Affinity Photo klavye kısayolları

Affinity Photo

Zeynel Abidin Öztürk -
9 ay önce
- Kısayollar
Alt + Ctrl + I

Belgeyi yeniden boyutlandır

Alt + Ctrl + C

Tuvali yeniden boyutlandır

↑   Shift + Mouse left click

Birden çok seç

Alt + Mouse left click

Çakışan katman içeriğini seç

.

Seçim kutusunu sıfırla

;

Yaslamayı aç / kapat

Ctrl

Piksel Aracı ile sil

X

Kontur / Dolgu (veya Renk 1 / Renk 2) renk seçicileri arasında geçiş yap (Renk ve Renk Örnekleri panelleri)

↑   Shift + X

Kontur / Dolgu (veya Renk 1 / Renk 2) renk seçicilerini takas et

/

Kontur / Dolgu (veya Renk 1 / Renk 2) renk seçicileri için dolgu yok'u seç

O

Kırpma Aracı kaplaması arasında geçiş yap (Kırpma Aracı etkin)

↑   Shift + O

Altın sarmal kaplamayı çevir (Kırpma Aracı etkin)

Mouse left click + Mouse movement

(öznitelik metin etiketini sürükleyin) Bölmede veya iletişim kutusunda listelenen özniteliği değiştir

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Yatay, dikey veya çapraz kısıtlama ile hareket ettir

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

(döndürme / köşe tutamacını sürükleyin) 15°'lik aralıklarla döndür

Mouse left click + Mouse movement sonra Mouse right click

(köşe tutamacını sürükleyin ve farenin sağ tuşunu basılı tutun) Karşı köşenin etrafında döndür

Esc

Boyutlandırma, taşıma veya oluşturma işlemini iptal et

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

(köşe tutamacından sürükleyin) Merkezden yeniden boyutlandır

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Mirror shearing

← ↑ → ↓

Nudging

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Nudging (10x ölçüm birimi)

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

(bir köşe tutamacından sürükle) En boy oranını koruyarak yeniden boyutlandır

Ctrl

Çizerken eğrileri düzenle

Alt + Mouse left click + Mouse movement

(denetim tutamacını sürükleyin) Cusp düğümü oluştur (keskin köşe)

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

(denetim tutamacını sürükleyin) Eğrinin kontrol tutamağını 45°'lik aralıklara yasla

Ctrl + ⤶ Enter

Eğrilere dönüştür

Ctrl + N

Yeni belge

Ctrl + Alt + ↑   Shift + N

Panodan yeni belge

Ctrl + O

Belge aç

Ctrl + W

Belgeyi kapat / Uygulamayı kapat (hiçbir belge açılmadığında)

