Microsoft Access 2019 klavye kısayolları

Microsoft Access 2019

defkey.com -
3 years ago
- Kısayollar

Bu kısayollar Microsoft Access 2016 ve Microsoft Access 2013 için geçerlidir

Alt

Şeritteki etkin sekmeyi seç ve Tuş İpuçlarını etkinleştir

Alt + H

Giriş sekmesini aç

F6

Odağı pencerenin farklı bir bölmesine taşıma

Ctrl + O

Var olan bir veritabanını aç

veya Ctrl + F12
F11

Gezinti Bölmesi'ni göster veya gizle

F4

Özellik sayfasını göster veya gizle

F2

Veri sayfası veya tasarım görünümünde Düzenleme modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinti modu arasında geçiş yap

F5

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yap

⭾ Tab

Veri Sayfası görünümünde sonraki veya önceki alana git

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
F5

Veri Sayfası görünümünde belirli bir kayda git

Ctrl + P

Yazdır'dan Yazdır iletişim kutusunu aç (veri sayfaları, formlar ve raporlar için)

S

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu aç (formlar ve raporlar için)

Z

Sayfanın bir kısmını yaklaştır veya uzaklaştır

Ctrl + F

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesini aç

Ctrl + H

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul ve Değiştir sekmesini aç

Ctrl + +

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde yeni kayıt ekle

F1

Yardım penceresini aç

Alt + F4

Access’ten çık

Şeritteki sekmelerde gezinmek için iki yol vardır:
Şeride gitmek için Alt tuşuna basın ve sonra sekmeler arasında gezinmek için Sağ ve Sol Ok tuşlarını kullanın.
Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki Tuş İpuçlarından birine basın:
Alt + F

Dosya sayfasını aç

Alt + H

Giriş sekmesini aç

Alt + C

Oluştur sekmesini aç

Alt + X

Dış Veri sekmesini aç

Alt + Y

Veritabanı Araçları sekmesini aç

Alt + J sonra B

Alanlar sekmesini aç

Alt + J sonra T

Tablo sekmesini aç

Alt + X sonra 2

Eklentiler sekmesini aç (varsa)

Alt + Q

ve sonrasında arama terimini yazarak Şeritte Göster kutusunu açın

Ctrl + ←  →

Şeritteki gruplar arasında gezin

⭾ Tab

Grup içerisindeki komutlar arazında gezin

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Denetimleri, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirirsiniz.
Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.
Seçili komut bölünmüş bir düğmeyse (başka bir deyişle ek seçenekler menüsünü açan bir düğmeyse) bu komutu etkinleştirmek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Seçenekler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin. Geçerli seçeneği belirlemek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.
Seçili komut bir listeyse (örneğin, yazı tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı Ok tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için Yukarı Ok tuşuna veya Aşağı Ok tuşuna basın.
Seçili komut bir galeriyse, komutu seçmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın. Daha sonra öğeler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin.
Aşağıda klavye kullanarak odağı taşımanın yollarını bulabilirsiniz:
Alt

