ArcGIS Pro 3.2 klavye kısayolları

ArcGIS Pro 3.2

Zeynel -
3 ay önce
- Kısayollar

Bu liste ArcGIS Pro 3.2 belgelerinde bulunan tüm kısayolları içerir, ancak ayrıntılı talimatların bazılarını kısalttık. Daha fazla bilgi için lütfen bu listenin en altındaki Kaynak bağlantısını tıklayarak dokümantasyon sayfasını ziyaret edin.

0
Ctrl + O

Proje aç

0
Ctrl + N

Proje oluştur

0
Ctrl + S

Projeyi kaydet

0
Ctrl + M

Yeni bir harita aç

0
F1

Yardım sistemini varsayılan ana sayfaya veya bir araca ilişkin bağlama duyarlı yardıma açın

0
Ctrl + F1

Şeridi göster veya gizle

0
F12

Klavye Kısayolları iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Z

Değişikliği geri al

0
Ctrl + Y

Değişikliği yeniden yap

0
Ctrl + C

Seçilen öğeyi panoya kopyala

0
Ctrl + X

Seçilen öğeyi kes

0
Ctrl + V

Seçilen öğeyi panodan yapıştır

0
Del

Seçilen öğeyi sil

0
Ctrl + Alt + P

Seçilen öğenin yolunu panoya kopyala

0
Ctrl + P

Bir haritayı veya düzeni yazdırmak için Yazdır bölmesini aç

0
Ctrl + E

Bir haritayı, düzeni veya raporu dışa aktarmak için Dışa Aktarma bölmesini aç

0
Alt + L

Oturum Açma Durumu menüsünü aç

0
Alt + W

Bildirimler bölmesini aç

0
Alt + Q

Bir komut ara

0
Ctrl + Alt + M

Teşhis Monitörünü Aç

0
Ctrl + G

Seçili öğeleri gruplandır

0
Ctrl + ↑  Shift + G

Seçilen grubun grubunu çöz

Advertisement

0
Alt

Erişim tuşlarını etkinleştirin ve şeritte Tuş İpuçlarını gösterin

0
veya F10
Not: Sekmeleri seçmek ve komutları çalıştırmak için Tuş İpucu tarafından belirtilen tuşa veya tuşlara basın
0
Alt + -

Etkin görünümü veya bölmeyi kaydırmak, sabitlemek veya kapatmak için erişim seçenekleri

0
  

Etkin bölmede bir sekmeden diğerine geç

0
Tab

Şerit sekmesinde bir komuttan diğerine geçin. Bir bölmede, görünümde, iletişim kutusunda veya sayfada bir öğeden diğerine geçer

0
veya ↑  Shift + Tab
0
  

Listedeki öğeler arasında gezin

0
Alt +

Açılır menüyü veya listeyi aç

0
Esc

Açılır menüyü veya listeyi kapat

0
⤶ Enter

Bir komutu çalıştırın veya şerit galerisini veya iletişim kutusu başlatıcısını açın

0
veya Space
0
↑  Shift + Win

Seçilen bir öğe için içerik menüsünü (açılır menü) açın

0
Alt + F7

Mevcut bölmelere göz atın ve etkin bölmeyi değiştirin

0
Ctrl + Tab

Mevcut görünümlere göz atın ve aktif görünümü değiştirin

0
Ctrl + F6

Aktif görünümü bir sonraki kullanılabilir görünüme geçir

0
Ctrl + F4

Aktif görünümü kapat

0
Ctrl +

Sonraki ana kareye git

0
Ctrl +

Önceki ana kareye git

0
Space

Adımları oynat veya duraklat

0
Ctrl + Insert

Animasyonun sonuna, son animasyon karesinden sonra yeni bir anahtar kare ekleyin

0
↑  Shift + Insert

Ana Kareyi güncelleyin veya bir ana kare ayarlayın. Geçerli zamanda bir ana kare mevcutsa güncellenir. Aksi takdirde, geçerli zamanda iki anahtar kare arasına yeni bir anahtar kare eklenir

0
Ctrl + ↑  Shift + Del

Mevcut animasyon karesini silin

Aşağıdaki tabloda Katalog bölmesi ve katalog görünümleri için klavye kısayolları listelenmektedir. Yeşil onay işareti, kısayolun belirtilen bağlamda desteklendiği anlamına gelir. Belirtilenin dışında bu klavye kısayolları göz atma iletişim kutularında çalışmaz
0
A - Z

