Autodesk Inventor (2022) klavye kısayolları

Autodesk Inventor (2022)  

Zeynel Öztürk -
11 ay önce
- Kısayollar
0
Alt +
+

(fareyi sürükleyin) MATE CONSTRAINT / Bir montaj ilişkisi kısıtlaması uygular.

0
Ctrl + H

REPLACE COMPONENT / Bir montaj bileşenini başka bir bileşenle değiştirir.

0
↑   Shift + Tab

PROMOTE / Bir parçayı alt montajdan kaldırır ve onu üst öğe montajında bağımsız bir parça yapar.

1
Ctrl + D

OPEN DRAWING / Çizimi açar.

0
Alt + T

TOGGLE TRANSPARENT STATE / Şeffaflığı değiştirir.

0
Alt + V

VISIBILITY / Bir montaj bileşeninin grafik penceresindeki görünürlüğünü değiştirir.

0
Ctrl + ↑   Shift + N

NEW SHEET / Yeni bir teknik resim sayfası ekler.

0
Ctrl + ↑   Shift + T

LEADER TEXT / Bir çizime lider çizgilerle notlar ekler.

1
Alt + C

CREATE DRAWING VIEW / Yeni bir çizim görünümü oluşturur.

0
Ctrl + A

SELECT ALL / Ekrandaki her şeyi seçer.

0
Ctrl + C

COPY / Seçili öğeleri kopyalar.

0
Ctrl + F

FIND / Parça dosyalarında Parça Çizimlerini Bul iletişim kutusunu sunar; montaj dosyalarında Montaj Bileşenlerini Bul iletişim kutusunu açar.

0
Ctrl + N

NEW / Yeni Dosya iletişim kutusunu görüntüler.

0
Ctrl + O

OPEN / Mevcut bir dosyayı açmak için Aç iletişim kutusunu görüntüler.

0
Ctrl + P

PRINT / Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

0
Ctrl + S

SAVE / Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

0
Ctrl + V

PASTE / Kesilmiş veya kopyalanmış bir öğeyi bir konumdan diğerine yapıştırır.

0
Ctrl + X

CUT / Seçili öğeleri keser.

0
Ctrl + Y

REDO / Daha önce geri alınan komutları yineler.

0
Ctrl + Z

UNDO / Komutların etkilerini geri alır.

0
Del

DELETE / Seçilen öğeyi modelden veya çizimden kaldırır.

0
F2

RENAME / Tarayıcı düğümünü yeniden adlandırın. Tarayıcı düğümü seçilmelidir, ardından yeniden adlandırma moduna girmek için F2'yi kullanın.

0
QUIT

EXIT / Uygulamadan çıkar; belgeleri kaydetmenizi ister.

0
↑   Shift +

SELECT / Seç komut menüsünü etkinleştirir.

0
Ctrl + ↑   Shift + K

CHAMFER / Pah aracını etkinleştirir.

0
Ctrl + ↑   Shift + L

LOFT / Loft aracını etkinleştirir.

0
Ctrl + ↑   Shift + M

MIRROR / Ayna aracını etkinleştirir.

0
Ctrl + ↑   Shift + O

CIRCULAR PATTERN / Dairesel Model iletişim kutusunu açar.

0
Ctrl + ↑   Shift + R

RECTANGULAR PATTERN / Dikdörtgen Model diyalog kutusunu açar.

0
Ctrl + ↑   Shift + S

SWEEP / Süpürme aracını etkinleştirir.

0
=

EQUAL / Eğrileri eşit yarıçap veya uzunlukla sınırlandırır.

0
F7

SLICE GRAPHICS / Modelin düzlemi gizleyen kısmını geçici olarak dilimler.

0
F8

SHOW ALL CONSTRAINTS / Tüm kısıtlamaları görüntüler.

0
F9

HIDE ALL CONSTRAINTS / Tüm kısıtlamaları gizler.

0
Ctrl + R

ORTHO MODE / Orto Modunu açar veya kapatır (yalnızca 3B Çizim).

0
Ctrl + D

DYNAMIC DIMENSION / Dinamik Ölçümlendirmeyi açar veya kapatır (yalnızca 3B Çizim).

0
Ctrl + ↑   Shift + P

SNAP OBJECT / Nesne yakalamayı açar ve kapatır (yalnızca 3B Çizim).

0
Ctrl + I

INFER CONSTRAINTS / Kısıtlamaları açar ve kapatır.

0
Alt + F8

MACROS / Makrolar iletişim kutusunu açar.

0
Alt + F11

VISUAL BASIC EDITOR / Microsoft Visual Basic Düzenleyicisini başlatır.

0
Alt + A

Tarayıcı bölmesini ileri değiştir.

0
Alt + S

Tarayıcı bölmesini geriye doğru değiştirin.

