Apple Pages klavye kısayolları

Apple Pages  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar
0

Bir karakter sola git

0

Bir karakter sağa git

0
Control + B

Bir karakter arkaya taşı (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

0
Control + F

Bir karakter öne taşı (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

-1

Yukarıdaki satıra git

0

Aşağıdaki satıra git

0
Control + ⌥ Option + B

Geçerli veya önceki sözcüğün başına git

0
⌥ Option +

Şu anki sözcüğün sol kenarına git (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

0
Control + ⌥ Option + F

Geçerli veya sonraki sözcüğün sonuna git

0
⌥ Option +

Şu anki sözcüğün sağ kenarına git (soldan sağa ve sağdan sola metinler için çalışır)

0
⌘ Cmd +

Ekleme noktasını şu anki metin alanının (belge, metin kutusu, şekil veya tablo hücresi) başına taşı

0
⌘ Cmd +

Ekleme noktasını şu anki metin alanının (belge, metin kutusu, şekil veya tablo hücresi) altına taşı

0
Control + A or ⌥ Option +

Paragrafın başına git

0
Control + E or ⌥ Option +

Paragrafın sonuna git

0
⌘ Cmd +

Şu anki satırın sol kenarına git

0
⌘ Cmd +

Şu anki satırın sağ kenarına git

0
Page Up

Sayfayı yukarı kaydır

0
Page Down

Sayfayı aşağı kaydır

0
Option + Page Up

Bir sayfa yukarı kaydır ve ekleme noktasını taşı

0
Control + V

Bir sayfa aşağı kaydır ve ekleme noktasını taşı

0
veya Option + Page Down
0
Home

Ekleme noktasını taşımadan belgenin başına git

0
veya Fn +
0
End

Ekleme noktasını taşımadan belgenin sonuna git

0
veya Fn +
0
Control + L

Ekleme noktasını uygulama penceresinin merkezine ortala

Bir veya daha fazla karakter seçmek için ilk karakterin önünü tıklayın ve seçmek istediğiniz karakterlere doğru sürükleyin
0

(kelimeye çift tıklayın) Sözcük seç

0

(paragrafa üç kez tıklayın) Paragraf seç

0
⌘ Cmd + A

Tüm nesneleri ve metni seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm nesnelerin ve metnin seçimini kaldır

Metin seçimini genişletmek için metne tıklayın ve başka bir konuma Shift + tıklayın
1
↑   Shift +

Seçimi bir karakter sağa genişlet

0
↑   Shift +

Seçimi bir karakter sola genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi şu anki sözcüğün, ardından da takip eden sözcüklerin sonuna genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi o anki sözcüğün başına genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi geçerli satırın sonuna genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi o anki satırın başına genişlet

0
↑   Shift +

Seçimi yukarıdaki satıra genişlet

0
↑   Shift +

Seçimi aşağıdaki satıra genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi o anki paragrafın başına genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçimi geçerli paragrafın sonuna genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin başına genişlet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Seçimi metnin sonuna genişlet

0
⌘ Cmd + T

Font'lar penceresi

1
↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Renkler penceresini göster

0
⌘ Cmd + B

Seçili metni kalın yap

1
⌘ Cmd + I

Seçili metni italik yap

0
⌘ Cmd + U

Seçili metni altı çizgili yap

0
Control + H

Önceki karakteri veya seçimi sil

0
Control + D

Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
ForwardDel

(bu tuş, tüm klavyelerde yoktur) Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
⌥ Option + Del

Ekleme noktasından önceki sözcüğü sil

0
⌥ Option + ForwardDel

(bu tuş, tüm klavyelerde yoktur) Ekleme noktasından sonraki sözcüğü sil

0
Control + K

Ekleme noktasıyla bir sonraki paragraf sonu arasındaki metni sil

0
⌘ Cmd + +

Fontun puntosunu büyüt

0
⌘ Cmd + -

Fontun puntosunu küçült

0
⌥ Option + ⌘ Cmd +

Seçilen karakterler arasındaki boşluğu azalt (sıkıştır)

