0
  

Bir karakter sağa veya sola git

0
  

Bir satır yukarı ya da aşağı git

0
⌘ Cmd +   

Sözcüğü sola veya sağa taşı

0
⌘ Cmd +   

Bir paragrafı yukarı veya aşağı taşı

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +   

Bir kelime sola veya sağa doğru seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +   

Önceki veya sonraki paragrafı seç

0
↑   Shift +

Mevcut seçimi genişlet

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + L

Paragrafı sola hizala

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + R

Paragrafı sağa hizala

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + C

Paragrafı merkeze hizala

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + J

Metni sola yasla

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + F

Tüm satırları yasla

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Satır oluşturucusunu aç / kapat

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Yumuşak dönüş ekle

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + K

Karakter aralığını vurgula

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + X

Yatay ölçeği% 100'e sıfırla

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + .

Yazı tipi boyutunu artır veya azalt

0
veya ⌘ Cmd + ↑   Shift + ,
0
⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + .

Yazı tipi boyutunu adım adım artır veya azalt

0
veya ⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + ,
0
⌥ Option +   

Satır boşluğunu artır veya azalt (yatay metin)

0
⌥ Option +   

Satır boşluğunu artır veya azalt (dikey metin)

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + K

İzleme değerini seç

0
⌘ Cmd + ⌥ Option + Q

İzlemeyi / karakter aralığı 0'a sıfırla

0
⌥ Option +   

Karakter aralığı ve izlemeyi artır veya azalt (yatay metin)

0
⌥ Option +   

Karakter aralığı ve izlemeyi artır veya azalt (dikey metin)

0
⌘ Cmd + ⌥ Option +   

Karakter aralığı ve izlemeyi beş kez artır veya azalt (yatay metin)

0
⌘ Cmd + ⌥ Option +   

Karakter aralığı ve izlemeyi beş kez artır veya azalt (dikey metin)

0
⌥ Option + ↑   Shift +   

Temel kaydırmayı artır veya azalt (yatay metin)

0
⌥ Option + ↑   Shift +   

Temel kaydırmayı artır veya azalt (dikey metin)

0
↑   Shift

Yazı ve Dikey Yazı, Alan Yazma ve Dikey Alan Yazma ve Dikey Yol Yazma araçları arasında geçiş yap

0
⌥ Option

Alan Yazma ve Yol Yazma, Dikey Alan Yazma ve Dikey Yol Yazma araçları arasında geçiş yap

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + O

Anahatlar oluştur

0
⌘ Cmd + T

Karakter panelini aç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Paragraf panelini aç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + T

Sekmeler panelini aç

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + T

OpenType panelini aç

0
⌥ Option + 8

Madde işaretleri ekle

0
⌥ Option + G

Telif hakkı simgesi ekle

0
⌥ Option + ;

Üç nokta ekle

0
⌥ Option + 7

Paragraf sembolü ekle

0
⌥ Option + 6

Bölüm sembolü ekle

0
⌥ Option + 2

Ticari marka sembolü ekle

0
⌥ Option + R

Kayıtlı ticari marka sembolünü ekle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + =

Üst simge

0
Alt + ↑   Shift + Ctrl + =

Alt simge

0
⌥ Option + ↑   Shift + -

Em dash ekle

0
⌥ Option + -

En dash ekle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + -

İsteğe bağlı kısa çizgi ekle

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + H

Otomatik hecelemeyi aç / kapat

0
⌥ Option + [

Çift sol tırnak işareti ekle

0
⌥ Option + ↑   Shift + [

Çift sağ tırnak işareti ekle

0
⌥ Option + ]

Tekli sol tırnak işareti ekle

0
⌥ Option + ↑   Shift + ]

Tekli sağ tırnak işaretleri ekle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + M

em boşluk ekle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + N

en boşluk ekle

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + M

İnce boşluk ekle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Gizli karakterleri göster

Not: Yazım kısayollarının artış değerini değiştirmek için, Düzen > Tercihler > Yazım (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Yazım (macOS) seçeneğini kullanın. Boyut / satır aralığı, satır taban çizgisi Kayması ve izleme metin kutularına istediğiniz değerleri girin ve Tamam'a tıklayın.
0
⌥ Option +

(Yeni düğmesine tıklayın) Seçenekleri ayarla (Eylemler, Fırçalar, Renk Örnekleri ve Semboller bölmeleri hariç)

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + U

Ölçü birimlerini değiştir

0
⌥ Option +

(Sil düğmesine tıklayın) Onay almadan sil (Katmanlar bölmesi hariç)

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Değer uygula ve metin kutusunu aktif tut

0
↑   Shift +

Eylem, fırça, katman, bağlantı, stil veya renk örneği aralığını seç

0
⌘ Cmd +

Bitişik olmayan eylemleri, fırçaları, katmanları (yalnızca aynı düzeyde), bağlantıları, stilleri veya renk örneklerini seç

0
Tab

Tüm panelleri göster / gizle

0
↑   Shift + Tab

Araçlar paneli ve Kontrol paneli dışındaki tüm panelleri Göster / Gizle

0
⌘ Cmd +   

Ölçüm biriminin mantıksal kesirlerinde değerleri artır / azalt

0
↑   Shift +   

Ölçüm birimini 10x arttır / azalt

0
⌥ Option +

(genişleme üçgenini tıklatın) İşlem kümesi için tüm hiyerarşiyi genişlet / daralt

0

(klasör simgesine çift tıklayın) İşlem kümesi için seçenekleri ayarla

0
⌘ Cmd +

(Geçerli Seçimi Oynat düğmesini tıklayın) Tek bir komutu yürüt