Apple iBooks klavye kısayolları

Apple iBooks  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar
0

Bir karakter sola git

0

Bir karakter sağa git

0

Bir üst satıra git

0

Bir alt satıra git

0
⌥ Option +

O anki veya bir önceki sözcüğün başına git

-1
⌥ Option +

O anki veya bir sonraki sözcüğün sonuna git

0
⌘ Cmd +

O anki satırın başına git

0
⌘ Cmd +

O anki satırın sonuna git

0
⌥ Option +

O anki paragrafın başına git

0
⌥ Option +

O anki paragrafın sonuna git

0
⌘ Cmd + E sonra ⌘ Cmd + G

Seçilen öğeyi kitapta bul

0
⌘ Cmd + J

Kitapta görüntünün dışına kaydırılmış seçime git

0
⌘ Cmd +

Belgenin başına git

0
End

Belgenin sonuna kaydır

0
⌘ Cmd +

Belgenin sonuna git

0

(kelimeye çift tıklayın) Sözcüğü seç

0

(paragraf içerisinde) Paragrafı seç

0
⌘ Cmd + A

Tüm satır içi nesneleri ve metinleri seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm satır içi nesnelerin ve metinlerin seçimini kaldır

Metin seçimini genişletmek için metne tıklayın ve metinde başka bir konuma Shift + tıklayın
1
↑   Shift +

Seçimi bir karakter sağa genişlet

0
↑   Shift +

Seçimi bir karakter sola genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi o anki sözcüğün sonuna genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi o anki sözcüğün başına genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi o anki satırın sonuna genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi o anki satırın başına genişlet

0
↑   Shift +

Seçimi üstteki satıra genişlet

0
↑   Shift +

Seçimi alttaki satıra genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi o anki paragrafın başına genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi o anki paragrafın sonuna genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin başına genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin sonuna genişlet

0
veya ↑   Shift + End
Yan yana olmayan birden fazla sözcüğü veya metin bloğunu seçmek için önce ilk metini seçin ve ek metni Command tuşunu basılı tutarken seçin.
0
⌘ Cmd + T

Fontlar penceresini göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + T

Stiller çekmecesini göster

0
⌘ Cmd + Y

Seçimden sözlük terimi oluştur

0
F1

(bu tuşları Stiller çekmecesinde atadıysanız) Paragraf, karakter veya liste stilini uygula

0
veya F2
0
veya F3
0
veya F4
0
veya F5
0
veya F6
0
veya F7
0
veya F8
0
⌘ Cmd + B

Seçilen metne kalın stilini uygula

0
⌘ Cmd + I

Seçilen metne italik stilini uygula

0
⌘ Cmd + U

Seçilen metne altı çizgili stilini uygula

0
Del

Bir önceki karakteri veya seçimi sil

0
ForwardDel

(her klavyede yoktur) Bir sonraki karakteri veya seçimi sil

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + +

Font puntosunu büyüt

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + -

Font puntosunu küçült

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + +

Metni üs yap

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + -

Metni indis yap

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + {

Metni sola hizala

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + |

Metni ortala

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + }

Metni sağa hizala

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + |

Metni sola ve sağa hizala (iki yana yasla)

0
⌘ Cmd + [

Listenin girinti düzeyini azalt

0
⌘ Cmd + ]

Listenin girinti düzeyini artır

0
veya Tab
0

Bağlantıları etkisizleştirmeden bağlantılı metni düzenle

0
⌘ Cmd + X

Seçimi kes

0
⌘ Cmd + C

Seçimi kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Paragraf stilini kopyala

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Karakter stilini kopyala

0
⌘ Cmd + V

Seçimi yapıştır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Karakter veya paragraf stilini yapıştır

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Yapıştırma ve hedef metnin stiliyle eşleştir