Şeritteki etkin sekmeyi seç ve Tuş İpuçlarını etkinleştir

veya F10
← ↑ → ↓

Farklı bir sekmeye git

⭾ Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
← ↑ → ↓

Şeritteki öğeler arasında hareket et

Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

↑   Shift + F10

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle

F6

Odağı pencerenin farklı bir bölmesine taşı

⭾ Tab

Şeritte sonraki veya önceki komuta git

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Space

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştir

veya ⤶ Enter
Space

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi aç

veya ⤶ Enter

Şeritte seçili listeyi (örneğin Yazı Tipi listesi) aç

⭾ Tab

Açık menü veya galerideki öğeler arasında ilerle

⤶ Enter

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndür

Ctrl + N

Yeni bir veritabanı aç

Ctrl + O

Var olan bir veritabanını aç

veya Ctrl + F12
⤶ Enter

Seçili klasörü veya dosyayı aç

⬅ Backspace

Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü aç

Del

Seçili klasörü veya dosyayı sil

↑   Shift + F10

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüle

⭾ Tab

Seçeneklerde ileri git

↑   Shift + ⭾ Tab

Seçeneklerde geri git

F4

Konum listesini aç

veya Alt + I
Ctrl + S

Veritabanı nesnesini kaydet

veya ↑   Shift + F12
F12 or Alt + F + S

Farklı Kaydet iletişim kutusunu aç

Ctrl + P

Geçerli veya seçili nesneyi yazdır

P

Baskı Önizleme'den Yazdır iletişim kutusunu aç

veya Ctrl + P
S

Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı iletişim kutusunu aç

C

Baskı Önizleme’yi veya Düzen Önizlemesi’ni iptal et

Esc

Backstage görünümünden veritabanınıza dön

Varsayılan olarak, Access veritabanları sekmeli belgeler gibi görüntülenir. Bunun yerine pencerede gösterilen belgelere dönmek için, Dosya sekmesinde Seçenekler’i seçin. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Geçerli Veritabanı’nı seçin ve Belge Penceresi Seçenekleri’nin altında Örtüşen Pencereler’i seçin.
F11

Gezinti Bölmesi'ni göster veya gizle

Ctrl + F

Gezinti Bölmesi Arama kutusuna git (odak zaten Gezinti Bölmesi'nde olduğunda)

F6

Çalışma alanında sonraki veya önceki bölmeye geç

veya ↑   Shift + F6
Not : F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir; F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, Alt tuşuna basarak odağı şerit üzerine getirin ve Ctrl+Sekme tuşlarına basarak görev bölmesine gidin.
Ctrl + F6

Sonraki veya önceki veritabanı penceresine geç

veya Ctrl + ↑   Shift + F6
⤶ Enter

Tüm pencereler simge durumuna küçültüldüğünde seçili pencereyi önceki boyuta getir

Ctrl + F8

Etkin pencere ekranı kaplamamış durumdayken, Yeniden Boyutlandır modunu aç (pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın ve yeni boyutun uygulanması için Enter tuşuna basın)

Ctrl + W

Etkin veritabanı penceresini kapat

veya Ctrl + F4
Alt + F11

Visual Basic Düzenleyici ve önceki etkin pencere arasında geçiş yap

Ctrl + F10

Seçili pencereyi ekran boyutuna getir veya geri yükle

Menüler, iletişim kutuları, sihirbazlar ve özelik sayfalarıyla çalışma
Alt

Tuş İpuçlarını göster

Alt + Space

Program başlık çubuğunda program simgesi menüsünü görüntüle (denetim menüsü olarak da bilinir)

↑  ↓

Menü veya alt menü görünür durumdayken önceki veya sonraki komutu seç

←  →

Soldaki veya sağdaki menüyü seç veya bir alt menü görünür durumdayken ana menü ile alt menü arasında geçiş yap

Home

Menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seç

veya End
Space

Seçili menüyü aç veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştir

veya ⤶ Enter
↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü aç veya seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü aç

Page Up

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydır

veya Page Down
Ctrl + Home

Seçili galeri listesinin başına veya sonuna git

veya Ctrl + End
Alt

Görünen menüyü ve alt menüyü aynı anda kapat

Esc

Görünen menüyü kapat veya bir alt menü görünür durumdaysa, yalnızca alt menüyü kapat

Ctrl + ⭾ Tab

İletişim kutusunda sonraki veya önceki sekmeye geç

veya Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab
⭾ Tab

Sonraki veya önceki seçeneğe veya seçenek grubuna git

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
← ↑ → ↓

Seçili açılır liste kutusundaki seçenekler veya bir seçenekler grubundaki seçenekler arasında geçiş yap

Space

Seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştir; onay kutusunu seç veya işaretini kaldır

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi: Kapalıysa listeyi açma ve listedeki bir seçeneğe gitme
Alt + A - Z

Seçeneği seç veya seçenek adındaki altı çizili harfe göre onay kutusunu seç veya temizle

Alt +

Seçili açılır liste kutusunu aç

Esc

Seçili açılır liste kutusunu kapat

⤶ Enter

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştir

Esc

Komutu iptal edip iletişim kutusunu kapat

⭾ Tab

Odağı sihirbazda denetimler arasında ileri doğru taşı

F6

Odağı sihirbazın bölümleri (üst bilgi, gövde, alt bilgi) arasında taşı

Alt + N

Sihirbazın sonraki sayfasına git

Alt + B

Sihirbazın önceki sayfasına git

Alt + F

Sihirbazı tamamla

F4

Özellik sayfasını göster veya gizle

Alt + ⤶ Enter

Tasarım görünümünde bir özellik sayfası görüntüle

↑  ↓

Denetim seçimi açılır listesinde bir kerede bir öğe olmak üzere seçenekler arasında ilerle