0
Esc

CANCEL / Etkin aracı kapatır.

0
F1

HELP / Inventor yardım dosyalarını açar.

0
Alt + .

USER WORK POINTS VISIBILITY / Çalışma noktalarını görünür kılar.

0
Alt + ]

USER WORK PLANE VISIBILITY / Çalışma düzlemlerini görünür kılar.

0
Alt + /

USER WORK AXES VISIBILITY / İş eksenlerini görünür kılar.

0
Ctrl + .

ORIGIN POINTS VISIBILITY / Varsayılan başlangıç noktalarını görünür yapar.

0
Ctrl + ]

ORIGIN PLANE VISIBILITY / Varsayılan başlangıç düzlemlerini görünür yapar.

0
Ctrl + /

ORIGIN AXES VISIBILITY / Varsayılan başlangıç eksenlerini görünür yapar.

0
Ctrl + 0

TOGGLE SCREEN / Ekranı değiştirir.

0
Ctrl + ↑   Shift + E

DEGREES OF FREEDOM / Serbestlik derecelerini görüntüler.

0
Ctrl + ↑   Shift + Q

IMATE GLYPH / iMate Glyph aracını etkinleştirir.

0
Ctrl + W

STEERING WHEELS / Direksiyon görünümü aracını görüntüler.

0
End

ZOOM SELECTED / Özel olarak seçilmiş bir öğeyi yakınlaştırır.

0
F2

PAN / Grafik penceresinin alanlarını görüntüler. ([F2] tuşunu basılı tutmalısınız.)

0
F3

ZOOM SEÇİLDİ / Grafik penceresini gerçek zamanlı olarak yakınlaştırın ve uzaklaştırın. ([F3] tuşunu basılı tutmalısınız.)

0
F4

ROTATE / Grafik penceresindeki nesneleri döndürür.

0
F5

PREVIOUS VIEW / Son ekrana geri döner.

0
F6

HOME VIEW / Grafik penceresindeki nesneleri izometrik bir oryantasyona döndürür.

0
F10

SKETCH VISIBILITY / Eskizleri görünür kılar.

0
Home

ZOOM ALL / Grafik penceresindeki tüm nesnelerin kapsamına yakınlaştırır.

0
Page Up

LOOK AT / Seçili bir varlığa bakar.

0
↑   Shift + F3

ZOOM WINDOW / Bir pencere ile tanımladığınız alanı yakınlaştırır.

0
↑   Shift + F5

NEXT VIEW / Sonraki görünüme ilerler.

0
↑   Shift +

ROTATE / Bir modeli döndürür.

0
;

GROUNDED WORK POINT / Topraklanmış bir çalışma noktası oluşturur ve 3B Taşıma/Döndürme aracını etkinleştirir.

0
/

WORK AXIS / Yeni bir iş ekseni oluşturur.

0
]

WORK PLANE / Yeni bir çalışma düzlemi oluşturur.

0
.

WORK POINT / Yeni bir çalışma noktası oluşturur.

0
Multi + character

Çok karakterli komut takma adları

0
You'll

Aşağıda Inventor'da kullanılabilecek komutların kısaltılmış bir listesini bulacaksınız. Bunlar normal klavye kombinasyonları değildir ve herhangi bir tuşa basılmadan yazılmalıdır.

Dipnot
0
B sonra A

UTO BALLOON / Teknik resim görünümlerinde bileşenleri tanımlamak için kullanılan bir veya daha fazla öğe balonu oluşturur.

0
C sonra A sonra T

CATERPILLAR / Kaynak tırtıl notu ekler.

0
C sonra B

CENTERLINE BISECTOR / Bir merkez çizgisi ortay ekler.

0
C sonra L

CENTERLINE / Bir merkez çizgisi ekler.

0
C sonra M

CENTER MARK / Bir merkez işareti ekler.

0
D sonra I

DATUM IDENTIFIER SYMBOL / Bir veri tanımlayıcı sembolü ekler.

0
E sonra F

END FILL / Bir kaynak parçasının sonunu gösteren taranmış veya doldurulmuş bölgeyi temsil etmek için bir teknik resim görünümüne veya bir 3B kaynak parçasına bir kaynak ucu dolgu notu ekler.

0
F sonra FEATURE

FEATURE CONTROL FRAME / Çizim dosyalarına bir özellik kontrol çerçevesi yerleştirir.

0
F sonra I

FEATURE IDENTIFIER SYMBOL / Bir özellik tanımlayıcı sembolü ekler.

0
H sonra T sonra F

HOLE TABLE-FEATURES / Özellik setini seçer (tek bir özellikten tüm zımba merkezi örnekleri).

