LibreOffice Calc klavye kısayolları 

LibreOffice Calc    

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar

LibreOffice Calc, Microsoft Excel için harika bir alternatif. Calc'tan en fazlasını alabilmek için klavye kısayollarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kısayol tuşlarıyla hücreler arasında gezinmek, onları biçimlendirmek ve düzenlemek, çok daha kolay.

0
Alt + ⤶ Enter

Giriş satırı'nda girdiğiniz formülü seçilmiş olan hücre aralığına doldurun

1
Alt + ↑  Shift + ⤶ Enter

Giriş yapılan hücrenin biçimini diğer hücrelere de uygula

2
↑  Shift + Ctrl + ⤶ Enter

Tüm hücrelerde Giriş satırı'nda girdiğiniz aynı verileri içeren bir dizi oluştur. Dizinin elemanlarını tek tek düzenleyemezsiniz

0
Ctrl

Bir çalışma sayfasında birden çok alanda farklı aralıkları seçmek için, Ctrl tuşuna basarak istediğiniz alanlarda hücreleri fare ile seçin

1
Ctrl

Hesap tablosunda birden fazla sayfa seçmek için, Ctrl tuşuna basarken, çalışma alanının alt ucunda yer alan isim sekmelerine tıklayın

1
↑  Shift

Seçim içinden sadece bir sayfayı seçmek için Shift tuşuna basılı tutarken sayfanın isminin bulunduğu sekmeyi tıklayın

0
Ctrl + ⤶ Enter

Bir hücrede elle satır sonu eklemek için, hücreye tıklayın Ctrl + Enter tuşuna basın

0
Backspace

Seçili bir hücrenin içeriğini sil

0
Del

İletişim kutusu açmadan seçili bir hücrenin içeriğini sil

Reklam

0
Ctrl + Home

İmleci çalışma sayfasındaki ilk hücreye kaydırır (A1)

2
Ctrl + End

İmleci çalışma sayfasındaki veri içeren en son hücreye taşır

0
Home

İmleci geçerli satırdaki ilk hücreye taşır

0
End

İmleci geçerli satırdaki en son hücreye taşır

0
↑  Shift + Home

Mevcut satırdaki geçerli hücreden ilk hücreye kadar hücreleri seçer

0
↑  Shift + End

Mevcut satırdaki geçerli hücreden son hücreye kadar hücreleri seçer

1
Shift + Page Up

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa yukarı hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa yukarı genişletir

0
Shift + Page Down

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa aşağıya hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa aşağıya genişletir

0
Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının sol köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun solundaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, soldaki bitişik sütuna doğru kayar

0
Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının sağ köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun sağındaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, sağdaki bitişik sütuna doğru kayar

0
Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının üst köşesine taşır. Eğer satırın üstündeki hücre boş ise imleç veri içeren hücre bulunana kadar, üstteki bitişik satıra doğru taşınır

0
Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının alt ucuna taşır. Eğer imlecin bulunduğu satırın altındaki hücre boşsa, imleç içinde veri bulunan hücre bulunana kadar, alttaki bitişik satıra doğru gider

0
Ctrl + ↑  Shift +

Geçerli hücreden basılmış olan ok tuşuna göre veri içeren bitişik bütün hücre aralığını seçer. Eğer satırlar ve sütunları seçmek için birlikte kullanılırsa, bir dikdörtgensel hücre aralığı seçilmiş olur (4 sütun x 5 satır)

1
Ctrl + Page Up

Bir çalışma sayfasını sola kaydırır

1
Ctrl + Page Up

Yazdırma önizleme görünümünde: Bir önceki yazdırma sayfasına geçer

0
Ctrl + Page Down

Sağa doğru bir çalışma sayfası kaydırır

0
Ctrl + Page Down

Yazdırma önizlemede: sonraki yazdırma sayfasına geçer

0
Alt + Page Up

Bir ekran sayfası kadar sola kaydırır

0
Alt + Page Down

Bir ekran sayfası kadar sağa kaydırır

0
Shift + Ctrl + Page Up

Bir önceki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece önceki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar

0
Shift + Ctrl + Page Down

Bir sonraki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece sonraki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.

1
Ctrl + *

(*) numerik klavyede olan çarpma işareti

0
Ctrl + *

İmlecin içerisinde bulunduğu veri aralığını seçer. Bir aralık boş satır ve sütunlarla çevrilmiş bitişik hücre alanıdır

1
Ctrl + /

(/) numerik klavyede olan bölme işareti

0
Ctrl + /

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer

0
Ctrl + +

Hücreler ekler (Ekle - Hücreler menüsünde olduğu gibi)

0
Ctrl + -

Hücreleri siler (Düzenle - Hücreleri Sil menüsünde olduğu gibi)

0
⤶ Enter

(seçili bir aralıkta) Seçilmiş aralıkta imleci bir hücre aşağı kaydırır. İmlecin hareket edeceği yönü belirlemek için Araçlar - Seçenekler - LibreOffice - Geneli seçin

0
Ctrl + `

Hücre değerleri yerine hücredeki formülleri görüntüler veya gizler (aşağıdaki nota bakın)

Çoğu İngiliz klavyesinde ` tuşu "1" tuşuna bitişik olarak yerleştirilmiştir. Eğer klavyenizde bu tuş görünmüyorsa, başka bir tuşu atayabilirsiniz: Araçlar - Özelleştir menüsünü seçin açılan iletişim penceresinde klavye sekmesini tıklayın. "Kısayol tuşları" liste kutusundan istediğiniz boş bir tuş bileşimini seçtikten sonra, "Görünüm" kategorisi daha sonra "ToogleFormula" işlevini seçerek değiştir düğmesine tıklayın.
0
Ctrl + F1

Seçilmiş hücreye eklenen notu görüntüler

-1
F2

Düzenleme kipine geçer ve imleci geçerli hücrenin içeriğinin en sonuna yerleştirir

0
F2

Eğer imlecin içinde olduğu Bir iletişim penceresindeki girdi kutusunun Küçült düğmesine basılırsa, iletişim penceresi gizlenir ve sadece girdi kutusu görüntülenir. F2 tuşuna tekrar basarak tüm iletişim penceresi görüntülenir hale gelir.