Page Down

Denetim seçimi açılır listesinde bir kerede bir sayfa olmak üzere seçenekler arasında ilerle

veya Page Up
⭾ Tab

Denetim seçimi açılır listesinden özellik sayfası sekmelerine git

←  →

Bir sekme seçili olup, seçili özellik yokken özellik sayfası sekmeleri arasında hareket et

⭾ Tab

Bir özellik seçili durumdayken, sekmede bir özellik aşağı git

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir özellik seçiliyken, sekmede bir özellik yukarı git veya en baştaysa sekmeye git

Ctrl + ⭾ Tab

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında ileri doğru geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında geri doğru geçiş yap

Home

Girişin başına git

End

Girişin sonuna git

←  →

Bir karakter sola veya sağa git

Ctrl +

Bir sözcük sola veya sağa git

veya Ctrl +
↑   Shift + Home

Ekleme noktasından metin girişinin başına kadar olan bölümü seç

↑   Shift + End

Ekleme noktasından metin girişin sonuna kadar olan bölümü seç

↑   Shift +

Seçimi sola doğru bir karakter değiştir

↑   Shift +

Seçimi sağa doğru bir karakter değiştir

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sola doğru bir sözcük değiştir

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sağa doğru bir sözcük değiştir

F4

Birleşik giriş kutusunu aç

veya Alt +
F9

Arama alanı liste kutusunun veya birleşik giriş kutusunun içeriğini yenile

Bir satır aşağı git

Page Down

Bir sayfa aşağı git

Bir satır yukarı git

Page Up

Bir sayfa yukarı git

⭾ Tab

Birleşik giriş kutusundan veya liste kutusundan çık

Ctrl + E

Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu aç

Not: Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu Ctrl+E klavye kısayolunu kullanarak açabilmek için, Office 365 aboneliğiniz olmalıdır. Bu kısayol şu anda yalnızca Insider üyeleri tarafından kullanılabilir.
F2

Seçili bir nesneyi yeniden adlandırma

Not: F2 yalnızca nesne kapatıldığında çalışır.

Bir satır aşağı git

Page Down

Bir pencere aşağı git

End

Son nesneye git

Bir satır yukarı git

Page Up

Bir pencere yukarı git

⤶ Enter

Seçili tabloyu veya sorguyu Veri Sayfası görünümünde aç

⤶ Enter

Seçili form veya raporu aç

⤶ Enter

Seçili makroyu çalıştır

Ctrl + ⤶ Enter

Seçili tablo, sorgu, form, rapor, makro veya modülü Tasarım görünümünde aç

Ctrl + G

Visual Basic Düzenleyicisi'ndeki Anlık penceresini görüntüle

F2

Veri sayfasında Düzenleme modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinti modu arasında geçiş yap

Esc

Form veya raporda Gezinti modundan çık ve Düzenleme moduna dön

F4

Özellik sayfasına geç (formlarda ve raporlarda Tasarım görünümü ve Düzen görünümü)

veya Alt + ⤶ Enter
F5

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yap

F6

Pencerenin üst ve alt bölümleri (sorguların Tasarım görünümü, makrolar ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yap

F6

Alan kılavuzu, özellik sayfası, alan özellikleri, Gezinti Bölmesi, Hızlı Erişim Araç Çubuğu ve şeritteki Tuş İpuçları arasında döngü yap (tabloların Tasarım görünümü)

F7

Form veya raporda, seçilen denetimden Oluşturucu Seç iletişim kutusunu aç (yalnızca Tasarım görünümü)

F7

Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni aç

Alt + F11

Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geri dön

Ctrl +

Tablo, sorgu, form veya raporun içindeyken, görünümler arasında ileriye doğru git

veya Ctrl + ,
Not: Ek görünümler de sağlanmışsa, izleyen tuş vuruşları odağı bir sonraki kullanılabilir görünüme taşır.
Ctrl +