0
H sonra T sonra S

HOLE TABLE-SELECTION / Kurtarılan zımba merkezlerini ayrı ayrı seçer.

0
H sonra T sonra V

HOLE TABLE-VIEW / Bir görünüme bir delik tablosu ekler.

0
L sonra E

LEADER TEXT / Bir çizime lider çizgilerle notlar ekler.

0
P sonra L

PARTS LIST / Bir parça listesi oluşturur.

0
R sonra T

REVISION TAG / Bir çizime revizyon etiketleri ekler.

0
R sonra T sonra B

REVISION TABLE / Revizyon tablosu oluşturur.

0
S sonra T

SURFACE TEXTURE SYMBOL / Bir yüzey dokusu sembolü ekler.

0
S sonra Y

SYMBOLS / Bir teknik resim sayfasına çizilmiş semboller ekler.

-1
T

TEXT / Bir çizim dosyasındaki metin aracını etkinleştirir.

0
T sonra B

TABLE / Bir tablo oluşturur.

0
W sonra S

WELDING SYMBOL / Açıklama sağlar ve tek bir kaynak sembolü ile birden fazla boncuk referans alınarak bir gruplama mekanizması görevi görür.

Montaj
0
C

CONSTRAINTS / Bir montaj kısıtlaması ekler.

0
C sonra O

COPY COMPONENTS / Bileşenin bir kopyasını oluşturur.

0
G

ROTATE COMPONENT / Döndürme aracını etkinleştirir.

0
I sonra A

ANALYZE INTERFERENCE / Montajları parazit açısından analiz eder.

0
M sonra I

MIRROR COMPONENTS / Bir ayna bileşeni oluşturur.

0
N

CREATE COMPONENT / Yerinde Bileşen Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.

0
P

PLACE COMPONENT / Geçerli montaja bir bileşen yerleştirir.

0
P sonra C

PATTERN COMPONENT / Modele dahil edilecek bir veya daha fazla bileşeni seçer.

0
R sonra A

REPLACE ALL / Geçerli montajdaki bileşenin tüm oluşumlarını değiştirir.

0
V

MOVE COMPONENT / Bileşeni Taşı komutunu etkinleştirir.

Kablo demeti
0
A sonra R

AUTOMATIC ROUTE / Bir veya daha fazla seçili kabloyu, ağdaki en kısa yola ve kablo başlangıç ve bitiş noktalarına en yakın segment açıklığına dayalı olarak segmentlere otomatik olarak yönlendirir.

0
B sonra R

CHECK BEND RADIUS / Segmentlerde belirtilen minimum bükülme yarıçapını karşılamayan bükülmeleri ve aktif kablo demeti tertibatındaki yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş telleri ve kabloları kontrol eder.

0
B sonra S

BROKEN SKETCH ENTITY / Kablodan, telden veya segmentten kaldırılacak uzunluk için başlangıç ve bitiş noktasını ayarlar.

0
C sonra A

CONNECTOR AUTHORING / Kablo ve Donanımda kullanım için konektör tanımını tamamlamak için Kabloya ve Donanıma özel veriler ekler.

0
C sonra C

CREATE CABLE / Bir kablo demeti tertibatı içindeki seçili pimlere bağlı veya sonlandırılmış birden çok kablo içeren bir kablo oluşturur.

0
C sonra F

CREATE FOLD / Kıvrım oluşturur.

0
C sonra R

CREATE RIBBON CABLE / Başlangıç ve bitiş konektörü arasında bir şerit kablo oluşturur.

0
C sonra S

CREATE SEGMENT / Bir koşum segmenti oluşturur.

0
C sonra V

PLACE CONNECTOR VIEWS / Bağlayıcı görünümlerini yerleştirir.

0
C sonra W

CREATE WIRE / Bir kablo demeti tertibatında seçilen pimler arasında bir kablo oluşturur.

0
E

EDIT / Pano taslağını düzenler.

0
E sonra H

EXPORT HARNESS DATA / Kablo demeti verilerini dışa aktarır.

0
F

FAN IN / Tırnak tahtası belgelerindeki ayrıntıyı veya dağınıklığı azaltmak için tel saplarını birbirinin üzerine çökertir.

0
F sonra O

FAN OUT / Belirtilen açıyı ve sıralama yönünü kullanarak bir parçanın uç noktası etrafındaki kablo saplamalarını eşit olarak dağıtır.

0
H sonra A

CREATE HARNESS / Belirtilen ad ve konuma sahip bir montaj dosyasına tesisat alt montajını ekler ve Kablo ve Tesisat sekmesini görüntüler.

0
H sonra D

HARNESS DIMENSION / 2 nokta arasına sürülen, hizalanmış bir boyut ekler.

0
H sonra P

HARNESS PROPERTIES / Kablo demeti bileşenlerinin özel özellikleri.

