LibreOffice Writer klavye kısayolları

LibreOffice Writer  

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar

LibreOffice Writer'ın klavye kısayolları Microsoft Word'ünkiler kadar kapsamlı olmasa da, programın çoğu işlevine fare kullanmadan erişmenizi sağlıyor. Paragrafları, tabloları düzenlemeden AutoText ile metinleri tamamlamaya ve grafiklerin boyutu değiştirmeye, sadece klavye kısayollarını kullanarak birçok Writer işlevine ulaşabilirsiniz.

0
F2

Formül Çubuğu

0
Ctrl + F2

Alan öğeleri ekle

0
F3

Otomatik metin tamamla

0
Ctrl + F3

Otomatik Metin Düzenle

0
F4

Veri Kaynağı Görünümünü aç

1
↑  Shift + F4

Sonraki çerçeveyi seç

0
F5

Gezgin açık/kapalı

1
Ctrl + ↑  Shift + F5

Gezgin açık, sayfa numarasına git

1
F7

İmla Denetimi

0
Ctrl + F7

Eşanlamlılar sözlüğü

0
F8

Uzantı kipi

0
Ctrl + F8

Alan gölgeleri açık / kapalı

0
↑  Shift + F8

Ek seçim kipi

0
Ctrl + ↑  Shift + F8

Bölüm seçim kipi

0
F9

Alanları güncelle

0
Ctrl + F9

Alanları göster

0
↑  Shift + F9

Tabloyu hesapla

0
Ctrl + ↑  Shift + F9

Giriş Alanlarını ve Giriş Listelerini güncelle

0
Ctrl + F10

Basılamayan Karakterler açık/kapalı

0
F11

Biçemler ve biçimlendirme pencereleri açık/kapalı

-1
↑  Shift + F11

Biçem Oluştur

0
Ctrl + F11

Biçemi Uygula kutusuna odaklan

0
Ctrl + ↑  Shift + F11

Biçemi Güncelle

0
F12

Numaralamayı aç

0
Ctrl + F12

Tablo Ekle veya Düzenle

0
↑  Shift + F12

İşaretlemeyi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + F12

Numaralandırma / İşaretleme Kapalı

Advertisement

0
Ctrl + B

Kalınlaştır

0
Ctrl + I

İtalik yap

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + A

Hepsini Seç

0
Ctrl + J

İki yana yasla

0
Ctrl + D

Çift Alt Çizgi

1
Ctrl + E

Ortada

0
Ctrl + H

Bu ve Değiştir

1
Ctrl + ↑  Shift + P

Üst simge

0
Ctrl + L

Sola hizala

1
Ctrl + R

Sağa hizala

0
Ctrl + ↑  Shift + B

Alt simge

0
Ctrl + Y

Son işlemi yinele

0
Ctrl + 0

Varsayılan paragraf biçemini uygula

0
Ctrl + 1

Başlık 1 paragraf biçemini uygula

0
Ctrl + 2

Başlık 2 paragraf biçemini uygula

0
Ctrl + 3

Başlık 3 paragraf biçemini uygula

0
Ctrl + 4

Başlık 4 paragraf biçemini uygula

0
Ctrl + 5

Başlık 5 paragraf biçemini uygula

0
Ctrl + +

Seçilen metni hesaplar ve sonucu panoya kopyalar

0
Ctrl + -

Yumuşak ayırma yerleri; sizin tarafınızdan belirlenmiş ayırma yerleri

0
Ctrl + ↑  Shift + -

Bölünemez uzun tire (heceleme için kullanılamaz)

1
Ctrl + Num *

Makro alanını çalıştır

-1
Ctrl + ↑  Shift + Space

Bölünemez boşluklar. Bölünemez boşluklarda heceleme yapılmaz ve sağa sola yaslanan metinlerde genişletilmez

1
↑  Shift + ⤶ Enter

Paragraf değiştirmeden satır sonlandırma

0
Ctrl + ⤶ Enter

Elle sayfa sonlandırma

0
Ctrl + ↑  Shift + ⤶ Enter

Çok sütunlu metinlerde sütun kesme

1
Alt + ⤶ Enter

Bir liste içinde numaralandırılmadan yeni bir paragraf eklemek. İmleç listenin sonundayken çalışmaz

