LibreOffice Calc klavye kısayolları

LibreOffice Calc

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar

LibreOffice Calc, Microsoft Excel için harika bir alternatif. Calc'tan en fazlasını alabilmek için klavye kısayollarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kısayol tuşlarıyla hücreler arasında gezinmek, onları biçimlendirmek ve düzenlemek, çok daha kolay.

Alt + ⤶ Enter

Giriş satırı'nda girdiğiniz formülü seçilmiş olan hücre aralığına doldurun

Alt + ↑   Shift + ⤶ Enter

Giriş yapılan hücrenin biçimini diğer hücrelere de uygula

↑   Shift + Ctrl + ⤶ Enter

Tüm hücrelerde Giriş satırı'nda girdiğiniz aynı verileri içeren bir dizi oluştur. Dizinin elemanlarını tek tek düzenleyemezsiniz

Ctrl

Bir çalışma sayfasında birden çok alanda farklı aralıkları seçmek için, Ctrl tuşuna basarak istediğiniz alanlarda hücreleri fare ile seçin

Ctrl

Hesap tablosunda birden fazla sayfa seçmek için, Ctrl tuşuna basarken, çalışma alanının alt ucunda yer alan isim sekmelerine tıklayın

↑   Shift

Seçim içinden sadece bir sayfayı seçmek için Shift tuşuna basılı tutarken sayfanın isminin bulunduğu sekmeyi tıklayın

Ctrl + ⤶ Enter

Bir hücrede elle satır sonu eklemek için, hücreye tıklayın Ctrl + Enter tuşuna basın

⬅ Backspace

Seçili bir hücrenin içeriğini sil

Del

İletişim kutusu açmadan seçili bir hücrenin içeriğini sil

Ctrl + Home

İmleci çalışma sayfasındaki ilk hücreye kaydırır (A1)

Ctrl + End

İmleci çalışma sayfasındaki veri içeren en son hücreye taşır

Home

İmleci geçerli satırdaki ilk hücreye taşır

End

İmleci geçerli satırdaki en son hücreye taşır

↑   Shift + Home

Mevcut satırdaki geçerli hücreden ilk hücreye kadar hücreleri seçer

↑   Shift + End

Mevcut satırdaki geçerli hücreden son hücreye kadar hücreleri seçer

Shift + Page Up

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa yukarı hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa yukarı genişletir

Shift + Page Down

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa aşağıya hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa aşağıya genişletir

Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının sol köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun solundaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, soldaki bitişik sütuna doğru kayar

Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının sağ köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun sağındaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, sağdaki bitişik sütuna doğru kayar

Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının üst köşesine taşır. Eğer satırın üstündeki hücre boş ise imleç veri içeren hücre bulunana kadar, üstteki bitişik satıra doğru taşınır

Ctrl +

İmleci geçerli veri aralığının alt ucuna taşır. Eğer imlecin bulunduğu satırın altındaki hücre boşsa, imleç içinde veri bulunan hücre bulunana kadar, alttaki bitişik satıra doğru gider

Ctrl + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Geçerli hücreden basılmış olan ok tuşuna göre veri içeren bitişik bütün hücre aralığını seçer. Eğer satırlar ve sütunları seçmek için birlikte kullanılırsa, bir dikdörtgensel hücre aralığı seçilmiş olur (4 sütun x 5 satır)

Ctrl + Page Up

Bir çalışma sayfasını sola kaydırır

Ctrl + Page Up

Yazdırma önizleme görünümünde: Bir önceki yazdırma sayfasına geçer

Ctrl + Page Down

Sağa doğru bir çalışma sayfası kaydırır

Ctrl + Page Down

Yazdırma önizlemede: sonraki yazdırma sayfasına geçer

Alt + Page Up

Bir ekran sayfası kadar sola kaydırır

Alt + Page Down

Bir ekran sayfası kadar sağa kaydırır

Shift + Ctrl + Page Up

Bir önceki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece önceki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar

Shift + Ctrl + Page Down

Bir sonraki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece sonraki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.

Ctrl + *

(*) numerik klavyede olan çarpma işareti

Ctrl + *

İmlecin içerisinde bulunduğu veri aralığını seçer. Bir aralık boş satır ve sütunlarla çevrilmiş bitişik hücre alanıdır

Ctrl + /

(/) numerik klavyede olan bölme işareti

Ctrl + /

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer

Ctrl + +

Hücreler ekler (Ekle - Hücreler menüsünde olduğu gibi)

Ctrl + -

Hücreleri siler (Düzenle - Hücreleri Sil menüsünde olduğu gibi)

⤶ Enter

(seçili bir aralıkta) Seçilmiş aralıkta imleci bir hücre aşağı kaydırır. İmlecin hareket edeceği yönü belirlemek için Araçlar - Seçenekler - LibreOffice - Geneli seçin

Ctrl + `

Hücre değerleri yerine hücredeki formülleri görüntüler veya gizler (aşağıdaki nota bakın)

Çoğu İngiliz klavyesinde ` tuşu "1" tuşuna bitişik olarak yerleştirilmiştir. Eğer klavyenizde bu tuş görünmüyorsa, başka bir tuşu atayabilirsiniz: Araçlar - Özelleştir menüsünü seçin açılan iletişim penceresinde klavye sekmesini tıklayın. "Kısayol tuşları" liste kutusundan istediğiniz boş bir tuş bileşimini seçtikten sonra, "Görünüm" kategorisi daha sonra "ToogleFormula" işlevini seçerek değiştir düğmesine tıklayın.
Ctrl + F1

Seçilmiş hücreye eklenen notu görüntüler

F2

Düzenleme kipine geçer ve imleci geçerli hücrenin içeriğinin en sonuna yerleştirir

F2

Eğer imlecin içinde olduğu Bir iletişim penceresindeki girdi kutusunun Küçült düğmesine basılırsa, iletişim penceresi gizlenir ve sadece girdi kutusu görüntülenir. F2 tuşuna tekrar basarak tüm iletişim penceresi görüntülenir hale gelir.