0
I sonra H

IMPORT HARNESS DATA / Kablo demeti verilerini içe aktarır.

0
L

CABLE & HARNESS LIBRARY / Yeni kitaplık tanımları ekler ve teller, kablolar, ham şerit kablolar ve sanal parçalar gibi donanım nesneleri için mevcut kitaplık tanımlarını değiştirir, kopyalar ve siler.

0
N sonra B

NAILBOARD / Bir tırnak tahtası görünümü oluşturmak veya düzenlemek için kablo demeti montajını ve kurulumunu belirtir.

0
P

PIVOT / Parça noktalarını sabitler, böylece seçili parçayı o sabit noktaya göre sürükleyebilirsiniz.*

0
P

PLACE PIN / Bir pin yerleştirir.* PD PROPERTY DISPLAY / Seçili nesneler için özellikleri görüntüler.

0
P sonra G

PLACE PIN GROUP / Bir parçaya belirtilen adlandırma, konfigürasyon ve oryantasyona sahip birden çok pimi otomatik olarak yerleştirir.

0
R sonra G

RAPOR / Aktif koşum takımı için işlem raporları.

0
R sonra H

REVIEW HARNESS DATA / Kemer verilerini gözden geçir.

0
R sonra T

ROUTE / Kabloları ve telleri manuel olarak yönlendirir.

0
R sonra W

RECONNECT WIRE PINS / Kablo pimlerini yeniden bağlar.

0
S sonra P

CREATE SPLICE / Bir ekleme oluşturur.

0
T sonra B

TABLE / Bir tablo oluşturur.

0
U

UNROUTE / Seçilen segmentlerden seçilen kabloları kaldırır.

0
V

ASSIGN VIRTUAL PARTS / Sanal parçalar atar.

Boyut
0
B sonra D

BASELINE DIMENSION / Taban çizgisi boyutları ekler.

0
B sonra N

BEND NOTES / Büküm notu oluşturur veya düzenler.

0
C sonra N

CHAMFER NOTE / Teknik resim görünümüne bir pah notu ekler.

0
D

GENERAL DIMENSION / Bir çizime veya çizime bir boyut ekler.

0
H sonra N

HOLE/THREAD NOTES / Öncü çizgi ile bir delik veya diş notu ekler.

0
O

ORDINATE DIMENSION SET / Ordinate Dimension Set komutunu etkinleştirir.

0
O sonra D

ORDINATE DIMENSION / Bir ordinat boyutu ekler.

0
P sonra N

PUNCH NOTES / Delme notu oluşturur.

Çizim Yöneticisi
0
A sonra V

AUXILIARY VIE / Bir üst görünümde bir kenardan veya çizgiden yansıtarak yardımcı bir görünüm yerleştirir.

0
B

BALLOON, BOM / Çalışma ortamına bağlı olarak Balon aracını etkinleştirir veya BOM Özellikleri iletişim kutusunu görüntüler.

0
B sonra V

BASE VIEW / Bir temel görünüm oluşturur. BRV BREAK / Kırık, kısaltılmış bir görünüm oluşturur.

0
B sonra O

BREAK OUT / Mevcut bir teknik resim görünümünde belirsiz parçaları veya özellikleri ortaya çıkarmak için tanımlanmış bir malzeme alanını kaldırır.

0
C sonra R

CROP / Kırpma işlemleri için sınır türünü ve kırpma kesim çizgilerinin görünürlüğünü ayarlamak için kullanın.

0
D sonra V

DETAIL VIEW / Detay profilinin dairesel ve dikdörtgen şekillerini sağlar.

0
P sonra V

PROJECTED VIEW / Öngörülen bir görünüm oluşturur.

0
R sonra D

RETRIEVE DIMENSIONS / Bir teknik resimdeki model ölçümlendirmelerini alır.

0
S sonra V

SECTION VIEW / Bir kesit görünümü oluşturur.

Dinamik Simülasyon
0
A sonra V sonra I

PUBLISH MOVIE / AVI animasyonu oluşturur.

0
C sonra C

CONVERT ASSEMBLY CONSTRAINTS / Montaj kısıtlamalarını dönüştürür.

0
C sonra S sonra A

PUBLISH TO STUDIO / Stüdyo animasyonu oluşturur.

0
D sonra M

DYNAMIC MOTION / Dinamik parça hareketi.

0
F

FORCE / Seçili nesnelere kuvvet uygular.

0
F sonra E sonra A

EXPORT TO FEA / FEA'ya İhracat.

0
J

INSERT JOINT / Eklem ekler.

0
M sonra S

MECHANISM STATUS AND REDUNDANCIES / Model durum bilgisi sağlar ve fazlalık kısıtlamaları onarma sürecinde size rehberlik eder.