0
Ctrl + F2

Fonksiyon sihirbazını açar

1
↑  Shift + Ctrl + F2

İmleci Giriş satırı'na taşır. Burada geçerli hücre için, formül girebilirsiniz

0
Ctrl + F3

Ad tanımla iletişim penceresini açar

0
↑  Shift + Ctrl + F4

Veritabanı gezginini gösterir veya gizler

0
F4

Giriş satırındaki bağıl ve mutlak başvuruları yeniden düzenler (örneğin , A1, $A$1, $A1, A$1)

0
F5

Gezgin'i gösterir veya gizler

0
↑  Shift + F5

Bağımlılıkları izle

0
↑  Shift + F7

Örnekleri izle

1
↑  Shift + Ctrl + F5

İmleci Giriş satırı'ndan Çalışma sayfası alanı kutusuna taşır

0
F7

Geçerli çalışma sayfasında heceleme kontrolü

0
Ctrl + F7

Eğer geçerli hücre metin içeriyorsa eş anlamlılar sözlüğünü açar

0
F8

Ek seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipteyken, ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Bir başka hücreye tıklayarak da seçimi genişletebilirsiniz

1
Ctrl + F8

Değer içeren hücrelerin vurgulanması

0
F9

Geçerli çalışma sayfasında değişmiş olan formülleri tekrar hesaplar

0
Ctrl + ↑  Shift + F9

Sayfalardaki formülleri tekrar hesaplar

Reklam

0
Ctrl + F9

Seçilmiş Çizelgeyi günceller

0
F11

Biçemler ve Biçemlendirme penceresini açar, buradan geçerli sayfaya veya seçilmiş hücre içeriklerine biçemler uygulayabilirsiniz

0
↑  Shift + F11

Belge şablonu yaratır

0
↑  Shift + Ctrl + F11

Şablonları günceller

0
F12

Seçilmiş veri aralığını gruplar

0
Ctrl + F12

Seçilmiş veri aralığı gruplamasını kaldırır

0
Alt +

Mevcut satırın yüksekliğini arttırır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde)

1
Alt +

Mevcut satırın yüksekliğini azaltır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde)

0
Alt +

Geçerli sütunun genişliğini artırır

0
Alt +

Geçerli sütunun genişliğini daraltır

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli hücreye göre satır yüksekliğini veya sütun genişliğini ayarlar

0
Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim penceresini açar

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

İki ondalık hane, binler ayracı

0
Ctrl + ↑  Shift + 2

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

-1
Ctrl + ↑  Shift + 3

Standart tarih biçimi

0
Ctrl + ↑  Shift + 4

Standart para birimi biçimi

0
Ctrl + ↑  Shift + 5

Standart Yüzde biçimi (İki ondalık hane)

0
Ctrl + ↑  Shift + 6

Standart Biçim

0
Tab

İletişimlerdeki düğmelerin, alanların odaklamasını ileriye doğru taşıyarak sonraki kontrole gider

0
↑  Shift + Tab

İletişim penceresindeki düğmeler ve alanlar arasında odağı geriye doğru taşıyarak değiştirir

0

İletişim alanında odağı yukarıya bir öğe kadar taşır

0

Geçerli iletişim alanında, odağı bir öğe aşağıya kaydırır

0

Odağı geçerli iletişim alanının bir solundaki öğeye kaydırır

0

İletişim penceresinde odağı bir öğe sağa doğru kaydırır

0
Home

Geçerli iletişim alanındaki ilk öğeyi seçer

0
End

Geçerli iletişim alanındaki son öğeyi seçer

0
Alt

Geçerli alanı "Satır" alanlarına kopyalar veya kaydırır

0
Alt

Geçerli alanı ”Sütun” alanlarına taşır veya kopyalar

0
Alt

Geçerli alanı “Veri” alanlarına taşır veya kopyalar

0
Ctrl +

Geçerli alanı bir üst yere kaydırır

0
Ctrl +

Geçerli alanı bir alt yere kaydırır

0
Ctrl +

Geçerli alanı sola doğru bir aralık kaydırır

0
Ctrl +

Geçerli alanı bir sağa doğru taşır

0
Ctrl + Home

Seçili aralığı başa taşır

0
Ctrl + End

Geçerli alanı son yere taşır

0
Alt + O

Geçerli alan için seçenekleri görüntüler

0
Del

Geçerli alanı ilgili aralıktan kaldırır


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
1 3

Program bilgileri

Program adı: LibreOffice Calc LibreOffice Calc (Verimlilik)

LibreOffice Calc, LibreOffice yazılım paketinin hesap tablosu bileşeni. Tablolarada 1 milyon satırı destekleyen Calc, çoğu Microsoft Excel dosyasını açabiliyor. Calc, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım.

Web sayfası: libreoffice.org/discover/calc

Son güncelleme: 31.01.2022 21:06 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 82%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 93

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

LibreOffice Calc içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz LibreOffice Calc kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!