0
↑   Shift +

Seçime aralık ekleme veya aralığı seçimden sil

0
veya ⌘ Cmd +
0
⌥ Option + Space

Bölünemez boşluk ekle

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

0
⤶ Enter

Paragraf sonu ekle

0
⌥ Option +
+

(Option tuşuna basıp araç çubuğundaki Metin Kutusu, Şekil, Tablo veya Grafik öğesini tıklayın, sonra boyutlandırmak için sürükleyin) Serbest bir metin kutusu, şekil, tablo veya grafik çiz

0
⌘ Cmd + A

(Serbest nesnelerden birini seçin ve Komut + A tuşuna basın) Tüm serbest nesneleri seç

0
Select

(Serbest nesnelerden birini seçin ve Shift + Komut + A tuşuna basın) Tüm serbest nesnelerin seçimini kaldır

0
⌘ Cmd +

Ek nesneleri seçme veya seçimlerini kaldır

0
veya ↑   Shift +
0

Seçilen nesneyi bir birim taşı

0
↑   Shift sonra

Seçilen nesneyi on birim taşı

0
⌘ Cmd +
+

(Finder'dan veya Ortam Tarayıcı'dan bir dosya sürükleyin) Dosyayı satır içi nesne olarak ekle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Çizim stilini kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Çizim stilini yapıştır

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Seçilen nesneyi en arkaya gönder

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Seçilen nesneyi bir katman arkaya gönder

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + F

Seçilen nesneyi en öne getir

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + F

Seçilen nesneyi bir katman öne getir

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + G

Seçilen nesneleri grupla

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Seçilen nesnelerin grubunu çöz

0
⌘ Cmd + L

Seçilen nesneleri kilitle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + L

Seçilen nesnelerin kilidini aç

0
⌘ Cmd + D

Nesneyi çoğalt

0
veya ⌥ Option +
+
0
↑   Shift +
+

Nesnenin hareketini 45° ile kısıtla

0
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu değiştir

0
⌥ Option +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştir

0
↑   Shift +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu değiştirirken en boy oranını kısıtla

0
⌥ Option + ↑   Shift +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştirirken en boy oranını kısıtla

0
⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi döndür

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi 45° döndür

0
⌥ Option + ⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi ters tutamağın etrafında (merkez yerine) döndür

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi ters tutamağın etrafında (merkez yerine) 45° döndür

0
⌘ Cmd +
+

Hizalama kılavuzlarını kapat

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + M

Nesneyi maskeleme veya nesnenin maskesini kaldır

0
⤶ Enter

Maskeleme modundan çık

0
veya ⌘ Cmd + ⤶ Enter
0
veya ⤶ Enter
0
veya
0

(Maskelenmiş görüntüye çift tıklayın) Yeniden maskeleme moduna geç

0
Control +

(Öğeye tıklayın) Seçilen öğe için kestirme menüsünü aç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Metin düzenlemeden çıkma ve nesneyi seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Eklemek için bir nesne seç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + E

Matematiksel denklem veya ifade ekle

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Metni yer tutucu olarak tanımla

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Nesneyi ortam yer tutucusu olarak tanımla

0
⌥ Option +

Seçilen hücrelerin üstüne satır ekle

0
⌥ Option +

Seçilen hücrelerin altına satır ekle

0
⌥ Option +

Seçilen hücrelerin sağına sütun ekle

0
⌥ Option +

Seçilen hücrelerin soluna sütun ekle

0
⌘ Cmd + A

İlk seçime bağlı olarak tüm tablo sınırlarını veya hücre içeriğini seç

1
Del

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü ya da seçilen hücrelerin içeriğini sil

0
↑   Shift +
+

(Tabloyu sürükleyin) ablonun taşınmasını kısıtlama ve kılavuzlara uydur

0
+

(Seçilen hücreyi başka bir hücreye sürükleyin) Seçilen hücrenin içeriğini hedef hücrenin içeriğiyle değiştir

0
⌥ Option +
+

(Seçilen hücreyi başka bir hücreye sürükleyin) Seçilen hücrenin içeriğini hedef hücreye kopyala