0
O sonra G

OUTPUT GRAPHER / Simülasyon sırasında ve simülasyon tamamlandıktan sonra bir simülasyondaki tüm giriş ve çıkış değişkenlerinin grafiklerini ve sayısal değerlerini görüntüler.

0
R sonra F

REFERENCE FRAME / Sağlanan girişten bir Referans Çerçevesi oluşturur.

0
S sonra E sonra T

DYNAMIC SIMULATION SETTINGS / Tüm Dinamik Simülasyon oturumu için geçerli olan seçenekleri ayarlar.

0
T sonra O

TORQUE / Seçilen nesnelere tork uygular.

0
T sonra R

TRACE / Bir bileşen üzerinde herhangi bir yere yerleştirilmiş bir veya daha fazla noktanın mutlak veya göreli kinematik değerlerini (yörünge, hız ve ivme) oluşturur.

0
U sonra F

UNKNOWN FORCE / Belirli bir konum için bir mekanizmayı statik dengede tutmak için gereken kuvveti, torku veya krikoyu hesaplar

Çerçeve Analizi
0
A

ANIMATE RESULTS / Seçili simülasyon sonuçlarını canlandırır.

0
A sonra M

AXIAL MOMENT / Eksenel bir moment ekler.

0
B

PROBE / Modeldeki belirli bir nokta için simülasyon sonuçlarını görüntüler.

0
B sonra C

BOUNDARY CONDITIONS / Tüm sınır koşullarının görüntülenmesini değiştirir.

0
B sonra D

BEAM DETAIL / Bir yapının seçilen kirişleri için ayrıntılı sonuçları (diyagramlar, tablolar) görüntüler.

0
B sonra M

BENDING MOMENT / Seçilen kirişe eğilme momentini uygular.

0
C

CREATE SIMULATION / Bir simülasyon oluşturur.

0
C sonra B

COLOR BAR / Renk çubuğunu düzenler.

0
C sonra L

CONTINUOUS LOAD / Seçtiğiniz kiriş boyunca düzgün yük uygular ve dağıtır.

0
D

DIAGRAM / Özel kullanıcı diyagramı ekler.

0
E sonra X

EXPORT / Robot yapısal analizine ihracat.

0
F

FORCE / Seçilen yüzlere, kenarlara veya tepe noktalarına belirtilen büyüklükte bir kuvvet uygular.

0
F sonra L

FLOATING PINNED CONSTRAINT / Kayan sabitlenmiş kısıtlama ekler.

0
L sonra B

BEAM LABELS / Işın etiketlerinin görünümünü değiştirir.

0
L sonra N

NODE LABELS / Düğüm etiketlerinin görünümünü değiştirir.

0
L sonra P

PROB LABELS / Prob etiketlerinin görünürlüğünü değiştirir.

0
L sonra S

LOCAL SYSTEMS / Işın yerel sistemlerinin görüntüsünü değiştirir.

0
L sonra V

LOAD VALUES / Yük değerlerinin görüntülenmesini değiştirir.

0
M sonra A

BEAM MATERIALS / Kirişin malzemesini değiştirmenizi sağlar.

0
M sonra O

MOMENT / Seçilen kirişe genel momenti uygular.

0
N

NO SHADING / Gölgeli Sonuçlar ekranını kapatır.

0
P

BEAM PROPERTIES / Bir çerçeve elemanının fiziksel ve mühendislik özelliklerini sağlar ve verileri özelleştirmenizi sağlar.

0
P sonra N

Sabitlenmiş Kısıtlama / Kiriş veya düğüm üzerinde yer değiştirme ve serbest dönüşe izin verilmediğinde sabitlenmiş kısıtlama uygular.

0
R

REPORT / Rapor oluşturur.

0
R sonra E

RELEASE / Bir yapıda seçilen bir kirişe belirli bir serbestlik derecesinde bir serbest bırakma atar.

0
R sonra L

RIGID LINK / Bir çerçeve yapısında seçilen düğümler arasında katı bir bağlantı tanımlamanızı sağlar.

0
S

SIMULATE / Bir simülasyon çalıştırır.

0
X

FIXED CONSTRAINT / Seçili yüzlere, kenarlara veya tepe noktalarına sabit bir kısıtlama uygular.

Kalıp Tasarımı
0
2 sonra D

2D DRAWING / Bir veya daha fazla çizim belgesi oluşturur.

0
A sonra M

ANIMATE RESULTS / Seçili simülasyon sonuçlarını canlandırır.

0
A sonra O

ADJUST ORIENTATION / Oryantasyonu Ayarla iletişim kutusunu açar.

0
A sonra P

ADJUST POSITION / Pozisyonu Ayarla iletişim kutusunu açar.