0
Alt + ⤶ Enter

Yeni bir paragrafı; doğrudan bölümden önce veya sonra, ya da bir tablodan önce eklemek

0

İmleci sola taşı

0
↑  Shift +

İmleci seçim ile sola taşı

Advertisement

0
Ctrl +

Kelime başına gider

0
Ctrl + ↑  Shift +

Sola doğru kelime kelime seç

0

İmleci sağa taşı

0
↑  Shift +

İmleci seçim ile sağa taşı

0
Ctrl +

Sonraki kelimenin başına git

0
Ctrl + ↑  Shift +

Sağa doğru kelime kelime seç

0

İmleci bir satır yukarıya çıkarın

0
↑  Shift +

Seçilen satırları yukarıya doğru sıralar

0
Ctrl +

İmleci paragraf başına taşır

0
Ctrl + ↑  Shift +

Paragrafın başlangıcını seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi önceki paragrafın başına kadar genişletir

0

İmleci bir satır aşağıya indirin

0
↑  Shift +

Satırları aşağı yönde seçme

0
Ctrl +

İmleci paragraf başına taşır

0
Ctrl + ↑  Shift +

Paragrafın sonunu seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi paragrafın sonuna kadar genişletir

0
Home

Satır başına git

0
Home + ↑  Shift

Satır başına git ve seç

0
End

Satır sonuna git

0
End + ↑  Shift

Satır sonuna kadar seç

0
Ctrl + Home

Belgenin başına git

0
Ctrl + Home + ↑  Shift

Belgenin başına kadar gider ve metni seçer

0
Ctrl + End

Belge sonuna gider

0
Ctrl + End + ↑  Shift

Belge sonuna kadar metni seçer ve gider

0
Ctrl + Page Up

Yazı ve başlık arasındaki imlecin yerini değiştir

0
Ctrl + Page Down

İmleci metin ve sayfa altnotu olarak değiştirir

0
Insert

Insert açık/kapalı

0
Page Up

Sayfayı yukarı kaydır

0
Shift + Page Up

Seçerek yukarı sayfaya git

0
Page Down

Aşağı sayfaya git

0
Shift + Page Down

Seçerek aşağı sayfaya git

0
Ctrl + Del

Metni, kelimenin sonuna kadar sil

0
Ctrl + Backspace

Metni, kelimenin başına kadar sil

0
Ctrl + Backspace

(bir listede) geçerli paragrafın önündeki boş bir paragrafı sil

0
Ctrl + Del + ↑  Shift

Metni cümlenin sonuna kadar sil

0
Ctrl + ↑  Shift + Backspace

Metni cümle başına kadar sil

0
Ctrl + Tab

Bir sonraki öneriyle Otomatik kelime tamamla

0
Ctrl + ↑  Shift + Tab

Önceki öneriyi kullanarak Otomatik Kelime Tamamla

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift + V

Pano içeriğini biçimlendirilmemiş metin olarak yapıştır

0
Ctrl +

Bu kombinasyonu Gezgin, Biçemler ve Biçimlendirme penceresi ya da diğer pencereleri hızlıca küçültmek ya da büyütmek için kullanın

0
veya Ctrl + ↑  Shift + F10
0
Ctrl + Alt + C

Yeni açıklama ekle

0
Ctrl + Alt +

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf yukarı taşı

0
Ctrl + Alt +

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf aşağı taşı

0
Tab

"Başlık X"(X = 1-9) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye aşağıya düşürüldü

0
↑  Shift + Tab

"Başlık X"(X = 2-10) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye yukarıya çıkarıldı

0
Ctrl + Tab

Başlığın baş kısmında: Bir sekme durağı ekler. Pencere Yöneticisine bağlı olarak, Alt+Tab kullanılabilir. Başlık seviyesini klavyeyele değiştirmek için, önce imleci başlığın önünde pozisyonlandırın