Tablo, sorgu, form veya raporun içindeyken, görünümler arasında geriye doğru git

veya Ctrl + .
Not: Ctrl+Nokta (.) her koşulda tüm nesnelerde çalışmaz.
⭾ Tab

Bir sonraki alana git

veya
End

Geçerli kaydın son alanına gitm

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir önceki alana git

veya
Home

Geçerli kaydın ilk alanına git

Bir sonraki kayıttaki geçerli alana git

Ctrl +

Son kaydın geçerli alanına git

Ctrl + End

Son kaydın son alanına git

Bir önceki kayıttaki geçerli alana git

Ctrl +

İlk kaydın geçerli alanına git

Ctrl + Home

İlk kaydın ilk alanına git

F5

(ardından, kayıt numarası kutusunda kayıt numarasını yazın ve Enter tuşuna basın) Belirli bir kayda git

Page Down

Bir ekran yukarı git

Page Up

Bir ekran aşağı git

Ctrl + Page Down

Bir ekran sağa git

Ctrl + Page Up

Bir ekran sola git

Ctrl + Space

Yalnızca Gezinti modunda, geçerli sütunu seçme veya sütun seçimini iptal et

↑   Shift +

Geçerli sütun seçiliyse, seçimi sağa doğru bir sütun genişlet

↑   Shift +

Geçerli sütun seçiliyse, seçimi sola doğru bir sütun genişlet

Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra ←  →

Taşıma modunu aç

⭾ Tab

Veri sayfasında bir önceki kaydın son alanından alt veri sayfasına gir

↑   Shift + ⭾ Tab

Veri sayfasında izleyen kaydın ilk alanından alt veri sayfasına gir

Ctrl + ⭾ Tab

Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir sonraki kaydın ilk alanına git

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir önceki kaydın son alanına git

⭾ Tab

Alt veri sayfasındaki son alandan veri sayfasındaki sonraki alana gir

Veri sayfasından, alt veri sayfasını atla ve veri sayfasındaki bir sonraki kayda git

Veri sayfasından, alt veri sayfasını atla ve veri sayfasındaki bir önceki kayda git

Alt + F5

Alt veri sayfasında belirli bir kayda git

Not: Bu, odağı alt veri sayfasında kayıt numarası kutusuna taşır.
Ctrl + ↑   Shift +

Veri sayfasından kaydın alt veri sayfasına git

Ctrl + ↑   Shift +

Alt veri sayfasını daralt

Not: Alt veri sayfasındaki alanlar ve kayıtlar arasında gezinmek için, Veri sayfası görünümünde kullanılan klavye kısayollarının aynılarını kullanın.
F2

Düzenle modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinme modu arasında geçiş yap

F4

Özellik sayfasını aç veya kapat

veya Alt + ⤶ Enter
F5

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yap

F6

Pencerenin üst ve alt bölümleri (sorguların Tasarım görünümü, makrolar ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yap

Not: Sekme tuşu sizi ekranın istediğiniz bölümüne götürmediği durumlarda F6’yı kullanın.
F6

Tasarım bölmesi, özellikler, Gezinti Bölmesi, şerit ve Yakınlaştırma denetimleri (tablo, form ve raporların Tasarım görünümü) arasında ileri doğru geçiş yap

F7

Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni aç

Alt + F8

Form veya raporda Alan Listesi bölmesini çağır (Alan Listesi bölmesi zaten açıksa, odak Alan Listesi bölmesine geçer)

↑   Shift + F7

Bir kod modülü açıkken, Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geç

↑   Shift + F7

Form veya rapor Tasarım görünümünde bir denetimin özellik sayfasından, denetimin odağını değiştirmeden tasarım yüzeyine geçiş yap

Ctrl + C

Seçili denetimi Panoya kopyala

Ctrl + X

Seçili denetimi kesip Panoya kopyala

Ctrl + V

Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştır

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sağa taşı

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sola taşı

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel yukarıya taşı

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel aşağıya taşı

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.
Ctrl +

Seçili denetimi, bir piksel sağa taşı (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Ctrl +

Seçili denetimi, bir piksel sola taşı (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Ctrl +

Seçili denetimi, bir piksel yukarıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.
Ctrl +

Seçili denetimi, bir piksel aşağıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.
↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sağa) artırma

Not : Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini artırır.
↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sola) azaltma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini azaltır.
↑   Shift +

Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) azalt

↑   Shift +

Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) artır

Ctrl + C

Seçili denetimi Panoya kopyala

Ctrl + X

Seçili denetimi kesip Panoya kopyala

Ctrl + V

Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştır

Seçili denetimi sağa taşı (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Ctrl +

