Microsoft Excel 2019 klavye kısayolları

Microsoft Excel 2019  

Zeynel Öztürk -
6 yıl önce
- Kısayollar

Excel klavye kısayolları sayesinde hesap tablolarınız üzerinde daha verimli biçimde çalışabileceksiniz. Klavye kısayolları, hareket veya görme engelli kişiler için dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına kıyasla etkili bir alternatiftir. Not: Tuşlar ABD klavye düzenine göredir, bu yüzden tüm kısayollar Türkçe klavyelerdeki düzene tam olarak karşılık gelmeyebilir. Önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

0
Ctrl + W

Çalışma kitabını kapat

-3
Ctrl + O

Çalışma kitabını aç

1
Alt + H

Giriş sekmesine git

1
Ctrl + S

Çalışma kitabını kaydet

1
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Del

Hücre içeriğini kaldır

-2
Alt + H sonra H

Dolgu rengini seç

-1
Ctrl + X

Kes

0
Alt + N

Ekle sekmesine git

0
Ctrl + B

Kalın

1
Alt + H sonra A sonra C

Hücre içeriğini ortala

0
Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesine git

2
Alt + A

Veri sekmesine git

1
Alt + W

Görünüm sekmesine git

1
↑  Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

0
veya
0
Alt + H sonra B

Kenarlık ekle

0
Alt + H sonra D sonra C

sonra C Sütun sil

0
Alt + M

Formül sekmesine git

3
Ctrl + 9

Seçili satırları gizle

1
Ctrl + 0

Seçili sütunları gizle

1
Ctrl + ↑  Shift + F3

Seçimden ad oluştur

1
Alt + D sonra F sonra A

Gelişmiş filtre

Reklam

-1
Alt + Q

Şeritteki Göster kutusunu açın ve yardım almak veya Yardım içeriğini görüntülemek için bir arama terimi yazın

0
Alt + F

Dosya sayfasını aç ve Backstage görünümünü kullan

-1
Alt + H

Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendir ve Bul aracını kullan

1
Alt + N

Ekle sekmesini aç; PivotTable’lar, grafikler, eklentiler, Mini Grafikler, resimler, üst bilgiler veya metin kutuları ekle

-1
Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesini aç; temalar, sayfa yapısı, ölçek ve hizalama ile çalış

1
Alt + M

Formüller sekmesini aç; işlevler ve hesaplamalar ekle, izle ve özelleştir

0
Alt + A

Veri sekmesini açıp verilere bağlan, verileri sırala, filtrele, çözümle ve verilerle çalış

0
Alt + R

Gözden Geçir sekmesini açıp yazım denetimi yap, açıklama ekle ve sayfaları ve çalışma kitaplarını koru

-1
Alt + W

Görünüm sekmesini aç; sayfa sonlarını ve düzenleri önizle kılavuz çizgilerini ve başlıkları göster ve gizle, yakınlaştırmayı ayarla, pencerelerle bölmeleri yönet ve makroları görüntüle

0
Alt

(farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya yön tuşlarını kullanın) Şeridin etkin sekmesini seç ve erişim tuşlarını etkinleştir

2
veya F10
0
Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

3
veya ↑  Shift + Tab
0

Şeritteki öğeler arasında basılan yöne göre ilerleme

0
Space

Seçili düğmeyi etkinleştir

0
veya ⤶ Enter
1

Seçili komut için listeyi aç

-1
Alt +

Seçili komut için menüyü aç

1

Menü veya alt menü açıkken sonraki komuta git

1
Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

0
↑  Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

0
veya
0

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye git

0
↑  Shift + Tab

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe git

0

Çalışma sayfasında bir hücre yukarı git

0

Çalışma sayfasında bir hücre aşağı git

0

Çalışma sayfasında bir hücre sola git

0

Çalışma sayfasında bir hücre sağa git

0
Ctrl +

Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına git

0
End sonra

Son (End) moduna geç, etkin hücreyle ayın sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye git ve Son modunu kapat. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye git

1
Ctrl + End

Çalışma sayfasında son hücre olan kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına git

Reklam

0
Ctrl + ↑  Shift + End

Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişlet

-1
Home + Scroll Lock

Scroll Lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye git

4
Ctrl + Home

Çalışma sayfasının başına git

0
Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı git

0
Ctrl + Page Down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya git

0
Alt + Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitm

0
Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı git

0
Alt + Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola git

0
Ctrl + Page Up

Çalışma kitabında önceki sayfaya git

0
Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa git. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerle

0
Ctrl + Alt + 5

ardından art arda Tab tuşu: Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yap

0
Esc

Kayan şekil gezintisinden çık ve normal gezintiye dön

2
Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑  Shift + F

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendir

0
veya Ctrl + ↑  Shift + P
2
F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşı. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu aç veya kapat

