Microsoft Excel 2019 klavye kısayolları

Microsoft Excel 2019  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar

Excel klavye kısayolları sayesinde hesap tablolarınız üzerinde daha verimli biçimde çalışabileceksiniz. Klavye kısayolları, hareket veya görme engelli kişiler için dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına kıyasla etkili bir alternatiftir. Not: Tuşlar ABD klavye düzenine göredir, bu yüzden tüm kısayollar Türkçe klavyelerdeki düzene tam olarak karşılık gelmeyebilir. Önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

0
Ctrl + W

Çalışma kitabını kapat

-3
Ctrl + O

Çalışma kitabını aç

1
Alt + H

Giriş sekmesine git

1
Ctrl + S

Çalışma kitabını kaydet

-1
Ctrl + C

Kopyala

-1
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Del

Hücre içeriğini kaldır

-1
Alt + H sonra H

Dolgu rengini seç

-1
Ctrl + X

Kes

0
Alt + N

Ekle sekmesine git

0
Ctrl + B

Kalın

1
Alt + H sonra A sonra C

Hücre içeriğini ortala

0
Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesine git

2
Alt + A

Veri sekmesine git

1
Alt + W

Görünüm sekmesine git

1
↑   Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

0
veya
0
Alt + H sonra B

Kenarlık ekle

0
Alt + H sonra D sonra C

sonra C Sütun sil

0
Alt + M

Formül sekmesine git

3
Ctrl + 9

Seçili satırları gizle

1
Ctrl + 0

Seçili sütunları gizle

1
Ctrl + ↑   Shift + F3

Seçimden ad oluştur

1
Alt + D sonra F sonra A

Gelişmiş filtre

-1
Alt + Q

Şeritteki Göster kutusunu açın ve yardım almak veya Yardım içeriğini görüntülemek için bir arama terimi yazın

0
Alt + F

Dosya sayfasını aç ve Backstage görünümünü kullan

0
Alt + H

Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendir ve Bul aracını kullan

0
Alt + N

Ekle sekmesini aç; PivotTable’lar, grafikler, eklentiler, Mini Grafikler, resimler, üst bilgiler veya metin kutuları ekle

-1
Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesini aç; temalar, sayfa yapısı, ölçek ve hizalama ile çalış

0
Alt + M

Formüller sekmesini aç; işlevler ve hesaplamalar ekle, izle ve özelleştir

0
Alt + A

Veri sekmesini açıp verilere bağlan, verileri sırala, filtrele, çözümle ve verilerle çalış

0
Alt + R

Gözden Geçir sekmesini açıp yazım denetimi yap, açıklama ekle ve sayfaları ve çalışma kitaplarını koru

-1
Alt + W

Görünüm sekmesini aç; sayfa sonlarını ve düzenleri önizle kılavuz çizgilerini ve başlıkları göster ve gizle, yakınlaştırmayı ayarla, pencerelerle bölmeleri yönet ve makroları görüntüle

0
Alt

(farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya yön tuşlarını kullanın) Şeridin etkin sekmesini seç ve erişim tuşlarını etkinleştir

2
veya F10
0
Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

3
veya ↑   Shift + Tab
0

Şeritteki öğeler arasında basılan yöne göre ilerleme

0
Space

Seçili düğmeyi etkinleştir

0
veya ⤶ Enter
1

Seçili komut için listeyi aç

-1
Alt +

Seçili komut için menüyü aç

1

Menü veya alt menü açıkken sonraki komuta git

1
Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

0
↑   Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

0
veya
0

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye git

0
↑   Shift + Tab

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe git

0

Çalışma sayfasında bir hücre yukarı git

0

Çalışma sayfasında bir hücre aşağı git

0

Çalışma sayfasında bir hücre sola git

0

Çalışma sayfasında bir hücre sağa git

0
Ctrl +

Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına git

0
End sonra

Son (End) moduna geç, etkin hücreyle ayın sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye git ve Son modunu kapat. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye git

2
Ctrl + End

Çalışma sayfasında son hücre olan kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına git