(Daha küçük artımlarla taşı) Seçili denetimi sağa taşı (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Seçili denetimi sola taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Ctrl +

(Daha küçük artımlarla taşı) Seçili denetimi sola taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Seçili denetimi yukarı taşı (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Ctrl +

(Daha küçük artımlarla taşı) Seçili denetimi yukarı taşı (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Seçili denetimi aşağı taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Ctrl +

(Daha küçük artımlarla taşı) Seçili denetimi aşağı taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

↑   Shift +

Seçili denetimin yüksekliğini artır

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen satırının tamamı yeniden boyutlandırılır.
↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini artır

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen sütununun tamamı yeniden boyutlandırılır.
↑   Shift +

Seçili denetimin yüksekliğini azalt

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen satırının tamamı yeniden boyutlandırılır.
↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini azalt

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen sütununun tamamı yeniden boyutlandırılır.
⭾ Tab

Bir sonraki alana git

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir önceki alana git

End

Formdaki son denetime git ve geçerli kayıtta kal

Ctrl + End

Formdaki son denetime git ve odağı son kayda getir

Home

Formdaki ilk denetime git ve geçerli kayıtta kal

Ctrl + Home

Formdaki ilk denetime git ve odağı ilk kayda getir

Ctrl + Page Down

Bir sonraki kayıttaki geçerli alana git

Ctrl + Page Up

Bir önceki kayıttaki geçerli alana git

F5

Belirli bir kayda git

Page Down

Bir sayfa aşağı git; kaydın sonunda, sonraki kayıtta eşdeğer sayfaya git

Page Up

Bir sayfa yukarı git; kaydın sonunda, önceki kayıtta eşdeğer sayfaya git

⭾ Tab

Ana formdaki önceki alandan alt forma gir

↑   Shift + ⭾ Tab

Ana formdaki sonraki alandan alt forma gir

Ctrl + ⭾ Tab

Alt formdan çık ve asıl formdaki veya bir sonraki kayıttaki bir sonraki alana git

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Alt formdan çık ve ana formdaki veya bir önceki kayıttaki bir önceki alana git

Ctrl + P

Yazdır seçeneğinden Yazdır iletişim kutusunu aç (veri sayfaları, formlar ve raporlar için)

S

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu aç (formlar ve raporlar için)

Z

Sayfanın bir kısmını yaklaştır veya uzaklaştır

C

Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal et

veya Esc

Küçük adımlarla aşağı kaydır

Page Down

Tam bir ekran aşağı kaydır

Ctrl +

Sayfanın sonuna git

Küçük adımlarla yukarı kaydır

Page Up

Tam bir ekran yukarı kaydır

Ctrl +

Sayfanın başına git

Küçük adımlarla sağa kaydır

End

Sayfanın sağ kenarına git

Ctrl + End

Sayfanın sağ alt köşesine git

Küçük aralıklarla sola kaydır

Home

Sayfanın sol kenarına git

Ctrl + Home

Sayfanın sol alt köşesine git

Alt + F5

Sayfa numarası kutusuna git

⭾ Tab

Tablolar, görünümler ve işlevler arasında gez (ve varsa, çizgileri birleştir)

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
← ↑ → ↓

Tablo, görünüm veya işlevdeki sütunlar arasında geçiş yap

Space

Çıktı için seçili veri sütununu seç

veya +
Space

Seçili veri sütununu sorgu çıktısından kaldır

veya -
Del

Seçilen tablo, görünüm veya işlevi kaldır veya sorgudan çizgi birleştir

Not: Birden çok öğe seçiliyse, Ara Çubuğu'na basmak tüm seçili öğeleri etkiler. Birden çok öğe seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak öğeleri seçin. Tek bir öğenin seçim durumunu değiştirmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak öğeyi seçin.
← ↑ → ↓

Hücreler arasında geçiş yap

veya ⭾ Tab
veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Ctrl +

Geçerli sütundaki son satıra git

Ctrl +

Geçerli sütundaki ilk satıra git

Ctrl + Home

Kılavuzun görünür kısmında, sol üstteki hücreye git

Ctrl + End

Sağ alttaki hücreye git

Açılır listede hareket et

veya
Ctrl + Space

Kılavuz sütununun tamamını seç

F2

Düzenleme modu ile hücre seçimi modu arasında geçiş yap

Ctrl + C

Hücredeki seçili metni Pano'ya kopyala (Düzenleme modunda)