0
Ctrl + A

Etkin hücre boşsa: bütün tabloyu seçer. Aksi halde: etkin hücrenin içeriğini seçer. Tekrar basmak tüm tabloyu seçer

0
Ctrl + Home

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun başlangıcına gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin başlangıcına gider, ikinci basım geçerli tablonun başlangıcına gider, üçüncü basım belgenin başlangıcına gider

0
Ctrl + End

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun sonuna gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin sonuna gider, ikinci basım geçerli tablonun sonuna gider, üçüncü basım belgenin sonuna gider

0
Ctrl + Tab

Bir sekme durağı ekler (sadece tablolarda). Pencere Yöneticisi'ne bağlı kullanmak yerine, Alt + Tab kullanılabilir

0
Alt +

Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır

0
veya Alt + ↑  Shift +
0
Alt + Ctrl +

Alt gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir

1
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Alt gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.

0
Alt + Insert

Ekleme modunda 3 saniye, Yön Tuşu sütun/satır ekler, Ctrl + Yön Tuşu hücre ekler

0
Alt + Del

Silme modunda 3 saniye, Yön Tuşu sütun/satır siler, Ctrl + Yön Tuşu hücreyi yanındaki hücre ile birleştirir

0
Ctrl + ↑  Shift + T

Seçilmiş tüm tablolardan hücre korumasını kaldırır. Hiçbir tablo seçilmemişse, hücre koruması belgedeki tüm tablolardan kaldırılır

0
↑  Shift + Ctrl + Del

Hiçbir hücre seçilmediyse, işaretçinin bulunduğu cümle, imlecin olduğu yerden başlayarak silinecektir. İmleç hücrenin sonundaysa ve hiçbir hücre seçilmediyse, imlecin bulunduğu hücreden bir sonraki hücre silinecektir

0
↑  Shift + Ctrl + Del

Belgedeki son paragraf olmadığı sürece, eğer tüm hücre seçilmemişse ve imleç tablonun sonundaysa tablodan sonra gelen paragraf silinecektir

0
↑  Shift + Ctrl + Del

Bir veya daha fazla hücre seçiliyse, seçimin kapsadığı satırlar silinecektir. Tüm satırlar tamamen veya kısmen seçilmişse bütün tablo silinecektir

0
Esc

İmleç metin çerçevesi içerisindeyse ve bir şey seçili değilse; ESC tuşu metin çerçevesini seçer

0
Esc

(Metin çerçevesi seçiliyken) İmleci metin çerçevesinden kurtarır

0
F2

Yazının bir bölümü seçmek için: işaretçinin yeri seçilecek bölümün sonuna kadar getirilir. Ekrana karakter yazan bir tuşa basarsanız ve belge düzenleme modundaysa, karakter belgeye eklenir

Yazının bir bölümü seçmek için: işaretçinin yeri seçilecek bölümün sonuna kadar getirilir. Ekrana karakter yazan bir tuşa basarsanız ve belge düzenleme modundaysa, karakter belgeye eklenir
0
Alt +

Nesneyi taşı

0
Alt + Ctrl +

Sağ alt köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır

0
Alt + Ctrl + ↑  Shift +

Sol üst köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır

0
Ctrl + Tab

Bir nesnenin sabitleyicisini seçer (Nokta düzenle kipinde)


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: LibreOffice Writer LibreOffice Writer (Metin düzenleme)

LibreOffice Writer, açık kaynak kodlu ve özgür bir kelime işleme yazılımı. LibreOffice yazılım paketinin bir parçası olan LibreOffice Writer, aynı zamanda OpenOffice.org Writer'ın çatallandırılmış bir sürümü. Writer'ın işlevleri, Microsoft Word'e oldukça benziyor.

Web sayfası: libreoffice.org/discover/write...

Son güncelleme: 31.05.2023 11:50 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 78%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (3 güncelleme.) 21.04.2020 13:05:15 Kısayollar eklendi.
12.07.2022 11:25:14 Kısayollar eklendi.
31.05.2023 13:50:23 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 124

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

LibreOffice Writer içeriğini favorilerize ekleyin

Advertisement


En sevdiğiniz LibreOffice Writer kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!