Cakewalk by Bandlab klavye kısayolları

Cakewalk by Bandlab  

Zeynel Abidin Öztürk -
19 ay önce
- Kısayollar
0
Ctrl + T

Ses parçası ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + T

MIDI parçası ekle

0
Alt + 1

İz görünümünü göster

0
C

Kontrol Çubuğunu göster/gizle

0
↑   Shift + C

Denetim Çubuğunu genişlet/daralt

1
I

Denetçiyi göster/gizle

0
↑   Shift + I

Klip Özellikleri Denetçisini Göster/Gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + I

İz Özellikleri Denetçisini göster/gizle

1
Ctrl + I

ProChannel'ı göster/gizle

0
B

Tarayıcıyı göster/gizle

0
D

MultiDock'u genişlet/daralt

0
↑   Shift + D

MultiDock'u büyüt/geri yükle

0
Ctrl + F4

Geçerli kayan pencereyi kapat

0
T

Araçları Göster HUD

0
Alt + A

AudioSnap Paletini Göster

0
Ctrl +

Yatay olarak yakınlaştır

0
Ctrl +

Yatay olarak uzaklaştır

0
F11

Tam Ekran modu açık/kapalı

0
↑   Shift + X

Röntgen açık/kapalı

0
Ctrl + ↑   Shift + X

X-Ray tüm efekt/synth eklentileri

0
P

Tercihler

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + Alt + X

Özel kes

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + Alt + C

Özel kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Alt + V

Özel yapıştır

0
F1

Çevrimiçi yardım

0
Ctrl + N

Dosya > Yeni

0
Ctrl + O

Dosya > Aç

0
Ctrl + S

Dosya > Kaydet

0
Ctrl + P

Dosya > Yazdır

0
Ctrl + Z

zenle > Geri Al

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

zenle > Yinele

0
veya Ctrl + Y
0
Ctrl + A

Düzenle > Seç > Tümü

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Düzenle > Seç > Yok

0
veya ↑   Shift + Esc
0
Ctrl + X

Düzenle > Kes

0
Ctrl + Alt + X

Düzenle > Özel Kes

0
Ctrl + C

Düzenle > Kopyala

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + Alt + C

Düzenle > Özel Kopyala

0
Ctrl + V

Düzenle > Yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
0
Ctrl + Alt + V

Düzenle > Özel Yapıştır

0
M

Proje > İşaretleyici Ekle

0
Alt + Z

Görünümü geri al (yakınlaştır)

0
Alt + ↑   Shift + Z

Görünümü yinele (yakınlaştır)

0
C

Kontrol çubuğu

0
I

Denetçi

0
B

Tarayıcı

0
Alt + 1

İzleme görünümü

0
Alt + 2

Konsol görünümü

0
Alt + 3

Piyano Rulo görünümü

0
Alt + 4

Adım Sıralayıcı

0
Alt + 5

Matris görünümü

0
Alt + 6

Porte görünümü

0
Alt + 7

Döngü Yapısı görünümü

0
Alt + 8

Olay Listesi görünümü

0
Alt + 9

Synth Rafı görünümü

0
Alt + 0

Sanal Bilgisayar klavyesi

0
Alt + ↑   Shift + 1

Şarkı sözü görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 2

Video görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 3

Büyük Zaman görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 4

İşaretçiler görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 5

Tempo görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 6

Metre/Anahtar görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 7

Sysx görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 8

Gezgin görünümü

0
Alt + ↑   Shift + 9

Çevre Panosu

0
Alt + ↑   Shift + 0

Sanal Piyano Klavyesi

0
Alt + 1

İz görünümünü göster

-1
Insert

Yeni iz ekle

0
Ctrl + T

Ses İzi ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + T

MIDI izi ekle

0
↑   Shift + Insert

Parça Ekle menüsünü göster/gizle

0
↑   Shift + B

Veriyolu bölmesini göster/gizle

0
V

Video Küçük Resmi bölmesini göster/gizle

0
Alt + N

Gezgin bölmesini göster/gizle

0
X

Hedef Yardımı çizgisini göster/gizle

0
F

Pencereye sığdırmak için tüm izleri dikey olarak yeniden boyutlandır

0
↑   Shift + F

Tüm projeyi görmek için izleri yeniden boyutlandır ve yakınlaştır

0
Ctrl + Alt + H

Seçimi göster ve sığdır

0
Ctrl + F

İçeriği sığdır

0
H

İz görünürlüğünü yönet

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Yalnızca seçili izleri göster