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişlet

-1
Home + Scroll Lock

Scroll Lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye git

4
Ctrl + Home

Çalışma sayfasının başına git

0
Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı git

0
Ctrl + Page Down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya git

0
Alt + Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitm

0
Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı git

0
Alt + Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola git

0
Ctrl + Page Up

Çalışma kitabında önceki sayfaya git

0
Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa git. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerle

0
Ctrl + Alt + 5

ardından art arda Tab tuşu: Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yap

0
Esc

Kayan şekil gezintisinden çık ve normal gezintiye dön

2
Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendir

0
veya Ctrl + ↑   Shift + P
2
F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşı. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu aç veya kapat

0
↑   Shift + F2

Hücre açıklamasını ekle veya düzenle

1
Ctrl + ↑   Shift + +

Boş hücre eklemek için Ekle iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + -

Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + :

Geçerli saati gir

0
Ctrl + ;

Geçerli tarihi gir

1
Ctrl + `

Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yap

0
Ctrl + '

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyala

0
Ctrl + X

Seçili hücreleri taşı

0
Ctrl + C

Seçili hücreleri kopyala

0
Ctrl + V

İçeriği ekleme noktasına yapıştır, seçimin yerine koy

3
Ctrl + Alt + V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + I

Metne italik biçimlendirme uygula veya kaldır

0
veya Ctrl + 3
0
Ctrl + B

Metne kalın biçimlendirme uygula veya kaldır

0
veya Ctrl + 2
0
Ctrl + U

Metnin altını çiz veya alt çizgiyi kaldır

0
veya Ctrl + 4
-1
Ctrl + 5

Üstü çizili biçimlendirme uygula veya kaldır

-2
Ctrl + 6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + &

Seçili hücrelere dış kenarlık uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + _

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldır

0
Ctrl + 8

Ana hat simgelerini görüntüle veya gizle

4
Ctrl + D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullan

0
Ctrl + ↑   Shift + ~

Genel sayı biçimini uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + $

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygula (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir)

0
Ctrl + ↑   Shift + %

Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + ^

İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + #

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + @

Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + !

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygula

0
Ctrl + K

Köprü ekle iletişim kutusunu aç

0
F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yap

1
Ctrl + Q

Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüle

0
Ctrl + L

Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüle

0
veya Ctrl + T
1
Ctrl + A

Çalışma sayfasının tamamını seç

1
veya Ctrl + ↑   Shift + Space
0
Ctrl + Shift + Page Down

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seç

0
Ctrl + Shift + Page Up

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seç

0
↑   Shift +

Hücre seçimini bir hücre daha genişlet

-1
Ctrl + ↑   Shift +

Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişlet veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişlet

0
F8

Genişletme modunu aç ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullan. Kapatmak için yeniden basın

0
↑   Shift + F8

Ok tuşlarını kullanarak, seçilmiş hücrelere bitişik olmayan bir hücre veya aralık ekle

2
Alt + ⤶ Enter

Aynı hücrede yeni bir satır başlat

2
Ctrl + ⤶ Enter

Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldur

1
↑   Shift + ⤶ Enter

Hücre girişini tamamla ve üstteki hücreyi seç

0
Ctrl + Space

Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seç

0
↑   Shift + Space

Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seç

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seç

0
Ctrl + ↑   Shift + Home

Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişlet

-1
Ctrl + A

Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seç. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Space
0
Ctrl + ↑   Shift + *

Etkin hücrenin çevresindeki geçerli bölgeyi veya PivotTable raporunun tamamını seçin

0
Home

Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seç

0
Ctrl + Y

Mümkünse en son komut veya eylemi yinele

0
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + *

PivotTable raporunun tamamını seç

0
F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşı. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu aç veya kapat

3
Ctrl + ↑   Shift + U

Formül çubuğunu genişlet veya daralt

0
Esc

Hücrede veya Formül Çubuğunda bir girişi iptal et

0
⤶ Enter

Formül çubuğunda girişi tamamla ve alttaki hücreyi seç

0
Ctrl + End

Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşı

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seç

-1
F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesapla

0
↑   Shift + F9

Etkin çalışma sayfasını hesapla

-1
Ctrl + Alt + F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesapla

-1
Ctrl + Alt + ↑   Shift + F9

Bağımlı formülleri denetle ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesapla

