Apple iBooks klavye kısayolları

Apple iBooks  

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar
0

Bir karakter sola git

0

Bir karakter sağa git

0

Bir üst satıra git

0

Bir alt satıra git

0
⌥ Opt +

O anki veya bir önceki sözcüğün başına git

-1
⌥ Opt +

O anki veya bir sonraki sözcüğün sonuna git

0
⌘ Cmd +

O anki satırın başına git

0
⌘ Cmd +

O anki satırın sonuna git

0
⌥ Opt +

O anki paragrafın başına git

0
⌥ Opt +

O anki paragrafın sonuna git

0
⌘ Cmd + E sonra ⌘ Cmd + G

Seçilen öğeyi kitapta bul

0
⌘ Cmd + J

Kitapta görüntünün dışına kaydırılmış seçime git

0
⌘ Cmd +

Belgenin başına git

0
End

Belgenin sonuna kaydır

0
⌘ Cmd +

Belgenin sonuna git

Reklam

0

(kelimeye çift tıklayın) Sözcüğü seç

0

(paragraf içerisinde) Paragrafı seç

0
⌘ Cmd + A

Tüm satır içi nesneleri ve metinleri seç

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm satır içi nesnelerin ve metinlerin seçimini kaldır

Metin seçimini genişletmek için metne tıklayın ve metinde başka bir konuma Shift + tıklayın
1
↑  Shift +

Seçimi bir karakter sağa genişlet

0
↑  Shift +

Seçimi bir karakter sola genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi o anki sözcüğün sonuna genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi o anki sözcüğün başına genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi o anki satırın sonuna genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi o anki satırın başına genişlet

0
↑  Shift +

Seçimi üstteki satıra genişlet

0
↑  Shift +

Seçimi alttaki satıra genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi o anki paragrafın başına genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi o anki paragrafın sonuna genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin başına genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin sonuna genişlet

0
veya ↑  Shift + End
Yan yana olmayan birden fazla sözcüğü veya metin bloğunu seçmek için önce ilk metini seçin ve ek metni Command tuşunu basılı tutarken seçin.
0
⌘ Cmd + T

Fontlar penceresini göster

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + T

Stiller çekmecesini göster

0
⌘ Cmd + Y

Seçimden sözlük terimi oluştur

0
F1

(bu tuşları Stiller çekmecesinde atadıysanız) Paragraf, karakter veya liste stilini uygula

0
veya F2
0
veya F3
0
veya F4
0
veya F5
0
veya F6
0
veya F7
0
veya F8
0
⌘ Cmd + B

Seçilen metne kalın stilini uygula

0
⌘ Cmd + I

Seçilen metne italik stilini uygula

0
⌘ Cmd + U

Seçilen metne altı çizgili stilini uygula

0
Del

Bir önceki karakteri veya seçimi sil

0
ForwardDel

(her klavyede yoktur) Bir sonraki karakteri veya seçimi sil

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + +

Font puntosunu büyüt

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + -

Font puntosunu küçült

0
Control + ↑  Shift + ⌘ Cmd + +

Metni üs yap

0
Control + ↑  Shift + ⌘ Cmd + -

Metni indis yap

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + {

Metni sola hizala

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + |

Metni ortala

Reklam

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + }

Metni sağa hizala

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + |

Metni sola ve sağa hizala (iki yana yasla)

0
⌘ Cmd + [

Listenin girinti düzeyini azalt

0
⌘ Cmd + ]

Listenin girinti düzeyini artır

0
veya Tab
0

Bağlantıları etkisizleştirmeden bağlantılı metni düzenle

0
⌘ Cmd + X

Seçimi kes

0
⌘ Cmd + C

Seçimi kopyala

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + C

Paragraf stilini kopyala

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + C

Karakter stilini kopyala

0
⌘ Cmd + V

Seçimi yapıştır

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + V

Karakter veya paragraf stilini yapıştır

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + V

Yapıştırma ve hedef metnin stiliyle eşleştir

0
↑  Shift +

Seçime aralık ekleme veya aralığı seçimden sil

0
veya ⌘ Cmd +
0
⌥ Opt + Space

Bölünemez boşluk ekle

0
↑  Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

0
⤶ Enter

Paragraf sonu ekle

0
⌥ Opt +
+

(Option tuşuna basıp araç çubuğundaki Metin Kutusu, Şekil, Tablo veya Grafik öğesini tıklayın, sonra boyutlandırmak için sürükleyin) Serbest bir metin kutusu, şekil, tablo veya grafik çiz

0
⌘ Cmd + A

(Serbest nesnelerden birini seçin ve Komut + A tuşuna basın) Tüm serbest nesneleri seç

0
Select

(Serbest nesnelerden birini seçin ve Shift + Komut + A tuşuna basın) Tüm serbest nesnelerin seçimini kaldır

0
⌘ Cmd +

Ek nesneleri seçme veya seçimlerini kaldır

0
veya ↑  Shift +
0

Seçilen nesneyi bir birim taşı

0
↑  Shift sonra

Seçilen nesneyi on birim taşı

0
⌘ Cmd +
+

(Finder'dan veya Ortam Tarayıcı'dan bir dosya sürükleyin) Dosyayı satır içi nesne olarak ekle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + C

Çizim stilini kopyala

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + V

Çizim stilini yapıştır

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Seçilen nesneyi en arkaya gönder