0
A sonra R

AUTO RUNNER SKETCH / Bir otomatik koşucu taslağı oluşturur.

0
A sonra U

MOLD BASE AUTHOR / Kullanıcı tanımlı bir kalıp tabanı eklemeden önce bileşen niteliklerini atar.

0
B sonra C

BRIDGE CURVE / Eğrileri G2 sürekliliği ile birleştirir.

0
B sonra L

MOLD BOOLEAN / Parazit kontrol fonksiyonunu ve Boolean hesaplamasını entegre eder.

0
B sonra R

BOUNDED RUNOFF SURFACE / Bir akış yüzeyi oluşturur.

0
C sonra C

COOLING CHANNEL CHECK / Güvenlik, parazit ve soğutma sistemi segmentleri arasındaki mesafe için soğutma kanallarını kontrol eder.*

0
C sonra C

PLACE CORE AND CAVITY / İçe aktarılan maça ve boşluğu yerleştirir veya siler.*

0
C sonra D

CORE/CAVITY / Çekirdek/Boşluk tasarım ve analiz ortamı.

0
C sonra H

COOLING CHANNEL / Bir soğutma kanalı oluşturur.*

0
C sonra H

CREATE HEEL / Bir ek üzerinde bir veya daha fazla topuk oluşturur.*

0
C sonra I

CREATE INSERT / Bir ekleme oluşturur.

0
C sonra M

COMBINE CORES AND CAVITIES / Birleşik bir maça veya boşluk oluşturur, düzenler veya siler.

0
C sonra P

PLACE CORE PIN / Bir kalıba bir maça pimi yerleştirir.

0
C sonra S

COOLING COMPONENT / Soğutma sıvısını soğutma kanallarından ileten bileşenleri belirtir.

0
C sonra W

COLD WELL / Yolluk sonunda veya yolluk üzerinde bulunan soğuk kuyuları tanımlar.

0
D sonra W

DEFINE WORKPARE SETTING / Maça ve boşluk oluşturmanın ön koşulu olan dikdörtgen veya silindirik bir iş parçası oluşturmanızı sağlar.

0
E sonra J

EJECTOR / Plastik bir parçayı çıkarmak için bir ejektör pimi oluşturur.

0
E sonra M

EDIT MOLDABLE PART / Kalıplanabilir bir parçayı düzenler.

0
E sonra S

USE EXISTING SURFACE / Mevcut yama veya akış yüzeyini oluşturur, düzenler veya siler.

Bölüm
0
1

TOGGLE SMOOTH / Geçiş yumuşatma komutunu etkinleştirir.

0
E

EDIT FORM / Denetim eklemek, kaldırmak veya değiştirmek için mevcut bir formu düzenler.

Yerleştirilen Özellikler
0
C sonra H

CHAMFER / Bir pah oluşturur.

0
D sonra E

DIRECT EDIT / Mevcut katılarda hızlı düzenlemeler yapmanızı sağlar.

0
E sonra F

END FILL / Bir kaynak parçasının sonunu gösteren taranmış veya doldurulmuş bölgeyi temsil etmek için bir teknik resim görünümüne veya bir 3B kaynak parçasına bir kaynak ucu dolgu notu ekler.

0
F

FILLET / Parça ve montaj dosyalarında bir radyus oluşturur.

0
G sonra W

GROOVE WELD / İki yüz setini bir katı kaynak parçası ile birleştiren bir kaynaklı montaj montajında bir oluk kaynak unsuru oluşturur.

0
M sonra I

MIRROR / Bir ayna oluşturur

0
Q

CREATE IMATE / iMates'i geliştirmek için iMate Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.

0
R sonra P

RECTANGULAR PATTERN / Dikdörtgen unsur deseni oluşturur.

0
S

2D SKETCH / 2D Sketch komutunu etkinleştirir.

0
S sonra 3

NEW SKETCH / 3B Çizim komutunu etkinleştirir.

0
S sonra H

SHELL / Belirli bir kalınlığa sahip duvarlara sahip oyuk bir boşluk oluşturarak, bir parçanın içindeki malzemeyi kaldırır.

1
T sonra H

THREAD / Deliklerde veya millerde, saplamalarda veya cıvatalarda dişler oluşturur.

0
W

FILLET / Fileto aracını etkinleştirir.

0
W sonra S

WELDING SYMBOL / Açıklama sağlar ve tek bir kaynak sembolü ile birden fazla boncuk referans alınarak bir gruplama mekanizması görevi görür.

Sunum
0
C sonra V

CREATE VIEW / Yeni bir sunum görünümü ekler.

0
T

TWEAK COMPONENTS / Bir sunumdaki bileşenleri ince ayarlar.

Metal levha
0
B sonra E

BEND / Büküm oluşturur.

