Apple Pages klavye kısayolları

Apple Pages  

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar
0

Bir karakter sola git

0

Bir karakter sağa git

0
Control + B

Bir karakter arkaya taşı (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

0
Control + F

Bir karakter öne taşı (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

-1

Yukarıdaki satıra git

0

Aşağıdaki satıra git

0
Control + ⌥ Opt + B

Geçerli veya önceki sözcüğün başına git

0
⌥ Opt +

Şu anki sözcüğün sol kenarına git (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

0
Control + ⌥ Opt + F

Geçerli veya sonraki sözcüğün sonuna git

0
⌥ Opt +

Şu anki sözcüğün sağ kenarına git (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

0
⌘ Cmd +

Ekleme noktasını şu anki metin alanının (belge, metin kutusu, şekil veya tablo hücresi) başına taşı

0
⌘ Cmd +

Ekleme noktasını şu anki metin alanının (belge, metin kutusu, şekil veya tablo hücresi) altına taşı

0
Control + A or ⌥ Opt +

Paragrafın başına git

0
Control + E or ⌥ Opt +

Paragrafın sonuna git

0
⌘ Cmd +

Şu anki satırın sol kenarına git

0
⌘ Cmd +

Şu anki satırın sağ kenarına git

0
Page Up

Sayfayı yukarı kaydır

0
Page Down

Sayfayı aşağı kaydır

0
Option + Page Up

Bir sayfa yukarı kaydır ve ekleme noktasını taşı

0
Control + V

Bir sayfa aşağı kaydır ve ekleme noktasını taşı

0
veya Option + Page Down
0
Home

Ekleme noktasını taşımadan belgenin başına git

0
veya Fn +
0
End

Ekleme noktasını taşımadan belgenin sonuna git

0
veya Fn +
0
Control + L

Ekleme noktasını uygulama penceresinin merkezine ortala

Advertisement

Bir veya daha fazla karakter seçmek için ilk karakterin önünü tıklayın ve seçmek istediğiniz karakterlere doğru sürükleyin
0

(kelimeye çift tıklayın) Sözcük seç

0

(paragrafa üç kez tıklayın) Paragraf seç

0
⌘ Cmd + A

Tüm nesneleri ve metni seç

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm nesnelerin ve metnin seçimini kaldır

Metin seçimini genişletmek için metne tıklayın ve başka bir konuma Shift + tıklayın
1
↑  Shift +

Seçimi bir karakter sağa genişlet

0
↑  Shift +

Seçimi bir karakter sola genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi şu anki sözcüğün, ardından da takip eden sözcüklerin sonuna genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi o anki sözcüğün başına genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi geçerli satırın sonuna genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi o anki satırın başına genişlet

0
↑  Shift +

Seçimi yukarıdaki satıra genişlet

0
↑  Shift +

Seçimi aşağıdaki satıra genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi o anki paragrafın başına genişlet

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Seçimi geçerli paragrafın sonuna genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin başına genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin sonuna genişlet

0
⌘ Cmd + T

Font'lar penceresi

1
↑  Shift + ⌘ Cmd + C

Renkler penceresini göster

0
⌘ Cmd + B

Seçili metni kalın yap

1
⌘ Cmd + I

Seçili metni italik yap

0
⌘ Cmd + U

Seçili metni altı çizgili yap

0
Control + H

Önceki karakteri veya seçimi sil

0
Control + D

Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
ForwardDel

(bu tuş, tüm klavyelerde yoktur) Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
⌥ Opt + Del

Ekleme noktasından önceki sözcüğü sil

0
⌥ Opt + ForwardDel

(bu tuş, tüm klavyelerde yoktur) Ekleme noktasından sonraki sözcüğü sil

0
Control + K

Ekleme noktasıyla bir sonraki paragraf sonu arasındaki metni sil

0
⌘ Cmd + +

Fontun puntosunu büyüt

0
⌘ Cmd + -

Fontun puntosunu küçült

Advertisement

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +

Seçilen karakterler arasındaki boşluğu azalt (sıkıştır)

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +

Seçilen karakterler arasındaki boşluğu artır (gevşet)

1
Control + ↑  Shift + ⌘ Cmd + +

Metni üs yap

0
Control + ⌘ Cmd + -

Metni indis yap

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + E

Denklem ekle

0
⌘ Cmd + {

Metni sola yaslayarak hizala

0
⌘ Cmd + |

Metni ortala

0
⌘ Cmd + }

Metni sağa yaslayarak hizala

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + |

Metni sola ve sağa yaslayarak hizala (iki yana yasla)

0
⌘ Cmd + [

Metin bloğunun veya liste öğesinin girinti düzeyini azalt

0
⌘ Cmd + ]

Metin bloğunun veya liste öğesinin girinti düzeyini artır

0
↑  Shift + Tab

Liste öğesinin girinti düzeyini azalt

0
Tab

Liste öğesinin girinti düzeyini artır

0
⌘ Cmd + K

Metne hyperlink ekle

0
⌘ Cmd + X

Seçilen kısmı kes

0
⌘ Cmd + C

Seçilen kısmı kopyala

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + C

Paragraf stilini kopyala

0
⌘ Cmd + V

Seçilen kısmı yapıştır

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + V

Paragraf stilini yapıştır

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + V

Hedef metnin stilini yapıştır ve eşleştir

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + C

Metin grafik stilini kopyala

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + V

Metin grafik stilini yapıştır

0
↑  Shift +
+

Seçime aralık ekle (veya seçimden aralık sil)