0
⌥ Option + ⌘ Cmd +

Seçilen karakterler arasındaki boşluğu artır (gevşet)

1
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + +

Metni üs yap

0
Control + ⌘ Cmd + -

Metni indis yap

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + E

Denklem ekle

0
⌘ Cmd + {

Metni sola yaslayarak hizala

0
⌘ Cmd + |

Metni ortala

0
⌘ Cmd + }

Metni sağa yaslayarak hizala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + |

Metni sola ve sağa yaslayarak hizala (iki yana yasla)

0
⌘ Cmd + [

Metin bloğunun veya liste öğesinin girinti düzeyini azalt

0
⌘ Cmd + ]

Metin bloğunun veya liste öğesinin girinti düzeyini artır

0
↑   Shift + Tab

Liste öğesinin girinti düzeyini azalt

0
Tab

Liste öğesinin girinti düzeyini artır

0
⌘ Cmd + K

Metne hyperlink ekle

0
⌘ Cmd + X

Seçilen kısmı kes

0
⌘ Cmd + C

Seçilen kısmı kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Paragraf stilini kopyala

0
⌘ Cmd + V

Seçilen kısmı yapıştır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Paragraf stilini yapıştır

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Hedef metnin stilini yapıştır ve eşleştir

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Metin grafik stilini kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Metin grafik stilini yapıştır

0
↑   Shift +
+

Seçime aralık ekle (veya seçimden aralık sil)

0
⌥ Option + Space

Bölünemez boşluk ekle

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle (otomatik satır başı)

0
⤶ Enter

Paragraf sonu ekle

0
Control + O

Ekleme noktasından sonra yeni satır ekle

1
Fn + ⌘ Cmd + ⤶ Enter

Sayfa sonu ekle

0
Control + ⌘ Cmd + Space

Özel karakterler gir

0
Control + T

Ekleme noktasının yanlarındaki karakterlerin yerini değiştir

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + E

EndNote kaynakçası ekle

Kendi klavye kısayolunuzu oluşturarak kullanarak paragraf, karakter veya liste stilini değiştirebilirsiniz
0
Del

Önceki karakteri veya seçimi sil

0
Fn + Del

Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
ForwardDel

(bu tuş, tüm klavyelerde yoktur) Sonraki karakteri veya seçimi sil

0
⌘ Cmd + F

Bul

0
⌘ Cmd + G

Sonrakini bul

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Öncekini bul

0
⌘ Cmd + E

Bul ve Değiştir metin alanına seçilen metni yerleştir

0
⤶ Enter

Metni değiştir

0
⌘ Cmd + J

Seçilen metni veya nesneyi göstermek için pencereyi kaydır

0
Esc

Bul penceresini gizle

0
Control + ⌘ Cmd + D

Ekleme noktasındaki sözcüğü ara

0
⌥ Option + Esc

Seçilen sözcüğü tamamlayabilecek sözcüklerin listesini görüntüle

0
⌘ Cmd + Semicolon

Yazım ve dilbilgisi denetimi yap

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Colon

"Yazım ve Dilbilgisi" penceresini göster

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + H

Metni vurgula

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Seçilen metin, nesne veya tablo hücresi için yeni bir yorum aç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Yeni bir yorumu kaydet

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + K

Bir sonraki yorumu göster

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Bir önceki yorumu göster

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + A

Bir değişikliği kabul et (değişiklik izleme açık olduğunda)

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + R

Bir değişikliği reddet (değişiklik izleme açık olduğunda)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + W

Sözcük sayısını göster veya gizle

0
⌘ Cmd + A

Tüm nesneleri seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm nesnelerin seçimini kaldır

"Nesneleri sürükleyerek seçmek için sayfa yerleşimi belgelerinde, sayfanın boş bir bölümünden başlayarak nesnelerin etrafında sürükleyin. Başlangıç noktasından itibaren dıştaki nesneleri seçmek için Option tuşuna basarak sürükleyin
0
⌥ Option + ⌘ Cmd + scroll

