Microsoft Excel 2019 klavye kısayolları

Microsoft Excel 2019

Zeynel Abidin Öztürk -
3 yıl önce
- Kısayollar

Excel klavye kısayolları sayesinde hesap tablolarınız üzerinde daha verimli biçimde çalışabileceksiniz. Klavye kısayolları, hareket veya görme engelli kişiler için dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına kıyasla etkili bir alternatiftir. Not: Tuşlar ABD klavye düzenine göredir, bu yüzden tüm kısayollar Türkçe klavyelerdeki düzene tam olarak karşılık gelmeyebilir. Önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Ctrl + W

Çalışma kitabını kapat

Ctrl + O

Çalışma kitabını aç

Alt + H

Giriş sekmesine git

Ctrl + S

Çalışma kitabını kaydet

Ctrl + C

Kopyala

Ctrl + V

Yapıştır

Ctrl + Z

Geri al

Del

Hücre içeriğini kaldır

Alt + H sonra H

Dolgu rengini seç

Ctrl + X

Kes

Alt + N

Ekle sekmesine git

Ctrl + B

Kalın

Alt + H sonra A sonra C

Hücre içeriğini ortala

Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesine git

Alt + A

Veri sekmesine git

Alt + W

Görünüm sekmesine git

↑   Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

veya
Alt + H sonra B

Kenarlık ekle

Alt + H sonra D sonra C

sonra C Sütun sil

Alt + M

Formül sekmesine git

Ctrl + 9

Seçili satırları gizle

Ctrl + 0

Seçili sütunları gizle

Ctrl + ↑   Shift + F3

Seçimden ad oluştur

Alt + Q

Şeritteki Göster kutusunu açın ve yardım almak veya Yardım içeriğini görüntülemek için bir arama terimi yazın

Alt + F

Dosya sayfasını aç ve Backstage görünümünü kullan

Alt + H

Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendir ve Bul aracını kullan

Alt + N

Ekle sekmesini aç; PivotTable’lar, grafikler, eklentiler, Mini Grafikler, resimler, üst bilgiler veya metin kutuları ekle

Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesini aç; temalar, sayfa yapısı, ölçek ve hizalama ile çalış

Alt + M

Formüller sekmesini aç; işlevler ve hesaplamalar ekle, izle ve özelleştir

Alt + A

Veri sekmesini açıp verilere bağlan, verileri sırala, filtrele, çözümle ve verilerle çalış

Alt + R

Gözden Geçir sekmesini açıp yazım denetimi yap, açıklama ekle ve sayfaları ve çalışma kitaplarını koru

Alt + W

Görünüm sekmesini aç; sayfa sonlarını ve düzenleri önizle kılavuz çizgilerini ve başlıkları göster ve gizle, yakınlaştırmayı ayarla, pencerelerle bölmeleri yönet ve makroları görüntüle

Alt

(farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya yön tuşlarını kullanın) Şeridin etkin sekmesini seç ve erişim tuşlarını etkinleştir

veya F10
⭾ Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
← ↑ → ↓

Şeritteki öğeler arasında basılan yöne göre ilerleme

Space

Seçili düğmeyi etkinleştir

veya ⤶ Enter

Seçili komut için listeyi aç

Alt +

Seçili komut için menüyü aç

Menü veya alt menü açıkken sonraki komuta git

Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

↑   Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

veya

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye git

↑   Shift + ⭾ Tab

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe git

Çalışma sayfasında bir hücre yukarı git

Çalışma sayfasında bir hücre aşağı git

Çalışma sayfasında bir hücre sola git

Çalışma sayfasında bir hücre sağa git

Ctrl + ← ↑ → ↓

Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına git

End sonra ← ↑ → ↓

Son (End) moduna geç, etkin hücreyle ayın sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye git ve Son modunu kapat. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye git

Ctrl + End

Çalışma sayfasında son hücre olan kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına git

Ctrl + ↑   Shift + End

Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişlet

Home + Scroll Lock

Scroll Lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye git

Ctrl + Home

Çalışma sayfasının başına git

Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı git

Ctrl + Page Down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya git

Alt + Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitm

Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı git

Alt + Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola git

Ctrl + Page Up

Çalışma kitabında önceki sayfaya git

⭾ Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa git. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerle

Ctrl + Alt + 5

ardından art arda Tab tuşu: Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yap