İçerik listesinde o harfle başlayan sonraki öğeye gidin ve seçin

0
Alt + B

Katalog tarama seçeneklerini aç

0
Alt + F3

Katalog bölmesi ile katalog görünümü arasında geçiş yap

0
Alt + F6

Odağı içerik listesine yerleştir

0
Alt + F4

Katalog görünümünün İçerikler bölmesine git

0
Alt + M

Meta verileri görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Meta verileri düzenle

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Klasör bağlantısı ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + F

Yeni bir klasör oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + D

Yeni bir dosya coğrafi veritabanı oluştur

Advertisement

0
Ctrl + ↑  Shift + I

Yeni bir mobil coğrafi veritabanı oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + E

Yeni bir veritabanı bağlantısı kur

0
Ctrl + ↑  Shift + B

Yeni bir araç kutusu oluştur (.atbx)

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Yeni bir düzen oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + T

Bir masa aç

0
Ctrl + ↑  Shift + N

Proje bağlam menüsünü aç

0
F5

Seçilen öğenin içeriğini yenile

0
F2

Seçilen öğeyi yeniden adlandır

0
↑  Shift + F2

Seçilen klasör bağlantısına takma ad verin veya takma adını değiştirin

0
Alt + F8

Filtrele düğmesini tıklayın ve menüsünü açın

0
F6

Sırala düğmesini tıklayın ve menüsünü açın

0
Alt + D

Ayrıntılar panelini göster veya gizle

0
Ctrl + F

Arama kutusuna git

0
Alt + P

Proje sekmesine veya düğümüne git

0
Alt + O

Portal sekmesine veya düğümüne git

0
Alt + Z

Bilgisayar sekmesine veya düğümüne git

0
Alt + F

Favoriler sekmesine veya düğüme git

0
Ctrl + L

Konum çubuğuna git

0
Alt +

Son konumu geriye doğru sırayla tekrar ziyaret et

0
Alt +

Son konumu ileri sırayla tekrar ziyaret et

0
Alt +

Öğe hiyerarşisinde bir düzey yukarı çıkın

0
Ctrl +
+

Seçilen öğeyi hedef konuma kopyala

0
↑  Shift +
+

Seçilen öğeyi hedef konuma taşı

0
Esc

Klavye odağını İçerik bölmesinden haritaya döndür

0
-

Seçilen öğeleri daralt

0
veya
0
+

Seçilen öğeleri genişlet

0
veya
Ctrl'ye basın ve bir genişletme kontrolünü tıklayın; Ctrl+artı veya eksi; veya Ctrl+sol veya Sağ: Seçilen hiyerarşik düzeydeki tüm öğeleri genişletin veya daraltın
Ctrl+Shift ve bir genişletme kontrolünü tıklayın; Ctrl+Shift+artı veya eksi; veya Ctrl+Shift+sol veya Sağ: Tüm hiyerarşik düzeylerdeki tüm öğeleri genişletin veya daraltın
0
Space

Seçili katmanları aç veya kapat

0
Ctrl + Space

İçerik bölmesinde tek bir katman seçildiğinde tüm katmanları aç veya kapat

Seçilen katman bir grup katmanının veya bileşik katmanın parçasıysa o katmanın tüm üyeleri açılacak veya kapatılacaktır. Birden fazla katman seçilirse Ctrl+Boşluk Çubuğu, Boşluk Çubuğu ile aynı şekilde çalışır ve yalnızca seçilen katmanları açar veya kapatır
0
Ctrl

(bir onay kutusunu basılı tutun ve tıklayın) Seçilen hiyerarşik düzeydeki tüm katmanları açın veya kapatın

0
Ctrl + ↑  Shift

(bir onay kutusunu basılı tutun ve tıklayın) Tüm hiyerarşik düzeylerdeki tüm katmanları açın veya kapatın

0
Alt

(bir onay kutusunu basılı tutun ve tıklayın) Geçerli hiyerarşik düzeyde onay kutusunu tıklattığınız katman dışındaki tüm katmanları kapatın

