Adobe Illustrator (Mac) klavye kısayolları 

Adobe Illustrator (Mac)    

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar
0
⌘ Cmd + Z

Geri al

1
↑  Shift + ⌘ Cmd + Z

Yeniden yap

-1
⌘ Cmd + X

Kes

1
⌘ Cmd + C

Kopyala

-1
⌘ Cmd + V

Yapıştır

0
⌘ Cmd + F

Önde yapıştır

0
⌘ Cmd + B

Arkada yapıştır

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Yerinde yapıştır

1
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Tüm çalışma yüzeylerine yapıştır

0
⌘ Cmd + I

Yazım denetimi

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + K

Renk Ayarları iletişim kutusunu aç

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + K

Klavye Kısayolları iletişim kutusunu aç

0
⌘ Cmd + K

Tercihler iletişim kutusunu aç

Reklam

0
⌘ Cmd + N

Belge oluştur

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + N

Şablondan belge oluştur

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + N

Yeni Belge iletişim kutusunu açmadan belge oluştur

0
⌘ Cmd + O

Belge aç

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + P

Belgeye bir dosya yerleştir

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + I

Dosya Bilgileri iletişim kutusunu aç

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + P

Belge Ayarları iletişim kutusunu aç

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + O

Adobe Bridge'de göz at

0
⌘ Cmd + W

Belge penceresini kapat

0
⌘ Cmd + S

Belgede yapılan değişiklikleri kaydet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + S

Farklı Kaydet iletişim kutusunu aç

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + S

Belgenin bir kopyasını kaydet

0
⌘ Cmd + F12

Belgeyi komut dosyası olarak kaydet

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + E

Ekranlar için dışa aktar iletişim kutusunu aç

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + S

Web İçin Kaydet iletişim kutusunu aç

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + P

Belgeyi paketle

0
⌘ Cmd + P

Yazdır

0
⌘ Cmd + Q

Uygulamadan çık

0
↑  Shift + O

Çalışma yüzeyi aracı

0
V

Seçim aracı

1
A

Doğrudan Seçme Aracı

0
Y

Sihirli değnek aracı

0
Q

Kement Aracı

0
P

Kalem aracı

0
↑  Shift + ~

Eğrilik aracı

0
↑  Shift + B

Kabarcık Fırçası aracı

0
+

Bağlantı Noktası Ekleme aracı

0
-

Bağlantı Noktası Silme aracı

0
↑  Shift + C

Bağlantı Noktası aracına geçiş yap

0
T

Yazım aracı

-1
↑  Shift + T

Dokunma Türü aracı

0
\

Çizgi Parçası aracı

0
M

Dikdörtgen aracı

0
L

Elips aracı

0
B

Boya fırçası aracı

0
N

Kalem aracı

0
↑  Shift + N

Şekillendirici aracı

0
R

Döndürme aracı

0
O

Yansıtma aracı

-1
S

Ölçek aracı

0
↑  Shift + R

Warp aracı

0
↑  Shift + W

Genişlik aracı

0
E

Serbest Dönüştürme aracı

0
↑  Shift + M

Şekil Oluşturucu aracı

Reklam

0
↑  Shift + P

Perspektif Izgara aracı

0
↑  Shift + V

Perspektif Seçim aracı

0
↑  Shift + S

Sembol Püskürtme aracı

0
J

Sütun Grafik aracı

0
U

Örgü aracı

0
G

Gradyan aracı

0
I

Göz damlası aracı

0
W

Karışım aracı

0
K

Canlı Boya Kovası aracı

0
↑  Shift + L

Canlı Boyama Seçimi aracı

0
↑  Shift + K

Dilim aracı

0
↑  Shift + E

Silgi aracı

0
C

Makas aracı

-1
H

El aracı

0
Z

Yakınlaştırma aracı

0
⌥ Opt

Kabarcık Fırçası aracını kullanırken Düzeltme aracına geçiş yap

1
F

Ekran modları arasında geçiş yap: Normal Ekran Modu, Menü Çubuğu ile Tam Ekran Modu, Tam Ekran Modu

0

(El aracını çift tıklayın) Görüntülenebilir alanı pencereye sığdır

-2

(Yakınlaştırma aracı üzerine çift tıklayın) %100 büyüt

0
⌘ Cmd + 1

%100 büyüt

0
Space

El aracına geçiş (metin düzenleme modunda değilken)