Ctrl + F2

Fonksiyon sihirbazını açar

↑   Shift + Ctrl + F2

İmleci Giriş satırı'na taşır. Burada geçerli hücre için, formül girebilirsiniz

Ctrl + F3

Ad tanımla iletişim penceresini açar

↑   Shift + Ctrl + F4

Veritabanı gezginini gösterir veya gizler

F4

Giriş satırındaki bağıl ve mutlak başvuruları yeniden düzenler (örneğin , A1, $A$1, $A1, A$1)

F5

Gezgin'i gösterir veya gizler

↑   Shift + F5

Bağımlılıkları izle

↑   Shift + F7

Örnekleri izle

↑   Shift + Ctrl + F5

İmleci Giriş satırı'ndan Çalışma sayfası alanı kutusuna taşır

F7

Geçerli çalışma sayfasında heceleme kontrolü

Ctrl + F7

Eğer geçerli hücre metin içeriyorsa eş anlamlılar sözlüğünü açar

F8

Ek seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipteyken, ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Bir başka hücreye tıklayarak da seçimi genişletebilirsiniz

Ctrl + F8

Değer içeren hücrelerin vurgulanması

F9

Geçerli çalışma sayfasında değişmiş olan formülleri tekrar hesaplar

Ctrl + ↑   Shift + F9

Sayfalardaki formülleri tekrar hesaplar

Ctrl + F9

Seçilmiş Çizelgeyi günceller

F11

Biçemler ve Biçemlendirme penceresini açar, buradan geçerli sayfaya veya seçilmiş hücre içeriklerine biçemler uygulayabilirsiniz

↑   Shift + F11

Belge şablonu yaratır

↑   Shift + Ctrl + F11

Şablonları günceller

F12

Seçilmiş veri aralığını gruplar

Ctrl + F12

Seçilmiş veri aralığı gruplamasını kaldırır

Alt +

Mevcut satırın yüksekliğini arttırır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde)

Alt +

Mevcut satırın yüksekliğini azaltır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde)

Alt +

Geçerli sütunun genişliğini artırır

Alt +

Geçerli sütunun genişliğini daraltır

Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Geçerli hücreye göre satır yüksekliğini veya sütun genişliğini ayarlar

Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim penceresini açar

Ctrl + ↑   Shift + 1

İki ondalık hane, binler ayracı

Ctrl + ↑   Shift + 2

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

Ctrl + ↑   Shift + 3

Standart tarih biçimi

Ctrl + ↑   Shift + 4

Standart para birimi biçimi

Ctrl + ↑   Shift + 5

Standart Yüzde biçimi (İki ondalık hane)

Ctrl + ↑   Shift + 6

Standart Biçim

⭾ Tab

İletişimlerdeki düğmelerin, alanların odaklamasını ileriye doğru taşıyarak sonraki kontrole gider

↑   Shift + ⭾ Tab

İletişim penceresindeki düğmeler ve alanlar arasında odağı geriye doğru taşıyarak değiştirir

İletişim alanında odağı yukarıya bir öğe kadar taşır

Geçerli iletişim alanında, odağı bir öğe aşağıya kaydırır

Odağı geçerli iletişim alanının bir solundaki öğeye kaydırır

İletişim penceresinde odağı bir öğe sağa doğru kaydırır

Home

Geçerli iletişim alanındaki ilk öğeyi seçer

End

Geçerli iletişim alanındaki son öğeyi seçer

Alt

Geçerli alanı "Satır" alanlarına kopyalar veya kaydırır

Alt

Geçerli alanı ”Sütun” alanlarına taşır veya kopyalar

Alt

Geçerli alanı “Veri” alanlarına taşır veya kopyalar

Ctrl +

Geçerli alanı bir üst yere kaydırır

Ctrl +

Geçerli alanı bir alt yere kaydırır

Ctrl +

Geçerli alanı sola doğru bir aralık kaydırır

Ctrl +

Geçerli alanı bir sağa doğru taşır

Ctrl + Home

Seçili aralığı başa taşır

Ctrl + End

Geçerli alanı son yere taşır

Alt + O

Geçerli alan için seçenekleri görüntüler

Del

Geçerli alanı ilgili aralıktan kaldırır


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: LibreOffice Calc LibreOffice Calc (Verimlilik)

LibreOffice Calc, LibreOffice yazılım paketinin hesap tablosu bileşeni. Tablolarada 1 milyon satırı destekleyen Calc, çoğu Microsoft Excel dosyasını açabiliyor. Calc, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım.

Web sayfası: libreoffice.org/discover/calc

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 93

Kısayollara basma kolaylığı: 83%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.