(Magic Mouse veya trackpad için) Kaydırarak büyüt/küçült

0
⌘ Cmd +
+

Nesneleri seçime ekle veya seçimden çıkar

0
↑   Shift + Tab

Sayfada bir önceki nesneyi seç

0
⌘ Cmd +

Başka nesneler seç veya seçimi kaldır

0
veya ↑   Shift +
0
+

Seçili nesneleri taşı

0
Press

Seçili metni bir nokta taşı

0
↑   Shift +

Seçili metni on nokta taşı

0

Seçilen nesneyi bir ekran pikseli taşı

0
↑   Shift +

Seçilen nesneyi on ekran pikseli taşı

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Grafik stilini kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Grafik stilini yapıştır

0
⌥ Option +

(Pages penceresinin sağ tarafındaki kenar çubuğunda şekil stilini Option tuşuna basarak tıklayın) Metin stilini hariç tutarak şekil stili uygula

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Seçili nesneyi geri gönder

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Seçili nesneyi bir katman geri gönder

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + F

Seçili nesneyi öne getir

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + F

Seçili nesneyi bir katman ileri getir

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + G

Seçili nesneleri grupla

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Seçili nesnelerin grubunu çöz

0

(nesneye çift tıklayın) Gruptaki bir nesneyi seç

0
Tab

Gruptaki bir sonraki nesneyi seç

0
↑   Shift + Tab

Gruptaki bir önceki nesneyi seç

Nesneyi düzenlemeyi bitirip ve grubu seçmek için grupta bir nesne seçin ve Command + Return tuşlarına basın
0
⌘ Cmd + L

Seçili nesneleri kilitle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + L

Seçili nesnelerin kilidini aç

0
⌥ Option +

Nesneyi çoğalt

0
veya ⌥ Option +
+
0
↑   Shift +
+

Nesnenin hareketini yatay, düşey veya çapraz olarak (45 derece açı ile) sınırla

0
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesnenin büyüklüğünü değiştir

0
⌘ Cmd +

Nesneyi taşırken veya nesnenin büyüklüğünü değiştirirken hizalama kılavuzlarını etkisizleştir

0
⌥ Option +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesnenin büyüklüğünü ortadan değiştir

0
↑   Shift +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesnenin büyüklüğünü değiştirirken en boy oranını sınırla

0
⌥ Option + ↑   Shift +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesnenin büyüklüğünü ortadan değiştirirken en boy oranını kısıtla

0
⌘ Cmd +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesneyi döndür

0
↑   Shift

(döndürürken Shift'e basın) Nesneyi 45° döndür

0
⌥ Option + ⌘ Cmd +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesneyi ters tutamağın etrafında döndür (ortanın yerine)

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd +
+

(seçim tutamağını sürükleyin) Nesneyi ters tutamağın etrafında 45° döndür (ortanın yerine)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + M

Görüntüyü maskele veya maskesini kaldır

0
⤶ Enter

Görüntü maskeleme denetimlerini gizle

0
veya ⤶ Enter
0
veya
0

(maskeli görüntüyü çift tıklayın) Görüntü maskeleme denetimlerini göster

0
Control +

Seçili öğe için kestirme menüsünü aç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Metin düzenlemeden çık ve nesne seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Eklenecek nesne seç

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Seçilen metni metin yer tutucusu olarak tanımla

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Görüntüyü veya filmi ortam yer tutucusu olarak tanımla

0

(şeklin kenarına çift tıklayın) Özel bir şekli düzenlenebilir hale getir

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Kalem aracıyla özel bir şekil çiz

0
sonra Del

Düzenlenebilir şeklin noktasını sil

0
⌘ Cmd +
+

(çizginin orta noktasını sürükleyin) Düzenlenebilir bir şekle sivri nokta ekle

0
+

(çizginin orta noktasını sürükleyin) Düzenlenebilir bir şekle yumuşak nokta ekle

0
⌥ Option +
+

(çizginin orta noktasını sürükleyin) Düzenlenebilir bir şekle Bézier noktası ekle

0

(eğri noktasını çift tıklayın) Düzenlenebilir bir şeklin eğri noktasını köşe noktasıyla değiştir