Ctrl + ⭾ Tab

Belgeyi / görünümü değiştir

Ctrl + S

Kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Farklı kaydet

Ctrl + Alt + ↑   Shift + S

Dışa aktar

Ctrl + P

Yazdır

G

Flood Fill aracı / Gradyan döngüsü

H

Görünüm aracı

V

Hareket aracı

I

Renk seçici aracı

C

Kırpma aracı

W

Seçim araçları arasında dolaş

P

Kalem ve Düğüm Aracı arasında dolaş

Z

Yakınlaştırma aracı

S

Klon aracı

U

Şekil araçları döngüsü

T

Metin araçları döngüsü

O

Dodge, Burn ve Sünger Fırçası aracı döngüsü

J

Rötuş araçları döngüsü

B

Boyama araçları döngüsü

E

Araçlar döngüsünü sil

M

Seçim Çerçevesi araçları döngüsü

L

Serbest el seçim aracı

P

Liquify Push Forward aracı

L

Liquify Push Left aracı

T

Liquify Twirl aracı

U

Liquify Pinch aracı

B

Liquify Turbulence aracı

C

Liquify Mesh Clone aracı

R

Liquify Reconstruct aracı

F

Liquify Freeze aracı

W

Liquify Thaw aracı

Z

Liquify Zoom aracı

H

Liquify View aracı

W

Beyaz Dengesi aracı

R

Kırmızı Göz Kaldırma aracı

L

Leke Çıkarma aracı

B

Overlay Paint aracı

E

Overlay Erase aracı

G

Overlay Gradient aracı

C

Kırpma aracı

Z

Yakınlaştırma aracı

H

Görünüm aracı

S

Dilim aracı

L

Katman Seçme aracı

A

Kaynak Görüntüyü Dönüştürme aracı

L

Kaynak Resim Makesine Ekle aracı

U

Kaynak Görüntü Maskesinden Sil aracı

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Y

Yeniden yap

Ctrl + ↑   Shift + C

Birleştirilmiş kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Stili yapıştır

↑   Shift + Alt + V

FX yapıştır

Ctrl + Alt + V

İçine yapıştır

Ctrl + Alt + ↑   Shift + V

Biçimsiz yapıştır

↑   Shift + F5

Doldur

Alt + Del

Inpaint

Alt + Ctrl + A

Tüm katmanları seç

Ctrl + G

Gruplandır

Ctrl + ↑   Shift + G

Grubu çöz

Ctrl + J

Kopyasını oluştur

Ctrl + I

Ters çevir

Ctrl + ↑   Shift + ]

Öne taşı

Ctrl + ]

Bir ileri taşı

Ctrl + ↑   Shift + [

Geriye taşı

Ctrl + [

Bir geri taşı

Ctrl + Alt + ↑   Shift + H

Tümünü göster

Ctrl + Alt + ↑   Shift + L

Tümünün kilidini aç

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni katman

Ctrl + E

Aşağı birleştir

Ctrl + ↑   Shift + E

Seçileni birleştir

Ctrl + Alt + ↑   Shift + E

Görüneni birleştir

F

Frekans Ayırma katmanları arasında geçiş yap

Ctrl + \ + P

Canlı Projeksiyonu Düzenle

Alt + Mouse left click + Mouse movement

Yeni bir fırça rengi seç

Num 0 - Num 9

Seçilen katman içeriğini / fırça aracının opaklığını değiştir

]

Fırça genişliğini artır / azalt

veya [
Mouse right click + Alt + Mouse movement

(sola / sağa sürükleyin) Ekran üstü okumayla fırça genişliğini azalt / artır

Mouse right click + Alt + Mouse movement

(yukarı / aşağı sürükleyin) Ekrandaki okuma ile fırça sertliğini azalt / artır

↑   Shift + Mouse left click

Düz bir çizgi boyunca bir fırça darbesi çiz

Ctrl + +

Büyük metin

Ctrl + <

Daha küçük metin

Ctrl + Alt + +

Hassas daha büyük metin

Ctrl + Alt + <

Hassas daha küçük metin

Alt +

Sıkılaştır

Alt +

Gevşet

Ctrl + Alt +

Daha çok sıkılaştır

Ctrl + Alt +

Daha çok gevşet

Ctrl + B

Kalınlaştır

Ctrl + I

İtalik yap

Ctrl + U

Altını çiz

Ctrl + T

Karakteri göster

Ctrl + ↑   Shift + T

Tipografiyi göster

Ctrl + ↑   Shift + =

Üst simge

Ctrl + Alt + -

Alt simge

Ctrl + Alt + L

Sola hizala

Ctrl + Alt + C

Ortaya hizala

Ctrl + Alt + R

Sağa hizala

Ctrl + Alt + |

Sola yasla

Alt +

Paragraf aralığını artır

Alt +

Paragraf aralığını azalt

Ctrl + Alt +

Paragraf aralığını hassas artır

Ctrl + Alt +

Paragraf aralığını hassas azalt

Alt + ↑   Shift +

Baseline'ı yükselt

Alt + ↑   Shift +

Baseline'ı alçalt

Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Baseline'ı hassas yükselt

Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Baseline'ı hassas alçalt

Ctrl + ↑   Shift + ;