0
Alt + ↑   Shift + F10

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüle

0
Ctrl + A

Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüle

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekle

5
Ctrl + E

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağır

0
F4

Formülde hücre başvurusu veya aralık seçiliyse, tüm mutlak ve göreli başvuru bileşimleri arasında geçiş yap

-1
↑   Shift + F3

İşlev ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + "

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyala

-2
Alt + F1

Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluştur

0
F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluştur

0
Alt + M sonra M

sonra D: Başvurularda kullanmak üzere bir ad tanımla

0
F3

Ad Yapıştır iletişim kutusundan bir ad yapıştırma (adlar çalışma kitabında tanımlandıysa)

-1
⤶ Enter

Veri formunda bir sonraki kaydın ilk alanına git

2
Alt + F8

Makro oluştur, çalıştır veya sil

1
Alt + F11

Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni aç

0
F1

Excel Yardımı görev bölmesini gösterir

1
Ctrl + F1

Şeridi gösterir veya gizler

0
Alt + F1

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur

0
Alt + ↑   Shift + F1

Alt+Shift+F1: Yeni çalışma sayfası ekler

-1
F2

Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşır. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açar veya kapatır

1
↑   Shift + F2

Bir hücre açıklaması ekler veya açıklamayı düzenler

0
Ctrl + F2

Backstage görünümünde Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler

0
F3

Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlandığında kullanılabilir

0
↑   Shift + F3

İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler

0
F4

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar

1
F4

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar

0
Ctrl + F4

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır

0
Alt + F4

Excel'i kapatır

0
F5

Git iletişim kutusunu görüntüler

0
Ctrl + F5

Seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir

1
F6

Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında, F6 tuşu bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler

1
↑   Shift + F6

Çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar

0
Ctrl + F6

Birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçer

0
F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu açar

0
Ctrl + F7

Çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında Enter veya iptal etmek için Esc tuşuna basın

0
F8

Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir

0
↑   Shift + F8

Bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar

0
Ctrl + F8

Çalışma kitabı ekranı kaplamamış haldeyken Boyut komutunu gerçekleştirir

1
Alt + F8

Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir

0
F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar

0
↑   Shift + F9

Etkin çalışma sayfalarını hesaplar

0
Ctrl + Alt + F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + F9

Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar

0
Ctrl + F9

Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür

0
F10

Tuş ipuçlarını açar veya kapatır (Alt tuşuna basmak da aynı işlevi görür)

0
↑   Shift + F10

Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir

0
Alt + ↑   Shift + F10

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler

0
Ctrl + F10

Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar

0
F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur

2
↑   Shift + F11

Yeni çalışma sayfası ekler

-3
Alt + F11

Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar

0
F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler

0
Alt

Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler

Örneğin Alt, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.
Alt, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.
Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.
0

Bir çalışma sayfasında bastığınız yöne doğru bir hücre  hareket etmenizi sağlar

0
Ctrl +

Bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır

0
↑   Shift +

Hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir

0
  

Şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar

0
  

Menü veya alt menü açıkken önceki veya sonraki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar

0

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar

0

Seçili bir açılır listeyi açar

0
veya Alt +
0
Backspace

Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler

0
Backspace

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler

0
Backspace

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler

0
Del

Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler

0
Del

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler

0
End

End, Son modunu açar veya kapatır. Son modunda, etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye ilerlemek için bir ok tuşuna basabilirsiniz. Son modu, ok tuşuna basıldıktan sonra otomatik olarak kapanır. İleri ok tuşuna basmadan önce tekrar End tuşuna basmayı unutmayın. Son modu açık olduğunda durum çubuğunda görünür

0
End

Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür

0
End

End ayrıca menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer

0
Ctrl + End

Çalışma sayfasında, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, Ctrl + End, imleci metnin sonuna taşır

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa bu kısayol, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez

0
⤶ Enter

Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak)

0
⤶ Enter

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür

0
⤶ Enter

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir

0
⤶ Enter

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi)