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Seçilen nesneyi bir katman arkaya gönder

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + F

Seçilen nesneyi en öne getir

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + F

Seçilen nesneyi bir katman öne getir

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + G

Seçilen nesneleri grupla

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + G

Seçilen nesnelerin grubunu çöz

0
⌘ Cmd + L

Seçilen nesneleri kilitle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + L

Seçilen nesnelerin kilidini aç

0
⌘ Cmd + D

Nesneyi çoğalt

0
veya ⌥ Opt +
+
0
↑  Shift +
+

Nesnenin hareketini 45° ile kısıtla

0
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu değiştir

0
⌥ Opt +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştir

0
↑  Shift +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu değiştirirken en boy oranını kısıtla

0
⌥ Opt + ↑  Shift +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştirirken en boy oranını kısıtla

0
⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi döndür

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi 45° döndür

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi ters tutamağın etrafında (merkez yerine) döndür

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd +
+

(Seçim tutamaklarından birini sürükleyin) Nesneyi ters tutamağın etrafında (merkez yerine) 45° döndür

0
⌘ Cmd +
+

Hizalama kılavuzlarını kapat

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + M

Nesneyi maskeleme veya nesnenin maskesini kaldır

0
⤶ Enter

Maskeleme modundan çık

0
veya ⌘ Cmd + ⤶ Enter
0
veya ⤶ Enter
0
veya
0

(Maskelenmiş görüntüye çift tıklayın) Yeniden maskeleme moduna geç

0
Control +

(Öğeye tıklayın) Seçilen öğe için kestirme menüsünü aç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Metin düzenlemeden çıkma ve nesneyi seç

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + V

Eklemek için bir nesne seç

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + E

Matematiksel denklem veya ifade ekle

0
Control + ⌥ Opt + ⌘ Cmd + T

Metni yer tutucu olarak tanımla

0
Control + ⌥ Opt + ⌘ Cmd + I

Nesneyi ortam yer tutucusu olarak tanımla

0
⌥ Opt +

Seçilen hücrelerin üstüne satır ekle

0
⌥ Opt +

Seçilen hücrelerin altına satır ekle

0
⌥ Opt +

Seçilen hücrelerin sağına sütun ekle

0
⌥ Opt +

Seçilen hücrelerin soluna sütun ekle

0
⌘ Cmd + A

İlk seçime bağlı olarak tüm tablo sınırlarını veya hücre içeriğini seç

1
Del

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü ya da seçilen hücrelerin içeriğini sil

0
↑  Shift +
+

(Tabloyu sürükleyin) ablonun taşınmasını kısıtlama ve kılavuzlara uydur

0
+

(Seçilen hücreyi başka bir hücreye sürükleyin) Seçilen hücrenin içeriğini hedef hücrenin içeriğiyle değiştir

0
⌥ Opt +
+

(Seçilen hücreyi başka bir hücreye sürükleyin) Seçilen hücrenin içeriğini hedef hücreye kopyala

0
↑  Shift +

(Hedef hücreyi tıklayın) Seçimi, seçilen hücreden hedef hücreye kadar genişlet

0

(Seçilmemiş bir tabloda) Hücreyi seç

0
⌘ Cmd +

Seçime hücre ekleme veya hücreyi seçimden sil

0
⤶ Enter

(Seçili bir hücrede) Metni düzenlemeye başla

0
veya ⤶ Enter
0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Hücreyi düzenlemeyi durdurup hücreyi seç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter sonra ⤶ Enter

Hücreyi düzenlemeyi durdurup tabloyu seç

0

Seçilen tablonun sınırını tıklayın (tablo seçili değilse sınırı çift tıklayın): Sınırı seç

0
⌘ Cmd +

(Sınıra tıklayın) Seçime sınır ekle veya sınırı seçimden sil

0
veya ↑  Shift +
0

Sınır bölümünü tıklayın (tablo seçili değilse çift tıklayın): Sınır bölümünü seç

0
⌘ Cmd +

(Sınır bölümünü tıklayın) Sınır bölümünü seçime ekleme veya seçimden sil

0
veya ↑  Shift +
0
+

(Sınırı veya sınır bölümünü sürükleyin) Sınırı veya sınır bölümünü yeni bir konuma taşı

0

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü bir birim taşı

0
↑  Shift sonra

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü on birim taşı

0

(Seçili bir hücreden) Soldaki, sağdaki, yukarıdaki veya aşağıdaki bir sonraki hücreyi seç

0
↑  Shift sonra

(Seçili bir hücreden) Sınır bölümünü seçime ekleme veya seçimden sil

0
Tab

Bir sonraki hücredeki metni seçme veya son hücre seçiliyse yeni bir satır ekle


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 1

Program bilgileri

Program adı: Apple iBooks Apple iBooks (Genel)

iBooks, Apple tarafından macOS ve iOS için geliştirilmiş bir ekitap okuma yazılımı. Temel olarak App Store'dan indirilen EPUB dosyalarını destekleyen iBooks, kullanıcıların kendi EPUB ve PDF dosyalarını uygulamaya eklemelerine de izin veriyor.

Web sayfası: apple.com/ibooks

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 77%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 219

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarUser operations

Add Apple iBooks to favorites

Add to favorites

Reklam


En sevdiğiniz Apple iBooks kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!