0
⌥ Opt + Space

Bölünemez boşluk ekle

0
↑  Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle (otomatik satır başı)

0
⤶ Enter

Paragraf sonu ekle

0
Control + O

Ekleme noktasından sonra yeni satır ekle

1
Fn + ⌘ Cmd + ⤶ Enter

Sayfa sonu ekle

0
Control + ⌘ Cmd + Space

Özel karakterler gir

0
Control + T

Ekleme noktasının yanlarındaki karakterlerin yerini değiştir

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + E

EndNote kaynakçası ekle

Kendi klavye kısayolunuzu oluşturarak kullanarak paragraf, karakter veya liste stilini değiştirebilirsiniz
0
Del

Önceki karakteri veya seçimi sil

0
Fn + Del

Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
ForwardDel

(bu tuş, tüm klavyelerde yoktur) Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
⌘ Cmd + F

Bul

0
⌘ Cmd + G

Sonrakini bul

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + G

Öncekini bul

0
⌘ Cmd + E

Bul ve Değiştir metin alanına seçilen metni yerleştir

0
⤶ Enter

Metni değiştir

0
⌘ Cmd + J

Seçilen metni veya nesneyi göstermek için pencereyi kaydır

0
Esc

Bul penceresini gizle

0
Control + ⌘ Cmd + D

Ekleme noktasındaki sözcüğü ara

0
⌥ Opt + Esc

Seçilen sözcüğü tamamlayabilecek sözcüklerin listesini görüntüle

0
⌘ Cmd + ;

Yazım ve dilbilgisi denetimi yap

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + Colon

"Yazım ve Dilbilgisi" penceresini göster

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + H

Metni vurgula

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + K

Seçilen metin, nesne veya tablo hücresi için yeni bir yorum aç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Yeni bir yorumu kaydet

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + K

Bir sonraki yorumu göster

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + K

Bir önceki yorumu göster

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + A

Bir değişikliği kabul et (değişiklik izleme açık olduğunda)

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + R

Bir değişikliği reddet (değişiklik izleme açık olduğunda)

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + W

Sözcük sayısını göster veya gizle

0
⌘ Cmd + A

Tüm nesneleri seç

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm nesnelerin seçimini kaldır

"Nesneleri sürükleyerek seçmek için sayfa yerleşimi belgelerinde, sayfanın boş bir bölümünden başlayarak nesnelerin etrafında sürükleyin. Başlangıç noktasından itibaren dıştaki nesneleri seçmek için Option tuşuna basarak sürükleyin
0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + scroll

(Magic Mouse veya trackpad için) Kaydırarak büyüt/küçült

0
⌘ Cmd +
+

Nesneleri seçime ekle veya seçimden çıkar

0
↑  Shift + Tab

Sayfada bir önceki nesneyi seç

0
⌘ Cmd +

Başka nesneler seç veya seçimi kaldır

0
veya ↑  Shift +
0
+

Seçili nesneleri taşı

0
Press

Seçili metni bir nokta taşı

0
↑  Shift +

Seçili metni on nokta taşı

0

Seçilen nesneyi bir ekran pikseli taşı

0
↑  Shift +

Seçilen nesneyi on ekran pikseli taşı

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + C

Grafik stilini kopyala

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + V

Grafik stilini yapıştır

0
⌥ Opt +

(Pages penceresinin sağ tarafındaki kenar çubuğunda şekil stilini Option tuşuna basarak tıklayın) Metin stilini hariç tutarak şekil stili uygula

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Seçili nesneyi geri gönder

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Seçili nesneyi bir katman geri gönder

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + F

Seçili nesneyi öne getir

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + F

Seçili nesneyi bir katman ileri getir

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + G

Seçili nesneleri grupla

0
⌥ Opt + ↑  Shift + ⌘ Cmd + G

Seçili nesnelerin grubunu çöz

0

(nesneye çift tıklayın) Gruptaki bir nesneyi seç

0
Tab

Gruptaki bir sonraki nesneyi seç

0
↑  Shift + Tab

Gruptaki bir önceki nesneyi seç

Nesneyi düzenlemeyi bitirip ve grubu seçmek için grupta bir nesne seçin ve Command + Return tuşlarına basın
0
⌘ Cmd + L

Seçili nesneleri kilitle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + L

Seçili nesnelerin kilidini aç

0
⌥ Opt +

Nesneyi çoğalt

0
veya ⌥ Opt +
+
0
↑  Shift +
+

Nesnenin hareketini yatay, düşey veya çapraz olarak (45 derece açı ile) sınırla

0
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesnenin büyüklüğünü değiştir

0
⌘ Cmd +

Nesneyi taşırken veya nesnenin büyüklüğünü değiştirirken hizalama kılavuzlarını etkisizleştir

0
⌥ Opt +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesnenin büyüklüğünü ortadan değiştir


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Apple Pages Apple Pages (Verimlilik)

Pages, Apple tarafından geliştirilen bir kelime işleme programı. İlk sürümü Şubat 2005'te yayınlanan Pages, Apple'a göre belge oluşturmanıza izin veren, kullanımı kolay bir uygulama. iWork paketinin bir parçası olan Pages, macOS, icloud.com ve iOS'ta çalışıyor.

Web sayfası: apple.com/pages

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 77%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 257

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

Apple Pages içeriğini favorilerize ekleyin

Advertisement


En sevdiğiniz Apple Pages kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!