Ctrl + X

Hücredeki seçili metni kes ve Pano'ya yerleştir (Düzenleme modunda)

Ctrl + V

Metni Pano'dan yapıştır (Düzenleme modunda)

Insert

Hücre içinde düzenleme sırasında, ekleme ve üzerine yazma modları arasında geçiş yap

Space

Çıkış sütununda onay kutusu geçişi yap

Not: Birden çok öğe seçiliyse, bu tuşa basmak tüm seçili öğeleri etkiler.
Del

Hücrenin seçili içeriğini sil

Del

Seçili bir kılavuz sütununun tüm değerlerini sil

SQL bölmesinde çalışırken standart Windows düzenleme tuşlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, sözcükler arasında ilerlemek için Ctrl+ Ok tuşları kullanılabilir ve Giriş sekmesindeki Kes, Kopyala ve Yapıştır komutları normal şekilde çalışır.
Alt + F8

Alan Listesi bölmesini göster veya gizle

⤶ Enter

Seçili alanı form veya raporun ayrıntılar bölümüne ekle

↑  ↓

Alan Listesi bölmesini yukarı veya aşağı taşı

⭾ Tab

Alan Listesi'nin üst ve alt bölmeleri arasında hareket etme

⭾ Tab

Sonraki alanı seç

F2

Veri sayfasında Düzenleme modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinti modu arasında geçiş yap

Esc

Form veya raporda Gezinti modundan çık

↑   Shift + Space

Gezinti modunda, geçerli kaydı ve geçerli kaydın ilk alanını seçme arasında geçiş yap

↑   Shift +

Geçerli kayıt seçiliyse, seçimi bir önceki kayda genişlet

↑   Shift +

Seçimin boyutunu sağa doğru bir karakter değiştir

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimin boyutunu sağa doğru bir sözcük değiştir

↑   Shift +

Seçimin boyutunu sola doğru bir karakter değiştir

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimin boyutunu sola doğru bir sözcük değiştir

F8

Geniş modu aç (F8 tuşuna art arda basmak, seçimi sözcüğe, alana, kayda ve tüm kayıtlara genişletir)

Not: Veri Sayfası görünümünde, penceresinin sağ alt köşesinde Genişletilmiş Seçim görüntülenir
←  →

Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, aynı satırdaki bitişik alanlara genişlet

↑  ↓

Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, bitişik satırlara genişlet

↑   Shift + F8

Bir önceki genişletmeyi geri al

Esc

Genişletme modunu iptal et

Ctrl + F

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul sekmesini aç (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümü)

Ctrl + H

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Değiştir sekmesini aç (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümü)

↑   Shift + F4

İletişim kutusu kapalıyken, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda belirtilen metnin bir sonraki oluşumunu bul (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde)

Not: Ekleme noktası görüntülenmiyorsa, görüntülenmesi için F2 tuşuna basın.

Ekleme noktasını bir karakter sağa taşı

Ctrl +

Ekleme noktasını bir sözcük sağa taşı

Ekleme noktasını bir karakter sola taşı

Ctrl +

Ekleme noktasını bir sözcük sola taşı

End

Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın sonuna taşı veya çok satırlı alanlarda satırın sonuna taşı

Ctrl + End

Ekleme noktasını, birden çok satırlı alanlarda alanın sonuna taşı

Home

Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın başına taşı veya çok satırlı alanlarda satırın başına taşı

Ctrl + Home

Ekleme noktasını, birden çok satırlı alanlarda alanın başına taşı

Ctrl + C

Seçimi Pano'ya kopyala

Ctrl + X

Seçimi kesip Pano'ya kopyala

Ctrl + V

Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştır

⬅ Backspace

Seçimi veya ekleme noktasının solundaki karakteri sil

Del

Seçimi veya ekleme noktasının sağındaki karakteri sil

Ctrl + Del

Ekleme noktasının sağındaki tüm karakterleri sil

Ctrl + Z

Yazmayı geri al

veya Alt + ⬅ Backspace
Esc

Geçerli alandaki veya geçerli kayıttaki değişiklikleri geri al (hem geçerli alan hem de geçerlik kayıt değiştirilmişse, önce geçerli alandaki ve sonra da geçerli kayıttaki değişiklikleri geri almak için Esc tuşuna iki kez basın)

Ctrl + ;