0
Space + ⌘ Cmd

Büyütme modunda Yakınlaştırma aracına geç

0
Space + ⌘ Cmd + ⌥ Opt

Küçültme modunda Yakınlaştırma aracına geç

0
Space

Yakınlaştırma aracıyla sürüklerken Yakınlaştırma seçim çerçevesini taşı

0
↑  Shift + Control + B

Sınırlama kutusunu gizle

1
⌘ Cmd + ⌥ Opt + ↑  Shift + 3

Seçili olmayan çalışma yüzeyini gizle

0
⌥ Opt +
+

(kılavuzu sürükleyin) Yatay ve dikey kılavuz arasında dönüştür

0
⌘ Cmd + ↑  Shift +

(kılavuza çift tıklayın) Kılavuzu bırak

0
⌘ Cmd + H

Belge şablonunu göster

0
⌘ Cmd + ↑  Shift + H

Çalışma yüzeylerini göster / gizle

0
⌘ Cmd + ⌥ Opt + R

Çalışma yüzeyi cetvellerini göster / gizle

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + D

Saydamlık ızgarasını göster

0
⌘ Cmd + ⌥ Opt + 0

Tüm çalışma yüzeylerini pencerede görüntüle

0
⌘ Cmd + ↑  Shift + V

Etkin çalışma yüzeyinde yerine yapıştır

0
Esc

Çalışma yüzeyi aracı modundan çık

0
↑  Shift +
+

Başka bir çalışma yüzeyinde çalışma yüzeyi oluştur

0
⌘ Cmd +

Çalışma Yüzeyleri panelinde birden fazla çalışma yüzeyi seç

0
⌘ Cmd + F6

Sonraki belgeye git

0
⌘ Cmd + ↑  Shift + F6

Önceki belgeye git

0
⌘ Cmd + ⌥ Opt + F6

Bir sonraki belge grubuna git

0
⌘ Cmd + ⌥ Opt + ↑  Shift + F6

Önceki belge grubuna git

0
⌘ Cmd + Y

Anahat ile GPU Önizlemesi arasında geçiş yap

0
⌘ Cmd + E

GPU ve Belgenin CPU Önizlemesi arasında geçiş yap

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + Y

Üst Baskı Önizleme modunda dokümanı görüntüle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + Y

Belgeyi Piksel Önizleme modunda görüntüle

0
Esc

Tam Ekran modundan çık

0
⌘ Cmd + =

Yakınlaştır

0
⌘ Cmd + -

Uzaklaştır

0
⌘ Cmd + ;

Kılavuzları gizle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + ;

Kılavuzları kilitle

0
⌘ Cmd + 5

Kılavuz oluştur

0
⌥ Opt + Ctrl + 5

Kılavuzları bırak

0
⌘ Cmd + U

Akıllı kılavuzları göster / gizle

0
⌘ Cmd + ↑  Shift + I

Perspektif ızgarasını göster / gizle

0
⌘ Cmd + '

Izgarayı göster

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + '

Izgaraya yasla

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + '

Noktaya yasla

0
⌘ Cmd + `

Son kullanılan seçim aracına geç (Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı veya Grup Seçimi aracı)

1
⌥ Opt

Doğrudan Seçim aracı ile Grup Seçimi aracı arasında geçiş yap

0
↑  Shift +

Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı, Canlı Boyama Seçimi aracı veya Sihirli Değnek aracıyla bir seçime ekle

0
↑  Shift +

Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı veya Canlı Boyama Seçimi aracıyla seçimden çıkar

0
⌥ Opt +

Sihirli Değnek aracıyla seçimden çıkar

0
↑  Shift +
+

Kement aracıyla seçime ekle

0
⌥ Opt +
+

Kement aracıyla seçimden çıkar

0
⇪ Caps Lock

Lasso aracı için işaretçiyi artı hedefle değiştir

0
⌘ Cmd + ⌥ Opt + A

Etkin çalışma yüzeyinde resmi seç

0
⌘ Cmd + A

Tümünü seç

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + A

Seçimi kaldır

0
⌘ Cmd + 6

Tekrar seç

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + ]

Geçerli seçimin üzerindeki nesneyi seç

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + Select

Geçerli seçimin altındaki nesneyi seç

1
⌘ Cmd +
sonra

Nesnenin arkasını seçin

0
⌘ Cmd +
sonra

İzolasyon modunda arkasını seç

0
⌘ Cmd + G

Seçilen resmi gruplandır

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + G

Seçili resmin grubunu çöz

0
⌘ Cmd + 2

Seçimi kilitle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + 2

Seçimin kilidini aç

0
⌘ Cmd + 3

Seçimi gizle

1
⌥ Opt + ⌘ Cmd + 3

Tüm seçimleri göster

0

Seçimi kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

0
↑  Shift + arrrowkeys

Seçimi 10x kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

0
⌘ Cmd + ⌥ Opt + ↑  Shift + 2

Seçilmeyen tüm resimleri kilitle

0
↑  Shift

(tutma) Hareketi 45° açıyla sınırla (Yansıtma aracını kullanırken hariç)

0
⌘ Cmd + ]

Seçimi öne getir

1
↑  Shift + ⌘ Cmd + ]

Seçimi öne taşı

0
⌘ Cmd + [

Seçimi geriye gönder

1
↑  Shift + ⌘ Cmd + [

Seçimi arkaya taşı

Not: Klavye artışlarını Genel Tercihler'de (Ctrl / Cmd + K) ayarlayabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Adobe Illustrator (Mac) Adobe Illustrator (Mac) (Görsel düzenleme)

Adobe Illustrator, ilk olarak Apple Macintosh için tasarlanmış bir vektör grafik düzenleyicisi. Programın en son sürümü olan Illustrator CC 2019, Ekim 2018'de piyasaya sürüldü. Adobe Illustrator, en iyi vektör grafik yazılımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Web sayfası: adobe.com/products/illustrator...

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 381

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

Adobe Illustrator (Mac) içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Adobe Illustrator (Mac) kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!