LibreOffice Writer klavye kısayolları

LibreOffice Writer

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar

LibreOffice Writer'ın klavye kısayolları Microsoft Word'ünkiler kadar kapsamlı olmasa da, programın çoğu işlevine fare kullanmadan erişmenizi sağlıyor. Paragrafları, tabloları düzenlemeden AutoText ile metinleri tamamlamaya ve grafiklerin boyutu değiştirmeye, sadece klavye kısayollarını kullanarak birçok Writer işlevine ulaşabilirsiniz.

F2

Formül Çubuğu

Ctrl + F2

Alan öğeleri ekle

F3

Otomatik metin tamamla

Ctrl + F3

Otomatik Metin Düzenle

F4

Veri Kaynağı Görünümünü aç

↑   Shift + F4

Sonraki çerçeveyi seç

F5

Gezgin açık/kapalı

Ctrl + ↑   Shift + F5

Gezgin açık, sayfa numarasına git

F7

İmla Denetimi

Ctrl + F7

Eşanlamlılar sözlüğü

F8

Uzantı kipi

Ctrl + F8

Alan gölgeleri açık / kapalı

↑   Shift + F8

Ek seçim kipi

Ctrl + ↑   Shift + F8

Bölüm seçim kipi

F9

Alanları güncelle

Ctrl + F9

Alanları göster

↑   Shift + F9

Tabloyu hesapla

Ctrl + ↑   Shift + F9

Giriş Alanlarını ve Giriş Listelerini güncelle

Ctrl + F10

Basılamayan Karakterler açık/kapalı

F11

Biçemler ve biçimlendirme pencereleri açık/kapalı

↑   Shift + F11

Biçem Oluştur

Ctrl + F11

Biçemi Uygula kutusuna odaklan

Ctrl + ↑   Shift + F11

Biçemi Güncelle

F12

Numaralamayı aç

Ctrl + F12

Tablo Ekle veya Düzenle

↑   Shift + F12

İşaretlemeyi aç

Ctrl + ↑   Shift + F12

Numaralandırma / İşaretleme Kapalı

Ctrl + A

Hepsini Seç

Ctrl + J

İki yana yasla

Ctrl + D

Çift Alt Çizgi

Ctrl + E

Ortada

Ctrl + H

Bu ve Değiştir

Ctrl + ↑   Shift + P

Üst simge

Ctrl + L

Sola hizala

Ctrl + R

Sağa hizala

Ctrl + ↑   Shift + B

Alt simge

Ctrl + Y

Son işlemi yinele

Ctrl + 0

Varsayılan paragraf biçemini uygula

Ctrl + 1

Başlık 1 paragraf biçemini uygula

Ctrl + 2

Başlık 2 paragraf biçemini uygula

Ctrl + 3

Başlık 3 paragraf biçemini uygula

Ctrl + 4

Başlık 4 paragraf biçemini uygula

Ctrl + 5

Başlık 5 paragraf biçemini uygula

Ctrl + +

Seçilen metni hesaplar ve sonucu panoya kopyalar

Ctrl + -

Yumuşak ayırma yerleri; sizin tarafınızdan belirlenmiş ayırma yerleri

Ctrl + ↑   Shift + -

Bölünemez uzun tire (heceleme için kullanılamaz)

Ctrl + Num *

Makro alanını çalıştır

Ctrl + ↑   Shift + Space

Bölünemez boşluklar. Bölünemez boşluklarda heceleme yapılmaz ve sağa sola yaslanan metinlerde genişletilmez

↑   Shift + ⤶ Enter

Paragraf değiştirmeden satır sonlandırma

Ctrl + ⤶ Enter

Elle sayfa sonlandırma

Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Çok sütunlu metinlerde sütun kesme

Alt + ⤶ Enter

Bir liste içinde numaralandırılmadan yeni bir paragraf eklemek. İmleç listenin sonundayken çalışmaz

Alt + ⤶ Enter

Yeni bir paragrafı; doğrudan bölümden önce veya sonra, ya da bir tablodan önce eklemek

İmleci sola taşı

↑   Shift +

İmleci seçim ile sola taşı

Ctrl +

Kelime başına gider

Ctrl + ↑   Shift +

Sola doğru kelime kelime seç

İmleci sağa taşı

↑   Shift +

İmleci seçim ile sağa taşı

Ctrl +

Sonraki kelimenin başına git

Ctrl + ↑   Shift +

Sağa doğru kelime kelime seç

İmleci bir satır yukarıya çıkarın

↑   Shift +

Seçilen satırları yukarıya doğru sıralar

Ctrl +

İmleci paragraf başına taşır

Ctrl + ↑   Shift +

Paragrafın başlangıcını seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi önceki paragrafın başına kadar genişletir

İmleci bir satır aşağıya indirin

↑   Shift +

Satırları aşağı yönde seçme

Ctrl +

İmleci paragraf başına taşır

Ctrl + ↑   Shift +

Paragrafın sonunu seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi paragrafın sonuna kadar genişletir