Yazım seçenekleri

↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu

Alt + Space

Kırılmaz alan

Alt + -

En Dash

Alt + ↑   Shift + -

Em Dash

Ctrl + =

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl + 0

Sığdıracak biçimde yakınlaştır

Mouse double click

(Zoom Tool simgesine çift tıklayın) Sığdıracak biçimde yakınlaştır

Ctrl + 1

(Zoom Tool ikonuna çift tıklayın) %100'e yakınlaştır

Ctrl + 2

(Yakınlaştır)  %200

Ctrl + 3

(Yakınlaştır) %400

Ctrl + 4

(Yakınlaştır) %800

Ctrl + 8

(Yakınlaştır) Gerçek boyut

Ctrl + 9

(Yakınlaştır) Piksel boyutu

Space + Ctrl + Mouse left click

Yakınlaştırma tuşu

Space + Alt + Mouse left click

Uzaklaştırma tuşu

H

Görünüm aracı

Space

Kaydırma tuşu

Mouse wheel up and down

Dikey olarak yukarı / aşağı kaydır

↑   Shift + Mouse wheel up and down

Yatay olarak sola / sağa kaydır

Ctrl + `

Görünümler arasında geçiş yap

Ctrl + R

Cetvelleri göster

Ctrl + ;

Rehberleri göster

Ctrl + '

Izgarayı göster

'

Izgara düzlemini değiştir

,

Bölünmüş görünümü değiştir (Photo Persona'yı değil)

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + D

Hiçbirini seçme

Ctrl + ↑   Shift + I

Piksel seçimini ters çevir

Mouse left click + Mouse right click + Mouse movement

(aşağıya doğru sürükleyin) Seçime ekle (sadece Seçim Çerçevesi / Serbest el seçim araçları)

Alt

Seçimden kaldır

Ctrl + B

Büyüt / küçült

↑   Shift + F6

Tüy

Ctrl + Alt + R

Kenarları iyileştir

← ↑ → ↓

Seçimi 1 piksel artışlarla taşı

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçimi 10 piksellik artışlarla taşı

Ctrl + Mouse left click

(katman küçük resmini tıklatın) Katmandan seçim

Ctrl + ↑   Shift + O

Katmandan seçim

Ctrl + ↑   Shift + Mouse left click

(katman küçük resmini tıklatın) Katman parlaklığından seçim

Ctrl + ↑   Shift + Mouse left click

(sayfaya tıklayın) Poligon seçimi (sadece Serbest Seçim aracında)

Q

Hızlı maske

Ctrl + ↑   Shift + H

Studioyu göster / gizle (bölmeler)

Ctrl + Alt + T

Araç Çubuğunu göster / gizle

⭾ Tab

Arayüzü aç / kapat

Ctrl + H

Çalışma alanını gizle

Ctrl + L

Seviyeler (Ayarlama)

Ctrl + U

HSL (Ayarlama)

Ctrl + I

Ters çevir (Ayarlama)

Ctrl + M

Eğriler (Ayarlama)

Ctrl + Alt + ↑   Shift + B

Siyah beyaz (Ayarlama)

Ctrl + F

Filtreyi tekrarla

Ctrl + A

Tümünü maskele

Ctrl + D

Maskeyi temizle

Ctrl + I

Maskeyi tersine çevir

Ctrl + ,

Tercihler


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Affinity Photo (Görsel düzenleme)

Affinity Photo, Adobe Photoshop alternatifi olarak tanımlanan bir raster grafik düzenleyicisi.

Web sayfası: https://affinity.serif.com/en-...

Son güncelleme: 16 Nis 2019

Kısayol sayısı: 193

Benzer programlar


 1. Klavye işaretleriKlavye işaretleri
  39026    2
 2. Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
  33786    1
 3. Apex Legends (PC)Apex Legends (PC)
  32115   
 4. Fortnite (PC)Fortnite (PC)
  29809    16
 5. PlayerUnknown's BattlegPlayerUnknown's Battleg
  29521    12
 6. The Sims 4The Sims 4
  27703   
Daha fazla klavye kısayolu...

En son yazılar

Reklam

  Eposta listemize kaydolun!

İşe yarar teknoloji ipuçları ve klavye kısayolları eposta kutunuza gelsin.

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Affinity Photo kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.