0
↑   Shift +

(Hedef hücreyi tıklayın) Seçimi, seçilen hücreden hedef hücreye kadar genişlet

0

(Seçilmemiş bir tabloda) Hücreyi seç

0
⌘ Cmd +

Seçime hücre ekleme veya hücreyi seçimden sil

0
⤶ Enter

(Seçili bir hücrede) Metni düzenlemeye başla

0
veya ⤶ Enter
0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Hücreyi düzenlemeyi durdurup hücreyi seç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter sonra ⤶ Enter

Hücreyi düzenlemeyi durdurup tabloyu seç

0

Seçilen tablonun sınırını tıklayın (tablo seçili değilse sınırı çift tıklayın): Sınırı seç

0
⌘ Cmd +

(Sınıra tıklayın) Seçime sınır ekle veya sınırı seçimden sil

0
veya ↑   Shift +
0

Sınır bölümünü tıklayın (tablo seçili değilse çift tıklayın): Sınır bölümünü seç

0
⌘ Cmd +

(Sınır bölümünü tıklayın) Sınır bölümünü seçime ekleme veya seçimden sil

0
veya ↑   Shift +
0
+

(Sınırı veya sınır bölümünü sürükleyin) Sınırı veya sınır bölümünü yeni bir konuma taşı

0

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü bir birim taşı

0
↑   Shift sonra

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü on birim taşı

0

(Seçili bir hücreden) Soldaki, sağdaki, yukarıdaki veya aşağıdaki bir sonraki hücreyi seç

0
↑   Shift sonra

(Seçili bir hücreden) Sınır bölümünü seçime ekleme veya seçimden sil

0
Tab

Bir sonraki hücredeki metni seçme veya son hücre seçiliyse yeni bir satır ekle

0
↑   Shift + Tab

Bir önceki hücrede bulunan metni seç

0
⌘ Cmd +

(Seçili hücreye tıklayın) Hücreyi düzenlemeyi durdurup tabloyu seç

0
⌥ Option + Tab

(Metin düzenlerken) Tab ekle

0
Control + ⤶ Enter

Hücredeki metni düzenlerken satır sonu ekle

0
⌥ Option + ⤶ Enter

Hücredeki metni düzenlerken paragraf sonu ekle

0
⤶ Enter

Tablo denetçisinde "Return tuşu bir sonraki hücreye götürür" seçili değilse, hücredeki metni düzenlerken paragraf sonu ekle

0
Control +

(Tabloya tıklayın) Seçilen tablo veya hücreler için tablo biçimleme menüsünü aç

0
⌥ Option +
+

(Tablo araç çubuğuna tıklayın, sürükleyerek boyutlandırın) Sürükleyerek tablo oluştur

0
=

Formül içermeyen seçili hücre için Formül Düzenleyici'yi aç

0
=

Formül veya biçimlenmiş sayı içeren hücre için Formül Düzenleyici'yi aç

0
veya ⤶ Enter
0
veya
0
⤶ Enter

Formül Düzenleyici'de değişiklikleri kaydet

0
veya ⤶ Enter
0
Esc

Formül Düzenleyici'de değişikliklerden vazgeç

0
⌥ Option sonra

Tek bir hücreye git ve seç

0
⌥ Option + ↑   Shift sonra

Seçilen hücre referansını genişlet veya daralt

0
⌥ Option + ⌘ Cmd sonra

Satırda veya sütunda başlık dışındaki ilk ya da son hücreye git

0
⌥ Option + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

0
⌥ Option + Tab

Tab ekle

0
Option + Command + Page Down sonra Option + arrowkeys

(veya hücreleri seçmek için Option + Shift ile ok tuşlarından birine basın) O anki tablonun altındaki veya üstündeki başka bir tabloya referans ver

0
veya Option + Command + Page Up sonra Option + arrowkeys
0
⌘ Cmd + K

Seçilen hücre referanslarının mutlak ve göreceli özelliklerini belirt

0
veya ↑   Shift + ⌘ Cmd + K
0
⌥ Option + ⌘ Cmd + K

Seçilen hücre referanslarının ilk ve son hücrelerine ait mutlak ve göreceli özellikleri belirt