0
C sonra C

CORNER CHAMFER / Köşe pah komutunu etkinleştirir.

0
C sonra F

CONTOUR FLANGE / Bir kontur flanşı oluşturur.

0
C sonra R

CORNER ROUND / Sac levha parçasının bir veya daha fazla köşesine radyus veya yuvarlak ekler.

0
C sonra S

CORNER SEAM / Sac levha yüzlerine eklediğiniz köşe dikişlerini tanımlar.

0
F sonra A

FACE / Bir sac levha yüzü oluşturur.

0
F sonra O

FOLD / Yüz kenarlarında sona eren çizilmiş bir çizgi boyunca bir sac levha yüzündeki katlamayı tanımlar.

0
H sonra E sonra M

HEM / Sac metal kenarları boyunca katlanmış bir kenar oluşturur.

0
P sonra T

PUNCHTOOL / Bir 3B şeklin zımbasını bir sac levha yüzüne tanımlar.

0
S sonra T

SHEET METAL DEFAULTS / Seçili Sac Levha Kuralı tarafından tanımlanan seçeneklerden etkin sac levha parçası için seçenekleri ve parametreleri değiştirir.

Kroki
0
A

BASELINE SET, ANIMATE, ARC / Çalışma ortamına bağlı olarak Baseline Set, Animate veya Arc aracını etkinleştirir.

0
A sonra 3

THREE POINT ARC / Dinamik giriş kullanarak üç noktalı bir yay çizer.

0
A sonra D

AUTO DIMENSION / Auto Dimension diyalog kutusunu açar.

0
B sonra E

BEND / Büküm oluşturur.

0
C sonra E

CENTER POINT CIRCLE / Dinamik girişi kullanarak bir merkez nokta dairesi çizer.

0
C sonra H

CHAMFER / Bir pah oluşturur.

0
C sonra P

CIRCULAR PATTERN / Çizim geometrisinin dairesel desenini oluşturur.

0
E sonra L

ELLIPSE / Merkez noktası, ana ekseni ve tanımladığınız ikincil ekseni olan bir elips oluşturur.

0
E sonra X

EXTEND / Yüzeyleri bir veya daha fazla yönde büyütür.

0
F sonra I

FILLET / Bir parçanın bir veya daha fazla kenarına, iki yüz seti arasına veya üç bitişik yüz seti arasına radyus veya yuvarlak ekler.

0
H

FILL/HATCH SKETCH REGION / Taramalar veya renk, bir teknik resim çiziminde kapalı bir sınırı doldurur.

0
I

VERTICAL / Dikey kısıtlama aracını etkinleştirir.

0
L

LINE / Bir çizgi veya yay oluşturur.

0
M sonra I

MIRROR / Mirrors, seçilen bir düzlem hakkında geometri çizer.

0
M sonra O

MOVE / Seçilen çizim geometrisini noktadan noktaya taşır veya geometrinin bir kopyasını taşır.

0
O

OFFSET / Seçili çizim geometrisini çoğaltır ve orijinalden bir öteleme mesafesi konumlandırır.

0
P sonra O

POINT, CENTER POINT / Noktaları ve merkez noktalarını çizer.

0
P sonra O sonra L

POLYGON / Çokgen şekiller oluşturur.

0
R sonra E sonra C

TWO POINT RECTANGLE / Dinamik girdi kullanarak iki noktalı bir dikdörtgen çizer.

0
R sonra E sonra C sonra 3

THREE POINT RECTANGLE / Dinamik girdi kullanarak üç noktalı bir dikdörtgen çizer.

0
R sonra O

ROTATE COMPONENT / Bileşeni Döndür komutunu etkinleştirir.

0
R sonra P

RECTANGULAR PATTERN / Çizim geometrisinin dikdörtgen desenini oluşturur.

0
S sonra P

SPLINE / Bir spline oluşturur.

0
T sonra C

TANGENT CIRCLE / Üç çizgiye teğet çember oluşturur.

0
X

TRIM / Kırp komutunu etkinleştirir.

Çizim Özellikleri
0
B sonra P

BEND PART / Bir parçanın bir kısmını büker.

0
E

EXTRUDE / Bir profili ekstrüde eder.

0
H

HOLE / Bir unsurda bir delik oluşturur.

0
L sonra O

LOFT / Birden çok profili, profiller veya parça yüzleri arasında düz şekiller halinde karıştırarak loftlu unsurlar veya gövdeler oluşturur.

0
R

REVOLVE / Bir çizimi döndürür.

0
S sonra W

SWEEP / Bir süpürme özelliği oluşturur.

Stres analizi
0
A

ANIMATE SONUÇLARI / Seçili simülasyon sonuçlarını canlandırır.

0
A sonra C

AUTOMATIC CONTACTS / Otomatik kişileri karşılaştırır.