0
Ctrl + H

Seçili izleri gizle

0
↑   Shift + H

Tüm izleri göster

0
Alt + ↑   Shift + H

Geçerli İz Klasörünü Aç/Kapat

0
↑   Shift + T

Geçerli iz için alma şeritlerini genişlet / daralt

0
↑   Shift + A

Geçerli iz için otomasyon şeritlerini Genişlet/Daralt

0
↑   Shift + +

Geçerli ize yeni Otomasyon şeridi ekle

0
Ctrl +

Yatay olarak yakınlaştır

0
Ctrl +

Yatay olarak uzaklaştır

0
Ctrl +

Tüm izleri dikey olarak yakınlaştır

0
Ctrl +

Tüm izleri dikey olarak uzaklaştır

0
Alt +

Tüm ses dalga biçimlerini uzaklaştır

0
Ctrl + Alt +

Geçerli izin ses dalga biçimlerini yakınlaştır

0
Ctrl + Alt +

Geçerli izin ses dalga biçimlerini uzaklaştır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Geçerli izi dikey olarak yakınlaştır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Geçerli izi dikey olarak uzaklaştır

0
Alt +

Tüm ses dalga formlarını ve MIDI notlarını yakınlaştır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Mevcut iz yüksekliğini artır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Mevcut iz yüksekliğini azalt

0
Alt +   

Tüm ses izlerinde ses dalga biçimini ve tüm MIDI izlerinde MIDI notalarını ölçekleyin

0
Ctrl + Alt +   

Geçerli ses izinde ses dalga biçimini ölçekle veya geçerli MIDI izinde MIDI notalarını ölçekle

0
↑   Shift +

Odağı İz bölmesine yerleştir

0
↑   Shift +

Odağı Veriyolu bölmesine yerleştir

0
Alt + S

Geçerli izi solo yap / solo yapmayı iptal et

0
,

Geçerli izi seç

0
↑   Shift + Esc

Seçimi temizle

0
;

Mevcut MIDI parçası için Yama Tarayıcısını aç

0
Ctrl + F4

Projeyi kapat

1
+

Geçerli parçanın Düzenleme Filtresini Parça Hacmi ile son/önceki veri türü arasında değiştir

0
Ctrl + Alt + X

Özel Kes

0
Ctrl + Alt + C

Özel Kopyala

0
↑   Shift + ,

Select and audition previous Take lane

0
↑   Shift + .

Select and audition next Take lane

0
Tab

Seçilen izlerde (veya seçim yoksa geçerli izde) sonraki geçici ses veya MIDI notasına git

0
↑   Shift + Tab

Seçilen izlerde (veya seçim yoksa geçerli izde) önceki geçici ses veya MIDI notasına git

0
↑   Shift + J

Tüm sayaçları sıfırla

0
R

Kayıt

0
↑   Shift + R

Adım Kaydı açık/kapalı

0
W

Yer İşaretlerine Geri Sar

0
Space

Oynat/Durdur

0
Ctrl + Space

Şimdi işaretçisiyle durdur

0
Ctrl + W

Durmada, Şimdi işaretçisine geri sarma'yı aç/kapat

0
↑   Shift + Space

Audition seçimi

0
Ctrl + Home

Başlat'a git (RTZ)

0
Ctrl + End

Sona Git

0
G

Zamana git

0
G sonra F5

Belirli bir işaretçiye git

0
↑   Shift + G

Seçim başlangıcına git (Zamandan itibaren)

0
Ctrl + Shift + Page Down

Sonraki işaretçiye git

0
Ctrl + Shift + Page Up

Önceki işaretçiye git

0
F3

Metronomu kaydetmeyi aç/kapat

0
Ctrl + F3

Oynatma metronomunu aç/kapat

0
↑   Shift + F3

Metronom ayarlarını aç

0
L

Döngüyü aç/kapat

0
↑   Shift + M

Ölçü/Vuruş'u Şimdi Zamanında Ayarlayın

0
R

Kaydet

-1
↑   Shift + R

Adım Kaydı açık/kapalı

0
Ctrl + R

Tüm izleri kayıt için devreye alın

0
Alt + R

Seçili iz için İz Kolunu Aç/Kapat

0
F3

Metronomu kaydetmeyi aç/kapat

0
T

Araçlar HUD'sini göster

0
F5

Akıllı araç

0
F6

Araç seç

0
F7

Taşıma aracı

0
F8

Düzenleme araçları arasında geçiş yap (Düzenle/Uzat/Comping/Böl)