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Grafik verilerini düzenle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Grafik Verisi Düzenleyici'yi göster veya gizle

0
⤶ Enter

Hücre girişini tamamlayıp seçimi aşağıya taşı

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Hücre girişini tamamlayıp seçimi yukarıya taşı

0
Tab

Hücre girişini tamamlayıp seçimi sağa taşı

0
↑   Shift + Tab

Hücre girişini tamamlayıp seçimi sola taşı

0

(Metin düzenlerken) Bir karakter sola, bir karakter sağa, metnin başına (yukarıya) veya metnin sonuna (aşağıya) git

0
⤶ Enter

Hücre girişini tamamlayıp hücreyi seç

0

(Seçili bir hücreden) Verilen yönde bir hücre hareket et

0
End

Satırın sonundaki boş olmayan son hücreye git

0
↑   Shift sonra

Seçimi bir hücre genişlet

0
↑   Shift + End

Seçimi satırın sonuna genişlet

0
sonra

(Şekle tıklayın, ardından tekrar tıklayın) Özel bir şekli düzenlenebilir yap

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Kalem aracıyla özel bir şekil çiz

0
sonra Del

(Bir noktaya tıklayın ve ardından Delete tuşuna basın) Düzenlenebilir şeklin bir noktasını sil

0
⌥ Option +

(Şeklin sınırında noktayı eklemek istediğiniz yeri tıklayın) Düzenlenebilir şekle bir nokta ekle

0

(Köşe noktasına çift tıklayın) Düzenlenebilir bir şeklin köşe noktasını eğri noktasına değiştir

0

(Köşe noktasına çift tıklayın) Düzenlenebilir bir şeklin eğri noktasını köşe noktasına değiştir

0
⌘ Cmd + N

Yeni bir kitap aç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + N

Şablon Seçici'den yeni bir kitap aç

0
⌘ Cmd + O

Var olan bir kitabı aç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + P

Kitaptaki bir seçimin veya kitabın tamamının önizlemesini göster (Genel tercihlerindeki ayara bağlı olarak)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Kitabı yayımla

0
⌘ Cmd + S

Kitabı kaydet

0
⌘ Cmd + P

Kitabı yazdır

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + ?

iBooks Author Yardım'ı aç

0
⌘ Cmd + F

Bul penceresini göster

0
⌘ Cmd + G

Sonrakini bul

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Öncekini bul

0
⌘ Cmd + ;

Yazım denetimi yap

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + :

Yazım Denetimi penceresini göster

0
⌘ Cmd + W

Pencereyi kapat

0
⌘ Cmd + M

Pencereyi simge durumuna küçült

0
Control + ⌘ Cmd + F

Tam ekran görüntüsüne geç

0
⌘ Cmd + >

Büyüt

0
⌘ Cmd + <

Küçült

0
⌘ Cmd + ,

Tercihler penceresini göster

1
⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Denetçi penceresini göster

0
⌘ Cmd + R

Belge cetvellerini göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + L

Yerleşim sınırlarını göster veya gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + R

Kayan görüntülemeyi seç (yalnızca yatay şablon)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Biçimleme karakterlerini (görünmeyen karakterler) göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Renkler penceresini göster

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Araç çubuğunu gizle veya göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + R

Biçim çubuğunu gizle veya göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + E

Sözlük araç çubuğunu gizle veya göster

0
⌘ Cmd + H

iBooks Author'ı gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + H

Diğer pencereleri gizle

0
⌘ Cmd + Z

Son eylemi geri al

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Z

Son eylemi yinele

0
⌘ Cmd + Q

iBooks Author'dan çık


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Apple iBooks Apple iBooks (Genel)

iBooks, Apple tarafından macOS ve iOS için geliştirilmiş bir ekitap okuma yazılımı. Temel olarak App Store'dan indirilen EPUB dosyalarını destekleyen iBooks, kullanıcıların kendi EPUB ve PDF dosyalarını uygulamaya eklemelerine de izin veriyor.

Web sayfası: apple.com/ibooks

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 77%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 218

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Apple iBooks kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.