0
B sonra C

BOUNDARY CONDITIONS / Tüm sınır koşullarının görüntülenmesini değiştirir.

0
B sonra E

BEARING LOAD / Tam veya kısmi silindirik bir yüzeye yatak yükü uygular. BODY LOAD / Model için açısal hızı veya açısal veya doğrusal ivmeyi tanımlar.

0
C sonra C

COLOR BAR / Renk çubuğu görüntüleme parametrelerini ayarladığınız Renk Çubuğu ayarları iletişim kutusunu görüntüler. CF FIXED CONSTRAINT / Seçilen yüzlere, kenarlara veya tepe noktalarına sabit bir kısıtlama uygular.

0
C sonra P

CONVERGENCE PLOT / Bir iletişim kutusu içindeki grafiği görüntüler.*

0
C sonra P

PIN CONSTRAINT / Sabitlenmiş kısıtlamanın kaynağını ve ofsetini ayarlar.*

0
C sonra S

FRICTIONLESS CONTRAINT / Seçili yüzeylere sürtünmesiz bir kısıtlama uygular.

0
C sonra T

CONTOUR SHADING / Renkler arasında katı bir şeritleme kullanarak renk değişikliklerini görüntüler.

0
F sonra O

FORCE LOAD / Seçilen yüzlere, kenarlara veya tepe noktalarına belirtilen büyüklükte bir kuvvet uygular.

0
G sonra R

GRAVITY LOAD / Yerçekimi yükü oluşturur.

0
M sonra A sonra T

ASSIGN MATERIALS / Bir bileşene malzeme atamak için malzeme ata iletişim kutusunu açar.

0
M sonra A sonra X

MAXIMUM RESULT / Modda maksimum sonuç noktasının gösterimini açar ve kapatır.

0
M sonra C

MANUEL KONTAK / Seçili geometri elemanlarına manuel temas koşulları ekler.

0
M sonra I sonra N

MINIMUM RESULT / Modeldeki minimum sonuç noktasının gösterimini açar ve kapatır.

0
M sonra L

LOCAL MESH CONTROL / Yerel bir ağ kontrolü ekler.

0
M sonra O

MOMENT LOAD / Eksene ve yüze dik olarak belirtilen büyüklükte bir yük uygular.

0
M sonra S

MESH SETTINGS / Mesh boyutlandırmasını ve kalınlığını belirtir.

0
M sonra V

MESH VIEW / Çözümde kullanılan eleman ağını sonuç konturlarıyla birlikte görüntüler. Ayrıca deforme olmamış modelin üzerindeki ağı görüntüler.

0
N

CREATE SIMULATION / Yeni simülasyon oluşturur.

0
N sonra P

NO SHADING / Gölgeli Sonuçlar ekranını kapatır.

0
P

PROBE / Probe komutunu etkinleştirir. O nokta için stres değerlerini görüntülemek için ilgili alanlara gerektiği gibi probları yerleştirirsiniz.

0
P sonra L

PROB LABELS / Prob etiketlerinin görünürlüğünü değiştirir.

0
P sonra R

PRESSURE LOAD / Basınç yükü.

0
R

REPORT / Rapor oluşturur.

0
R sonra F

REMOTE FORCE LOAD / Seçilen yüze belirtilen büyüklükte bir kuvvet uygular.

0
S

SIMULATE / Bir simülasyon çalıştırır.

0
S sonra C

RESULT DISPLACEMENT SCALE / Yer değiştirme ölçeğini ayarlar. GERİLİM ANALİZİ AYARLARINI AYARLA / Gerilim analizi ayarları iletişim kutusunu etkinleştirir.

0
S sonra M

SMOOTH SHADING / Karışık bir geçiş kullanarak renk değişikliklerini görüntüler.

0
S sonra S

SAME SCALE / Farklı sonuçları görüntülerken aynı ölçeği korur.

0
T

PARAMETRIC TABLE / Tasarım kısıtlamalarını ve parametre aralıklarını belirtmek için parametrik tabloya erişir.

Araçlar
0
L sonra A

EDIT LAYERS / Çizim nesnelerinin ortak görüntüleme özellikleri için bir katman adı ve nitelikleri belirtir.

0
M

MEASURE DISTANCE / Mesafe Ölç penceresini açar.

0
O sonra P

APPLICATION OPTIONS / Uygulama Seçenekleri ayarlarını açar.

0
S sonra E

EDIT STYLES / Stil ve Standart Düzenleyici.

Tüp ve Boru
0
A sonra T

TUBE & PIPE AUTHORING / Content Center Library'de yayınlamak için bir iPart veya normal bir bölüm yazar.

0
C sonra F

CONNECT FITTINGS / Mevcut armatürleri bağlar.

0