0
⌥ Option +

Seçili hücrelerin üzerine satır ekle

0
⌥ Option +

Seçili hücrelerin alt tarafına satır ekle

0
⌥ Option +

Seçili hücrelerin sağına sütun ekle

0
⌥ Option +

Seçili hücrelerin soluna sütun ekle

0
⌥ Option + ⤶ Enter

Tablonun en altına bir satır ekle

"Satırın veya sütunun tamamını seçmek için tabloyu tıklayın, sonra sütunun harfini veya satırın numarasını tıklayın
0
↑   Shift +

Ek satırları seç

0
veya ↑   Shift +
0
↑   Shift +

Ek sütunları seç

0
veya ↑   Shift +
0
↑   Shift +

Ek hücreleri seç

0

Yalnızca satırdaki veya sütundaki gövde hücrelerini seçmek için sütunun harfini veya satırın numarasını çift tıklayın

Hücre seçimini bir sonraki satırın başına taşımak için en sağdaki sütunda bir hücre seçin, sonra Tab tuşuna basın
0
Esc

(sürüklerken) Satırların veya sütunların sırasını değiştirmeyi durdur

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Bir hücre seçiminden tabloyu seç

0
⌘ Cmd + A

(bir hücreyi seçtikten sonra) Tablodaki içeriklerin tümünü seç

0
Del

Seçili tabloyu veya seçili hücrelerin içeriğini sil

Seçili hücrenin içeriğini hedef hücreye kopyalamak için bir hücreye basın, sonra Option tuşuna basarak başka bir hücreye sürükleyin
0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

cre stilini kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Hücre stilini yapıştır

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Yapıştırma ve hedef hücrenin stilini koru

0
↑   Shift +

(hedef hücreye tıklayın) Seçimi seçili hücreden hedef hücreye genletme

0
⌘ Cmd +

(seçili veya seçili olmayan bir hücreye tıklayın) Seçime hücre ekle (veya seçimden hücre sil)

0
⤶ Enter

(seçili bir hücrede) Metni düzenlemeye başla

0
veya ⤶ Enter
0
⌥ Option + ⌘ Cmd + U

Hücre içeriğini otomatik hizala

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Hücre düzenlemeyi durdurma ve hücre seç

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter sonra ⤶ Enter

Hücre düzenlemeyi durdurma ve tablo seç

0

Seçilen tabloyu bir punto taşı

0
↑   Shift +

Seçilen tabloyu on punto taşı

0
↑   Shift +
+

(tabloyu sürükleyin) Tablonun hareketini yatay, düşey veya çapraz olarak (45 derece açı ile) sınırla

Tablodaki tüm sütunların büyüklüğünü orantılı bir şekilde değiştirmek için tabloyu seçin ve Shift tuşuna basarak büyüklüğü değiştirme tutamağını sürükleyin
0

(bir hücre seçiliyken) Soldaki, sağdaki, yukarıdaki veya aşağıdaki bir sonraki hücreyi seç

0
↑   Shift +

(bir hücre seçiliyken) Hücre seçimini bir hücre genişlet

0
Tab

Bir sonraki hücreyi seç

0
↑   Shift + Tab

Bir önceki hücreyi seç

0
⌥ Option + Tab

Metni veya formülü düzenlerken tab ekle

0
Control + ⤶ Enter

Hücrede metin düzenlerken satır sonu (otomatik satır başı) ekle

0
⤶ Enter

Hücrede metin düzenlerken paragraf sonu (satır sonu) ekle

0
=

Seçili formül olmayan hücre için Formül Düzenleyici'yi aç

0

Formülü veya biçimlenmiş sayıyı içeren hücre için Formül Düzenleyici'yi aç

0
⤶ Enter

Formül Düzenleyici’de değişiklikleri gerçekleştir

0
veya Tab
0
Esc

Formül Düzenleyici'de değişikliklerden vazgeç

0
⌥ Option +

Tek bir hücreye gidip seç

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçili hücre referansını genişlet veya küçült