Geçerli tarihi ekle

Ctrl + ↑   Shift + :

Geçerli saati ekle

Ctrl + Alt + Space

Bir alan için varsayılan değeri ekle

Ctrl + '

Bir önceki kayıttaki aynı alandan değer ekle

Ctrl + +

Yeni kayıt ekle

Ctrl + -

Bir veri sayfasında, geçerli kaydı sil

↑   Shift + ⤶ Enter

Geçerli kayıttaki değişiklikleri kaydet

Space

Onay kutusu veya seçenek düğmesindeki değerler arasında geçiş yap

Ctrl + ⤶ Enter

Kısa Metin veya Uzun Metin alanına yeni bir satır ekle

F9

Penceredeki alanları yeniden hesapla

↑   Shift + F9

Temel tabloları yeniden sorgula (bir alt form içinde, bu komut yalnızca alt formun temel tablosunu yeniden sorgular)

F9

Arama alanı liste kutusunun veya birleşik giriş kutusunun içeriğini yenile

⭾ Tab

Bir sonraki hücreye git

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir önceki hücreye git

Bir sonraki satıra git

Bir önceki satıra git

Ctrl + ⭾ Tab

Hücreye sekme ekle

⤶ Enter

Yeni paragraf başlat

⭾ Tab

(son satırın sonunda) Tablonun altına yeni satır ekle

Bir karakter sola ilerle

Bir karakter sağa ilerle

Bir satır yukarı git

Bir satır aşağı git

Ctrl +

Bir sözcük sola git

Ctrl +

Bir sözcük sağa git

End

Satırın sonuna git

Home

Satır başına git

Ctrl +

Bir paragraf yukarı git

Ctrl +

Bir paragraf aşağı git

Ctrl + End

Metin kutusunun sonuna git

Ctrl + Home

Metin kutusunun başına git

↑   Shift + F4

En son Bul eylemini yinele

F1

Yardım penceresini açma

Alt + Home

Access Yardımı Giriş sayfasına dön

⭾ Tab

Yardım penceresinde bir sonraki öğeyi seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme

⤶ Enter

Eylemi seçili nesne üzerinde gerçekleştir

⤶ Enter

AccessYardım konuları listesinde, seçili öğeyi genişlet veya daralt

⭾ Tab

Sonraki gizli metni veya köprüyü seç (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil)

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme

⤶ Enter

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştir

Alt +

Önceki Yardım konusuna geri dön (Geri düğmesi)

veya ⬅ Backspace
Alt +

Sonraki Yardım konusuna git (İleri düğmesi)

↑  ↓

Görüntülenen Yardım konusunu küçük miktarlarda yukarı veya aşağı kaydır

Page Up

Şu anki yardım konusunda yukarı veya aşağı büyük miktarlarda kaydır

veya Page Down
Esc

Son eylemi durdur (Durdur düğmesi)

F5

Pencereyi yenile (Yenile düğmesi)

Ctrl + P

Geçerli Yardım konusunu yazdır (imleç Yardım konusu üzerinde değilse, önce F6'ya, sonra Ctrl+P'ye basın)

F6 sonra ⤶ Enter

Bağlantı durumunu değiştir

F6

Yardım penceresindeki alanlar (araç çubuğu ve Aramalistesi gibi) arasında geçiş yap

↑  ↓

Ağaç görünümündeki İçindekiler Tablosu'nda, sırayla önceki veya sonraki öğeyi seçme

⤶ Enter

Ağaç görünümündeki içindekiler Tablosu'nda seçili öğeyi genişlet ve daralt

F2

Seçili köprünün tam köprü adresini (URL) görüntüle

F7

Yazım denetimi

↑   Shift + F2

Küçük girdi alanlarına ifadeleri ve diğer metinleri rahatça girebilmek için Yakınlaştır kutusunu aç

Ctrl + F2

Oluşturucu başlat

Print Screen

Tüm ekranın ekran görüntüsünü Pano'ya kopyala

Alt + Print Screen

Geçerli pencerenin ekran görüntüsünü Pano'ya kopyala

Ctrl +

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesini görüntüle

Alt + F4

Access’ten çık


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Microsoft Access 2019 Microsoft Access 2019 (Verimlilik)

Evrensel adı: Microsoft Access 2019

Web sayfası: products.office.com/access

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 399

Kısayollara basma kolaylığı: 85%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.