Esc

Kayan şekil gezintisinden çık ve normal gezintiye dön

Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu aç

Ctrl + ↑   Shift + F

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendir

veya Ctrl + ↑   Shift + P
F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşı. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu aç veya kapat

↑   Shift + F2

Hücre açıklamasını ekle veya düzenle

Ctrl + ↑   Shift + +

Boş hücre eklemek için Ekle iletişim kutusunu aç

Ctrl + -

Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu aç

Ctrl + ↑   Shift + :

Geçerli saati gir

Ctrl + ;

Geçerli tarihi gir

Ctrl + `

Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yap

Ctrl + '

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyala

Ctrl + X

Seçili hücreleri taşı

Ctrl + C

Seçili hücreleri kopyala

Ctrl + V

İçeriği ekleme noktasına yapıştır, seçimin yerine koy

Ctrl + Alt + V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu aç

Ctrl + I

Metne italik biçimlendirme uygula veya kaldır

veya Ctrl + 3
Ctrl + B

Metne kalın biçimlendirme uygula veya kaldır

veya Ctrl + 2
Ctrl + U

Metnin altını çiz veya alt çizgiyi kaldır

veya Ctrl + 4
Ctrl + 5

Üstü çizili biçimlendirme uygula veya kaldır

Ctrl + 6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + &

Seçili hücrelere dış kenarlık uygula

Ctrl + ↑   Shift + _

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldır

Ctrl + 8

Ana hat simgelerini görüntüle veya gizle

Ctrl + D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullan

Ctrl + ↑   Shift + ~

Genel sayı biçimini uygula

Ctrl + ↑   Shift + $

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygula (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir)

Ctrl + ↑   Shift + %

Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygula

Ctrl + ↑   Shift + ^

İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygula

Ctrl + ↑   Shift + #

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygula

Ctrl + ↑   Shift + @

Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygula

Ctrl + ↑   Shift + !

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygula

Ctrl + K

Köprü ekle iletişim kutusunu aç

F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yap

Ctrl + Q

Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüle

Ctrl + L

Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüle

veya Ctrl + T
Ctrl + A

Çalışma sayfasının tamamını seç

veya Ctrl + ↑   Shift + Space
Ctrl + Shift + Page Down

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seç

Ctrl + Shift + Page Up

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seç

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Hücre seçimini bir hücre daha genişlet

Ctrl + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişlet veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişlet

F8

Genişletme modunu aç ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullan. Kapatmak için yeniden basın

↑   Shift + F8

Ok tuşlarını kullanarak, seçilmiş hücrelere bitişik olmayan bir hücre veya aralık ekle

Alt + ⤶ Enter

Aynı hücrede yeni bir satır başlat

Ctrl + ⤶ Enter

Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldur

↑   Shift + ⤶ Enter

Hücre girişini tamamla ve üstteki hücreyi seç

Ctrl + Space

Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seç

↑   Shift + Space

Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seç

Ctrl + ↑   Shift + Space

Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seç

Ctrl + ↑   Shift + Home

Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişlet

Ctrl + A

Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seç. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın

veya Ctrl + ↑   Shift + Space
Ctrl + ↑   Shift + *

Etkin hücrenin çevresindeki geçerli bölgeyi veya PivotTable raporunun tamamını seçin

Home

Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seç

Ctrl + Y

Mümkünse en son komut veya eylemi yinele

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + ↑   Shift + *

PivotTable raporunun tamamını seç

F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşı. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu aç veya kapat

Ctrl + ↑   Shift + U

Formül çubuğunu genişlet veya daralt

Esc

Hücrede veya Formül Çubuğunda bir girişi iptal et

⤶ Enter

Formül çubuğunda girişi tamamla ve alttaki hücreyi seç

Ctrl + End

Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşı

Ctrl + ↑   Shift + End

Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seç

F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesapla

↑   Shift + F9

Etkin çalışma sayfasını hesapla

Ctrl + Alt + F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesapla

Ctrl + Alt + ↑   Shift + F9

Bağımlı formülleri denetle ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesapla

Alt + ↑   Shift + F10

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüle

Ctrl + A

Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekle

Ctrl + E

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağır

F4

Formülde hücre başvurusu veya aralık seçiliyse, tüm mutlak ve göreli başvuru bileşimleri arasında geçiş yap