Home

Satır başına git

Home + ↑   Shift

Satır başına git ve seç

End

Satır sonuna git

End + ↑   Shift

Satır sonuna kadar seç

Ctrl + Home

Belgenin başına git

Ctrl + Home + ↑   Shift

Belgenin başına kadar gider ve metni seçer

Ctrl + End

Belge sonuna gider

Ctrl + End + ↑   Shift

Belge sonuna kadar metni seçer ve gider

Ctrl + Page Up

Yazı ve başlık arasındaki imlecin yerini değiştir

Ctrl + Page Down

İmleci metin ve sayfa altnotu olarak değiştirir

Insert

Insert açık/kapalı

Page Up

Sayfayı yukarı kaydır

Shift + Page Up

Seçerek yukarı sayfaya git

Page Down

Aşağı sayfaya git

Shift + Page Down

Seçerek aşağı sayfaya git

Ctrl + Del

Metni, kelimenin sonuna kadar sil

Ctrl + ⬅ Backspace

Metni, kelimenin başına kadar sil

Ctrl + ⬅ Backspace

(bir listede) geçerli paragrafın önündeki boş bir paragrafı sil

Ctrl + Del + ↑   Shift

Metni cümlenin sonuna kadar sil

Ctrl + ↑   Shift + ⬅ Backspace

Metni cümle başına kadar sil

Ctrl + ⭾ Tab

Bir sonraki öneriyle Otomatik kelime tamamla

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki öneriyi kullanarak Otomatik Kelime Tamamla

Ctrl + Alt + ↑   Shift + V

Pano içeriğini biçimlendirilmemiş metin olarak yapıştır

Ctrl +

Bu kombinasyonu Gezgin, Biçemler ve Biçimlendirme penceresi ya da diğer pencereleri hızlıca küçültmek ya da büyütmek için kullanın

veya Ctrl + ↑   Shift + F10
Ctrl + Alt +

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf yukarı taşı

Ctrl + Alt +

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf aşağı taşı

⭾ Tab

"Başlık X"(X = 1-9) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye aşağıya düşürüldü

↑   Shift + ⭾ Tab

"Başlık X"(X = 2-10) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye yukarıya çıkarıldı

Ctrl + ⭾ Tab

Başlığın baş kısmında: Bir sekme durağı ekler. Pencere Yöneticisine bağlı olarak, Alt+Tab kullanılabilir. Başlık seviyesini klavyeyele değiştirmek için, önce imleci başlığın önünde pozisyonlandırın

Ctrl + A

Etkin hücre boşsa: bütün tabloyu seçer. Aksi halde: etkin hücrenin içeriğini seçer. Tekrar basmak tüm tabloyu seçer

Ctrl + Home

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun başlangıcına gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin başlangıcına gider, ikinci basım geçerli tablonun başlangıcına gider, üçüncü basım belgenin başlangıcına gider

Ctrl + End

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun sonuna gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin sonuna gider, ikinci basım geçerli tablonun sonuna gider, üçüncü basım belgenin sonuna gider

Ctrl + ⭾ Tab

Bir sekme durağı ekler (sadece tablolarda). Pencere Yöneticisi'ne bağlı kullanmak yerine, Alt + Tab kullanılabilir

Alt + ← ↑ → ↓

Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır

veya Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓
Alt + Ctrl + ← ↑ → ↓

Alt gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir

Ctrl + Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Alt gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.

Alt + Insert

Ekleme modunda 3 saniye, Yön Tuşu sütun/satır ekler, Ctrl + Yön Tuşu hücre ekler

Alt + Del

Silme modunda 3 saniye, Yön Tuşu sütun/satır siler, Ctrl + Yön Tuşu hücreyi yanındaki hücre ile birleştirir

Ctrl + ↑   Shift + T

Seçilmiş tüm tablolardan hücre korumasını kaldırır. Hiçbir tablo seçilmemişse, hücre koruması belgedeki tüm tablolardan kaldırılır

↑   Shift + Ctrl + Del

Hiçbir hücre seçilmediyse, işaretçinin bulunduğu cümle, imlecin olduğu yerden başlayarak silinecektir. İmleç hücrenin sonundaysa ve hiçbir hücre seçilmediyse, imlecin bulunduğu hücreden bir sonraki hücre silinecektir

↑   Shift + Ctrl + Del

Belgedeki son paragraf olmadığı sürece, eğer tüm hücre seçilmemişse ve imleç tablonun sonundaysa tablodan sonra gelen paragraf silinecektir

↑   Shift + Ctrl + Del

Bir veya daha fazla hücre seçiliyse, seçimin kapsadığı satırlar silinecektir. Tüm satırlar tamamen veya kısmen seçilmişse bütün tablo silinecektir

Esc

İmleç metin çerçevesi içerisindeyse ve bir şey seçili değilse; ESC tuşu metin çerçevesini seçer

Esc

(Metin çerçevesi seçiliyken) İmleci metin çerçevesinden kurtarır

F2

Yazının bir bölümü seçmek için: işaretçinin yeri seçilecek bölümün sonuna kadar getirilir. Ekrana karakter yazan bir tuşa basarsanız ve belge düzenleme modundaysa, karakter belgeye eklenir

Yazının bir bölümü seçmek için: işaretçinin yeri seçilecek bölümün sonuna kadar getirilir. Ekrana karakter yazan bir tuşa basarsanız ve belge düzenleme modundaysa, karakter belgeye eklenir
Alt + ← ↑ → ↓

Nesneyi taşı

Alt + Ctrl + ← ↑ → ↓

Sağ alt köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır

Alt + Ctrl + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Sol üst köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır

Ctrl + ⭾ Tab

Bir nesnenin sabitleyicisini seçer (Nokta düzenle kipinde)


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: LibreOffice Writer LibreOffice Writer (Metin düzenleme)

LibreOffice Writer, açık kaynak kodlu ve özgür bir kelime işleme yazılımı. LibreOffice yazılım paketinin bir parçası olan LibreOffice Writer, aynı zamanda OpenOffice.org Writer'ın çatallandırılmış bir sürümü. Writer'ın işlevleri, Microsoft Word'e oldukça benziyor.

Web sayfası: libreoffice.org/discover/write...

Son güncelleme: 21 Nis 2020

Kısayol sayısı: 120

Kısayollara basma kolaylığı: 78%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.