0
↑  Shift + Alt

(bir onay kutusunu basılı tutun ve tıklayın) Grup katmanı içerikleri de dahil olmak üzere tüm hiyerarşik düzeylerde onay kutusunu tıklattığınız katman dışındaki tüm katmanları kapatın

0
F2

Seçilen öğeyi yeniden adlandır

0
⤶ Enter

Seçilen bir öğenin Özellikler iletişim kutusunu açın

0
Ctrl +

İçerik bölmesinde birden fazla katman seçin

0
veya ↑  Shift +
0
veya Ctrl +   
0
veya ↑  Shift +   
0
Ctrl + L

Bir düzen etkin görünüm olduğunda, İçerik bölmesinde seçilen öğeyi kilitleyin veya kilidini açın

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Bir düzen etkin görünüm olduğunda, İçerik bölmesinde seçilen hiyerarşik düzeydeki tüm öğeleri kilitleyin veya kilidini açın

0
Alt

(bir katmanın adını basılı tutun ve tıklayın) O katmanın boyutuna yakınlaştırın

0
Del

İçerik bölmesinde seçilen öğeyi silin

0
Ctrl + T

İçindekiler bölmesinde seçilen katmanın veya tablonun tablosunu açın

0
Ctrl + ↑  Shift + D

Seçili bir katmandan Veri Mühendisliği görünümünü açın

0
Ctrl + Alt + F5

İstatistik tablosundaki alanlara ilişkin istatistikleri hesaplayın

0
Ctrl + Alt + C

Gizlenmişse istatistik tablosundaki tüm sütunları göster

0
Ctrl + Alt + A

Özellik tablosunu aç

0
Ctrl + Alt + F

Öznitelik tablosunun alanlar görünümünü açın

0
Ctrl + Alt + N

İstatistik tablosunda sayısal alanların görüntülenmesini açma ve kapatma

0
Ctrl + Alt + T

İstatistik tablosunda metin alanlarının görünümünü açma ve kapatma

0
Ctrl + Alt + D

İstatistik tablosunda tarih alanlarının görüntülenmesini açma ve kapatma

0
Ctrl + ↑  Shift + A

Alanlar panelinde alan adlarını ve takma adları görüntüleme arasında geçiş yapın

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Özellikleri Değiştir bölmesini aç

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Özellik Oluştur bölmesini aç

0
Ctrl + ↑  Shift + T

Nitelikler bölmesini aç

0
C +
+

Kaydır

0
X +
+

Uzaklaştır

0
Z +
+

Yakınlaştır veya uzaklaştır

0
T

Köşeleri göster

0
Space

Yasla

0
Esc

Düzenlemeleri iptal et

0
veya Ctrl + Del
0
F2

Bitir

Geri alma ve yineleme

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + Y

Yinele

Seçim araçları

0
↑  Shift

(basılı tutun ve seçin) Seçilen özelliği ekle

0
Ctrl

(basılı tutun ve seçin) Seçilen özelliği kaldır

0
Ctrl + ↑  Shift

(basılı tutun ve seçin) Yalnızca bu özelliği seçin

Tablolar

0
Ctrl + C

Seçimi kopyala

0
Ctrl + V

Seçimi yapıştır

0
F2

Hücreyi düzenle

0
Esc

Eylemi iptal et

Metin biçimlendirme etiketleri

0
Ctrl + U

Alt çizgiyi uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + A

Tümünü büyük harfle uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + K

Küçük harf uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + +

Üst simgeyi uygula

0
Ctrl + =

Alt simgeyi uygula

Ek açıklamayı düzenleme


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: ArcGIS Pro 3.2 ArcGIS Pro 3.2 (Bilimsel)

ArcGIS Pro, bir masaüstü coğrafi bilgi sistemi (GIS) haritalama yazılımıdır. 2D ve 3D desteğiyle birlikte gelir. Bu sürüm (3.2) 7 Kasım 2023'te yayınlandı.

Web sayfası: pro.arcgis.com/en/pro-app/late...

Kısayollara basma kolaylığı: 87%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 574

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarUser operations

Add ArcGIS Pro 3.2 to favorites

Add to favorites

Advertisement


En sevdiğiniz ArcGIS Pro 3.2 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!