0
F9

Çizim araçları arasında geçiş yap (Serbest El/Çizgi/Sinüs/Üçgen/Kare/Testere/Rastgele)

0
F10

Silme araçları arasında geçiş yap (Sil/Sessiz)

0
N

Izgaraya Yasla açık/kapalı

0
N

(basılı tutun) Verileri sürüklerken ikincil Izgaraya Yasla çözünürlüğünü ata veya kullan

0
Z

Yakınlaştırma aracı

0
J

Fırçalama aracı

0
S

Seçili klipleri Şimdi zamanında böl

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Tüm nota süresini ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift + 2

Yarım nota süresini ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift + 4

Çeyrek nota süresini ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift + 8

Sekizlik nota süresini ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift + 6

On altılık süresini ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift + 3

Otuz ikilik nota süresini ayarla

0
↑   Shift +

(kontrole tıklayın) Belirli bir kontrol seç

0
↑   Shift +

Son iki veri türü arasında geçiş yap

0
+

Geçerli izin Düzenleme Filtresini İz Hacmi ile son/önceki veri türü arasında değiştir

0
T

Araçlar HUD'sini Göster

0
veya
0
N

Izgaraya Yasla açık/kapalı

0
↑   Shift + N

Izgaraya Yasla ayarlarını aç

0
N

(basılı tutun) Verileri sürüklerken ikincil Izgaraya Yasla çözünürlüğünü ata veya kullan

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Birincil ve ikincil Izgaraya Yasla ayarlarını değiştir

0
Num 1

Sola Sürükle 1

0
Num 2

Aşağı Sürükle

0
Num 3

Sağa Sürükle 1

0
Num 4

Sola Sürükle 2

0
Num 5

Dürtme Ayarları

0
Num 6

Sağa Sürükle 2

1

Sola Sürükle 3

0

Sağa Sürükle 3

0
1

Ekran Seti 1

0
2

Ekran Seti 2

0
3

Ekran Seti 3

0
4

Ekran Seti 4

0
5

Ekran Seti 5

0
6

Ekran Seti 6

0
7

Ekran Seti 7

0
8

Ekran Seti 8

0
9

Ekran Seti 9

0
0

Ekran Seti 10

0
Ctrl + 1

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 1'e kopyala

0
Ctrl + 2

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 2'ye kopyala

0
Ctrl + 3

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 3'e kopyala

0
Ctrl + 4

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 4'e kopyala

0
Ctrl + 5

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 5'e kopyala

0
Ctrl + 6

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 6'ya kopyala

0
Ctrl + 7

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 7'ye kopyala

0
Ctrl + 8

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 8'e kopyala

0
Ctrl + 9

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 9'a kopyala

0
Ctrl + 0

Mevcut Ekran Setini Ekran Seti 10'a kopyala

0
M

İşaretçi ekle

0
Ctrl + Shift + Page Down

Sonraki işaretçi

0
Ctrl + Shift + Page Up

Önceki işaretçi

0
Alt + ↑   Shift + 4

İşaretçiler görünümünü aç

0
L

Döngüyü aç / kapat

0
↑   Shift + L

Döngü noktalarını seçime ayarla

0
Ctrl + L

Groove Clip döngü etkinleştir/devre dışı bırak

0
Alt + 7

Döngü Yapısı görünümünü aç / kapat

0
K

Klibi sessize al

0
Ctrl + L

Groove Clip döngüsünü etkinleştir/devre dışı bırak

0
↑   Shift + K

İlişkili Ses Dosyaları iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + K

Klip Konumunu ve Verilerini Kilitle

0
Alt + K

Klip FX Rafını aç

0
Ctrl + M

Melodyne Region FX klibi oluştur

0
↑   Shift + V

VocalSync Bölge FX klibi oluştur

0
Alt + M

Seçili iz için İz Sesini Kapat/Kapat

0
Alt + S

Seçili iz için Solo İzi Aç/Kapat

0
Alt + R

Seçili iz için İz Kolunu Aç/Kapat

0
F12

Küresel Yazma Otomasyonu kapalı

0
Ctrl + F12

Küresel Okuma Otomasyonu açık/kapalı

0
↑   Shift + +

Geçerli ize yeni Otomasyon şeridi ekle

0
Q

Nicelleştir (Quantize) iletişim kutusunu aç

0
↑   Shift + Q

Giriş Niceleme ayarlarını aç

0
Ctrl + Q

Giriş Niceleme açık/kapalı

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Medya sekmesine geç

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Eklentiler sekmesine geç

0
Ctrl + U

[Medya] Yukarı git

0
Ctrl + R

[Medya] Yenile

0
Ctrl + F

[Medya] Klasörleri değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + A

[Medya] Otomatik önizlemeyi aç/kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + V