0
↑  Shift + F2

Hücre açıklamasını ekle veya düzenle

1
Ctrl + ↑  Shift + +

Boş hücre eklemek için Ekle iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + -

Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑  Shift + :

Geçerli saati gir

0
Ctrl + ;

Geçerli tarihi gir

1
Ctrl + `

Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yap

0
Ctrl + '

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyala

0
Ctrl + X

Seçili hücreleri taşı

0
Ctrl + C

Seçili hücreleri kopyala

0
Ctrl + V

İçeriği ekleme noktasına yapıştır, seçimin yerine koy

3
Ctrl + Alt + V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + I

Metne italik biçimlendirme uygula veya kaldır

0
veya Ctrl + 3
0
Ctrl + B

Metne kalın biçimlendirme uygula veya kaldır

0
veya Ctrl + 2
0
Ctrl + U

Metnin altını çiz veya alt çizgiyi kaldır

0
veya Ctrl + 4
0
Ctrl + 5

Üstü çizili biçimlendirme uygula veya kaldır

-2
Ctrl + 6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑  Shift + &

Seçili hücrelere dış kenarlık uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + _

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldır

0
Ctrl + 8

Ana hat simgelerini görüntüle veya gizle

4
Ctrl + D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullan

0
Ctrl + ↑  Shift + ~

Genel sayı biçimini uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + $

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygula (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir)

0
Ctrl + ↑  Shift + %

Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + ^

İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + #

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + @

Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + !

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygula

0
Ctrl + K

Köprü ekle iletişim kutusunu aç

0
F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yap

1
Ctrl + Q

Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüle

0
Ctrl + L

Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüle

0
veya Ctrl + T
1
Ctrl + A

Çalışma sayfasının tamamını seç

1
veya Ctrl + ↑  Shift + Space
0
Ctrl + Shift + Page Down

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seç

0
Ctrl + Shift + Page Up

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seç

0
↑  Shift +

Hücre seçimini bir hücre daha genişlet

-1
Ctrl + ↑  Shift +

Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişlet veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişlet

0
F8

Genişletme modunu aç ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullan. Kapatmak için yeniden basın

0
↑  Shift + F8

Ok tuşlarını kullanarak, seçilmiş hücrelere bitişik olmayan bir hücre veya aralık ekle

2
Alt + ⤶ Enter

Aynı hücrede yeni bir satır başlat

2
Ctrl + ⤶ Enter

Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldur

1
↑  Shift + ⤶ Enter

Hücre girişini tamamla ve üstteki hücreyi seç

0
Ctrl + Space

Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seç

0
↑  Shift + Space

Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seç

0
Ctrl + ↑  Shift + Space

Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seç

0
Ctrl + ↑  Shift + Home

Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişlet

-1
Ctrl + A

Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seç. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın

0
veya Ctrl + ↑  Shift + Space
0
Ctrl + ↑  Shift + *

Etkin hücrenin çevresindeki geçerli bölgeyi veya PivotTable raporunun tamamını seçin

0
Home

Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seç

0
Ctrl + Y

Mümkünse en son komut veya eylemi yinele

0
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

0
Ctrl + ↑  Shift + *

PivotTable raporunun tamamını seç

0
F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşı. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu aç veya kapat

3
Ctrl + ↑  Shift + U

Formül çubuğunu genişlet veya daralt

0
Esc

Hücrede veya Formül Çubuğunda bir girişi iptal et

0
⤶ Enter

Formül çubuğunda girişi tamamla ve alttaki hücreyi seç

0
Ctrl + End

Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşı

0
Ctrl + ↑  Shift + End

Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seç

-1
F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesapla

0
↑  Shift + F9

Etkin çalışma sayfasını hesapla

0
Ctrl + Alt + F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesapla

-1
Ctrl + Alt + ↑  Shift + F9

Bağımlı formülleri denetle ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesapla

0
Alt + ↑  Shift + F10

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüle

0
Ctrl + A

Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekle

5
Ctrl + E

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağır


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Microsoft Excel 2019 Microsoft Excel 2019 (Verimlilik)

Microsoft Excel bir hesap tablosu uygulaması. Hesaplama, grafik oluşturma, özet tablolar, Visual Basic makro programlama dili gibi işlevler içeren Excel, ilk olarak 1987'de yayınlandı. Microsoft Office'in bir parçası olan Excel bugün Windows'un yanında macOS, Android ve iOS'a yönelik uygulamalar da sunuyor.

Web sayfası: office.microsoft.com/excel

Son güncelleme: 13.07.2021 20:36 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (9 güncelleme.) 1.02.2021 19:14:05 Kısayollar eklendi.
1.02.2021 19:17:43 Kısayollar eklendi.
17.02.2021 10:31:52 Kısayollar eklendi.
17.02.2021 10:32:22 Kısayollar eklendi.
13.07.2021 22:29:57 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 312

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlar
En sevdiğiniz Microsoft Excel 2019 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!

En son yazılar