↑   Shift + F3

İşlev ekle

Ctrl + ↑   Shift + "

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyala

Alt + F1

Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluştur

F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluştur

Alt + M sonra M

sonra D: Başvurularda kullanmak üzere bir ad tanımla

F3

Ad Yapıştır iletişim kutusundan bir ad yapıştırma (adlar çalışma kitabında tanımlandıysa)

⤶ Enter

Veri formunda bir sonraki kaydın ilk alanına git

Alt + F8

Makro oluştur, çalıştır veya sil

Alt + F11

Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni aç

F1

Excel Yardımı görev bölmesini gösterir

Ctrl + F1

Şeridi gösterir veya gizler

Alt + F1:

Alt+F1: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur

Alt + ↑   Shift + F1

Alt+Shift+F1: Yeni çalışma sayfası ekler

F2

Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşır. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açar veya kapatır

↑   Shift + F2

Bir hücre açıklaması ekler veya açıklamayı düzenler

Ctrl + F2

Backstage görünümünde Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler

F3

Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlandığında kullanılabilir

↑   Shift + F3

İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler

F4

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar

F4

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar

Ctrl + F4

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır

Alt + F4

Excel'i kapatır

F5

Git iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + F5

Seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir

F6

Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında, F6 tuşu bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler

↑   Shift + F6

Çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar

Ctrl + F6

Birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçer

F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu açar

Ctrl + F7

Çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında Enter veya iptal etmek için Esc tuşuna basın

F8

Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir

↑   Shift + F8

Bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar

Ctrl + F8

Çalışma kitabı ekranı kaplamamış haldeyken Boyut komutunu gerçekleştirir

Alt + F8

Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir

F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar

↑   Shift + F9

Etkin çalışma sayfalarını hesaplar

Ctrl + Alt + F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

Ctrl + Alt + ↑   Shift + F9

Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar

Ctrl + F9

Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür

F10

Tuş ipuçlarını açar veya kapatır (Alt tuşuna basmak da aynı işlevi görür)

↑   Shift + F10

Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir

Alt + ↑   Shift + F10

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler

Ctrl + F10

Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar

F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur

↑   Shift + F11

Yeni çalışma sayfası ekler

Alt + F11

Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar

F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler

Alt

Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler

Örneğin Alt, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.
Alt, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.
Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.
← ↑ → ↓

Bir çalışma sayfasında bastığınız yöne doğru bir hücre  hareket etmenizi sağlar

Ctrl + ← ↑ → ↓

Bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır

Ctrl + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir

←  →

Şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar

↑  ↓

Menü veya alt menü açıkken önceki veya sonraki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar

← ↑ → ↓

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar

Seçili bir açılır listeyi açar

veya Alt +
⬅ Backspace

Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler

⬅ Backspace

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler

⬅ Backspace

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler

Del

Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler

Del

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler

End

End, Son modunu açar veya kapatır. Son modunda, etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye ilerlemek için bir ok tuşuna basabilirsiniz. Son modu, ok tuşuna basıldıktan sonra otomatik olarak kapanır. İleri ok tuşuna basmadan önce tekrar End tuşuna basmayı unutmayın. Son modu açık olduğunda durum çubuğunda görünür

End

Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür

End

End ayrıca menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer

Ctrl + End

Çalışma sayfasında, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, Ctrl + End, imleci metnin sonuna taşır

Ctrl + ↑   Shift + End

Seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa bu kısayol, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez

⤶ Enter

Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak)

⤶ Enter

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür

⤶ Enter

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir

⤶ Enter

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi)

Alt + ⤶ Enter

Aynı hücrede yeni bir satır başlatır

Ctrl + ⤶ Enter

Geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur

↑   Shift + ⤶ Enter

Hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer

Esc

Hücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder

Esc

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır

Esc

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner

Home

Çalışma sayfasında satırın başına götürür

Home

Scroll Lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider

Home

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer

Ctrl + Home

Çalışma sayfasının başına götürür

Ctrl + ↑   Shift + Home

Seçimi çalışma sayfasının başına genişletir

Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır

Alt + Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır

Ctrl + Page Down

Çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir

Ctrl + Shift + Page Down

Çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer

Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır

Alt + Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır

Ctrl + Page Up

Çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir

Ctrl + Shift + Page Up

Çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer

Space

İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır

Ctrl + Space

Çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer

↑   Shift + Space

Çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer

Ctrl + ↑   Shift + Space

Çalışma sayfasının tümünü seçer

Ctrl + ↑   Shift + Space

Çalışma sayfasında veri varsa bu kısayol, geçerli bölgeyi seçer. Aynı kısayola ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. Üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Ctrl + ↑   Shift + Space