[Medya] Görünüm ekranını aç/kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

[Medya] Oynatmayı aç/kapat

0
Ctrl + A

[Eklentiler] Ses

0
Ctrl + M

[Eklentiler] MIDI

0
Ctrl + I

[Eklentiler] Enstrümanlar

0
Ctrl + R

[Eklentiler] Cihazları yeniden kablola

0
Insert

[Synth] Synth ekle

0
  

Dosyalar arasında gezin

0
  

Dizinler arasında gezin

0
Backspace

Üst dizine taşı

0
⤶ Enter

Seçilen dizine git veya seçilen dosyayı aç

0
Home

Bir dizindeki ilk dosyaya git

0
End

Bir dizindeki son dosyaya git

0
↑   Shift + F10

Seçili öğe için bir kısayol menüsü aç

0
Num *

Geçerli seçimin altındaki her şeyi genişlet (yalnızca klasör bölmesi)

0
Num +

Geçerli seçimi genişlet (yalnızca klasör bölmesi)

0
Num -

Geçerli seçimi daralt (yalnızca klasör bölmesi)

0
Alt + 3

Piyano Rulosu görünümünü aç

0
Alt + C

Denetleyici bölmesini göster/gizle

0
H

İzleme bölmesini göster/gizle

0
Tab

Geçerli parçadaki bir sonraki nota etkinliğine git

0
↑   Shift + Tab

Geçerli parçadaki bir önceki nota etkinliğine git

0
V

Parkur görünürlüğünü tersine çevir

0
Alt + 4

Adım Sıralayıcıyı aç

0
Insert

Seçili satırın üstüne yeni bir satır ekle

0
Del

Etkin satırı sil

0

Odağı önceki kontrole taşı

0

Odağı sonraki kontrole taşı

0

Birden çok şerit olduğunda, odağı önceki satırdaki aynı kontrole taşı

0

Birden çok şerit olduğunda, odağı bir sonraki satırda aynı kontrole taşı

0
Ctrl +

Adımlar bölmesindeki bir kontrole odaklanıldığında, odağı şeritler bölmesine taşı

0
Ctrl +

Odak, şeritler bölmesindeki bir denetimdeyken, odağı adımlar bölmesine taşı

0
Ctrl +

Odak, adımlar veya şeritler bölmesindeyken, odağı araç çubuğuna taşı

0
Ctrl +

Odak araç çubuğundayken, odağı şeritler bölmesine taşı

0
⤶ Enter

Odak adımlar üzerindeyken, adım arasında geçiş yap veya bağlamayı aç/kapat; düğmeleri aç/kapat

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Odak bir adım üzerindeyken hız ayarına izin verin

0
+

Döndürücü kontrolleri için değeri artır/azalt; düğmeler için ince ayar

0
veya -
0
[

Düğmeler için kaba ayar

0
veya ]
0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Görünüm için Audition (Oynat) düğmesini aç / kapat

0
Tab

Odak adımlar bölmesindeyken, odağı aynı satırda bir sonraki etkin nota taşı

0
↑   Shift + Tab

Odak adımlar bölmesindeyken, odağı aynı satırda önceki etkin nota taşı

0
Alt +

Etkin satırın adımlarını 1 adım kaydır ve ilk adımı sona sar

0
Alt +

Etkin satırın adımlarını 1 adım kaydır ve son adımı başa sar

0
Alt +
+

(sürükleyin) Açıyı kısıtlar

0
Alt + ↑   Shift +
+

(sürükleyin) %100 odakta açıyı kısıtlar

0
Ctrl + ↑   Shift +
+

(sürükleyin) Yalnızca odaklanmayı kısıtlar

0
↑   Shift +

Panner noktasını tıkladığınız noktaya ayarlar (yalnızca büyük ve orta pannerler)

0
↑   Shift +
+

(kontrolleri sürükleyin (Açı, Genişlik, vb.)) İnce çözünürlük

0
  

Surround panner'da sonraki/önceki widget'a gider

0
  

Aynı izde sonraki/önceki panner'a gider

0
Ctrl +   

Panner'ı başka bir parçada çevrelemek için hareket eder

0
Ctrl + Num 0 - Num 9

Hoparlör sesini kapatır

0
Num 0 - Num 9

%100 odakta hoparlör açısına atlar

0
Num 0

n/a

0
Num 1

Ls

0
Num 2

Cs

0
Num 3

Rs