0
Press ⌥ Option + ⌘ Cmd +

Satırda veya sütunda ilk ya da son hücreye git ve onu seç

0
⌘ Cmd + K

Seçili hücre referanslarının mutlak ve göreli özelliklerini belirt

0
veya ↑   Shift + ⌘ Cmd + K
0
⌥ Option + ⌘ Cmd + K

Seçili hücre başvurularının ilk ve son hücrelerinin mutlak ve göreli özelliklerini belirt

0
veya ⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + K
0
↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Grafik Verisi Düzenleyici’yi göster veya gizle

0
⤶ Enter

Hücre girişini tamamla ve seçimi aşağı taşı

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Hücre girişini tamamla ve seçimi yukarı taşı

0
Tab

Hücre girişini tamamla ve seçimi sağa taşı

0
↑   Shift + Tab

Hücre girişini tamamla ve seçimi sola taşı

0
  

Bir karakter sola ya da sağa taşı

0
  

Metnin başına veya metnin sonuna taşı

Grafik göstergesini tek bir noktaya taşımak için göstergeyi seçin, sonra bir ok tuşuna basın
Grafik göstergesini on nokta taşımak için göstergeyi seçin, sonra Shift tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın
0
Fn sonra Fn

Dikteyi başlat

0
⌘ Cmd + N

Şablon seçiciyi aç

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + N

Şablon seçiciyi aç ve Dil açılır menüsünü göster

0
Esc

Şablon seçiciyi kapat

0
⌘ Cmd + O

Var olan bir belgeyi aç

0
⌘ Cmd + S

Belge kaydet

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Farklı kaydet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Bir belgeyi çoğalt

0
⌘ Cmd + P

Belgeyi yazdır

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + ?

Pages Yardımını Aç

0
⌘ Cmd + W

Pencereyi kapat

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + W

Tüm pencereleri kapat

0
⌘ Cmd + M

Pencereyi simge durumuna küçült

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + M

m pencereleri simge durumuna küçült

1
Control + ⌘ Cmd + F

Tam ekran görüntüsüne gir

0
⌘ Cmd + >

Büyüt

0
⌘ Cmd + <

Küçült

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + 0

Seçimi yakınlaştır

0
⌘ Cmd + 0

Gerçek boyuta dön

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + T

Sekme çubuğunu göster veya gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + P

Sayfa küçük resimlerini göster

0
⌘ Cmd + R

Cetveli göster veya gizle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + P

Sayfa düzeni penceresini aç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + L

Yerleşim sınırlarını göster veya gizle

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Biçimleme karakterlerini göster (görünmezler)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Eklemek üzere bir dosya seç

1
↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Renkler penceresini göster

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + T

Araç çubuğunu gizle veya göster

0
⌘ Cmd +
+

Araç çubuğunda öğeyi yeniden düzenle

0
⌘ Cmd +
+

(öğeyi araç çubuğundan dışarı sürükleyin) Araç çubuğundan öğeyi kaldır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Pages penceresinin sağ tarafında kenar çubuklarını göster veya gizle

0
Control + `

Kenar çubuğunda sonraki sekmeyi aç

0
↑   Shift + Control + `

Kenar çubuğunda önceki sekmeyi aç

0
⌘ Cmd + H

Pages'ı gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + H

Diğer uygulamaların pencerelerini gizle

0
⌘ Cmd + Z

Son eylemi geri al

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Z

Son eylemi yinele

0
⌘ Cmd + ,

Pages Tercihlerini Aç

0
⌘ Cmd + Q

Pages'dan çık

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + Q

Pages’dan çık ve pencereleri açık tut


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Apple Pages Apple Pages (Verimlilik)

Pages, Apple tarafından geliştirilen bir kelime işleme programı. İlk sürümü Şubat 2005'te yayınlanan Pages, Apple'a göre belge oluşturmanıza izin veren, kullanımı kolay bir uygulama. iWork paketinin bir parçası olan Pages, macOS, icloud.com ve iOS'ta çalışıyor.

Web sayfası: apple.com/pages

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 77%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 257

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Apple Pages kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.