Bir nesne seçiliyse, bu kısayol çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer

Alt + Space

Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir

⭾ Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir

⭾ Tab

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar

⭾ Tab

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir

↑   Shift + ⭾ Tab

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir

Ctrl + ⭾ Tab

İletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir

Ctrl + Page Up

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar

Ctrl + Page Down

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar

Ctrl + ↑   Shift + (

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir

Ctrl + ↑   Shift + )

Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir

Ctrl + ↑   Shift + &

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular

Ctrl + ↑   Shift + _

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır

Ctrl + ↑   Shift + ~

Genel sayı biçimini uygular

Ctrl + ↑   Shift + $

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir)

Ctrl + ↑   Shift + %

Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular

Ctrl + ↑   Shift + ^

İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini uygular

Ctrl + ↑   Shift + #

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular

Ctrl + ↑   Shift + @

Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular

Ctrl + ↑   Shift + !

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular

Ctrl + ↑   Shift + *

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer

Ctrl + ↑   Shift + :

Geçerli saati girer

Ctrl + ↑   Shift + "

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar

Ctrl + ↑   Shift + +

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + -

Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + ;

Geçerli tarihi girer

Ctrl + `

Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar

Ctrl + '

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar

Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + 2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + 3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + 4

Alt çizgi uygular veya kaldırır

Ctrl + 5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır

Ctrl + 6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapar

Ctrl + 8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler

Ctrl + 9

Seçili satırları gizler

veya Ctrl + 0
Ctrl + A

Tüm çalışma sayfasını seçer

Ctrl + A

Çalışma sayfasında veri varsa bu kısayol, geçerli bölgeyi seçer. Kısayola ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir.Kısayol tuşuna üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir

Ctrl + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + ↑   Shift + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler

Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + C

Seçili hücreleri kopyalar

Ctrl + C sonra Ctrl + C

Panoyu görüntüler

Ctrl + D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular

Ctrl + F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler

↑   Shift + F5

Bul sekmesini görüntüler

↑   Shift + F4

Son Bul eylemini tekrarlar

Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + G

Git iletişim kutusunu görüntüler

veya F5
Ctrl + H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + N

Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur

Ctrl + O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, Aç iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + ↑   Shift + O

Tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer

Ctrl + P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + ↑   Shift + P

Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır

Ctrl + S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder

Ctrl + T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + U

Alt çizgi uygular veya kaldırır

Ctrl + ↑   Shift + U

Formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar

Ctrl + V

Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir

Ctrl + Alt + V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir

Ctrl + W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır

Ctrl + X

Seçili hücreleri keser

Ctrl + Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar

Ctrl + Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır

Ctrl + ↑   Shift + Z

Otomatik Düzeltme Akıllı Etiketleri görüntülenirken son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yeniden uygulamak için Geri Al veya Yinele komutlarını kullanır


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Microsoft Excel 2019 Microsoft Excel 2019 (Verimlilik)

Microsoft Excel bir hesap tablosu uygulaması. Hesaplama, grafik oluşturma, özet tablolar, Visual Basic makro programlama dili gibi işlevler içeren Excel, ilk olarak 1987'de yayınlandı. Microsoft Office'in bir parçası olan Excel bugün Windows'un yanında macOS, Android ve iOS'a yönelik uygulamalar da sunuyor.

Web sayfası: office.microsoft.com/excel

Son güncelleme: 14 Oca 2020

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (4 güncelleme.) 6.07.2019 07:55:23 Program bilgileri güncellendi.
14.01.2020 12:36:22 Kısayollar eklendi.
14.01.2020 12:39:21 Kısayollar eklendi.
14.01.2020 12:44:58 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 310

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.