0
Alt + ⤶ Enter

Aynı hücrede yeni bir satır başlatır

0
Ctrl + ⤶ Enter

Geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer

0
Esc

Hücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder

0
Esc

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır

0
Esc

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner

0
Home

Çalışma sayfasında satırın başına götürür

0
Home

Scroll Lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider

0
Home

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer

0
Ctrl + Home

Çalışma sayfasının başına götürür

0
Ctrl + ↑   Shift + Home

Seçimi çalışma sayfasının başına genişletir

0
Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır

0
Alt + Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır

0
Ctrl + Page Down

Çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir

0
Ctrl + Shift + Page Down

Çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer

0
Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır

0
Alt + Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır

0
Ctrl + Page Up

Çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir

0
Ctrl + Shift + Page Up

Çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer

0
Space

İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır

1
Ctrl + Space

Çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer

0
↑   Shift + Space

Çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Çalışma sayfasının tümünü seçer

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Çalışma sayfasında veri varsa bu kısayol, geçerli bölgeyi seçer. Aynı kısayola ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. Üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Bir nesne seçiliyse, bu kısayol çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer

0
Alt + Space

Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir

0
Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir

0
Tab

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar

0
Tab

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir

0
↑   Shift + Tab

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir

0
Ctrl + Tab

İletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir

0
Ctrl + Page Up

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar

1
Ctrl + Page Down

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar

0
Ctrl + ↑   Shift + (

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir

0
Ctrl + Shift + )

Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir

0
Ctrl + ↑   Shift + &

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + _

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır

0
Ctrl + ↑   Shift + ~

Genel sayı biçimini uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + $

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir)

0
Ctrl + ↑   Shift + %

Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + ^

İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + #

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + @

Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + !

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular

0
Ctrl + ↑   Shift + *

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer

-1
Ctrl + ↑   Shift + :

Geçerli saati girer

0
Ctrl + ↑   Shift + "

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar

0
Ctrl + ↑   Shift + +

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler

0
Ctrl + -

Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir

0
Ctrl + ;

Geçerli tarihi girer

0
Ctrl + `

Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar

0
Ctrl + '

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar

0
Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler

0
Ctrl + 2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır

0
Ctrl + 3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır

0
Ctrl + 4

Alt çizgi uygular veya kaldırır

0
Ctrl + 5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır

0
Ctrl + 6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapar

0
Ctrl + 8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler

0
Ctrl + 9

Seçili satırları gizler

0
veya Ctrl + 0
0
Ctrl + A

Tüm çalışma sayfasını seçer

0
Ctrl + A

Çalışma sayfasında veri varsa bu kısayol, geçerli bölgeyi seçer. Kısayola ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir.Kısayol tuşuna üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir

0
Ctrl + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler

0
Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır

0
Ctrl + C

Seçili hücreleri kopyalar

0
Ctrl + C sonra Ctrl + C

Panoyu görüntüler

0
Ctrl + D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular

3
Ctrl + F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler

0
↑   Shift + F5

Bul sekmesini görüntüler

0
↑   Shift + F4

Son Bul eylemini tekrarlar

-1
Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir

0
Ctrl + G

Git iletişim kutusunu görüntüler

0
veya F5
0
Ctrl + H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler

1
Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır

0
Ctrl + K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir

0
Ctrl + N

Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur

0
Ctrl + O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, Aç iletişim kutusunu gösterir

-4
Ctrl + ↑   Shift + O

Tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer

0
Ctrl + P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir

-1
Ctrl + R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır

0
Ctrl + S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder

0
Ctrl + T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir

0
Ctrl + U

Alt çizgi uygular veya kaldırır

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar

0
Ctrl + V

Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir

0
Ctrl + Alt + V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir

0
Ctrl + W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır

0
Ctrl + X

Seçili hücreleri keser

1
Ctrl + Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar

0
Ctrl + Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır

5
Ctrl + ↑   Shift + Z

Otomatik Düzeltme Akıllı Etiketleri görüntülenirken son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yeniden uygulamak için Geri Al veya Yinele komutlarını kullanır

0
↑   Shift +

Bir şablonu şablon dosyası olarak açmak için (normal .xlsx dosyası yerine), dosyaya sağ tıklayın ve Shift (plus) "Aç" menü öğesine tıklayın

0
Ctrl + J

Bu kısayolu metni sütunlara dönüştürürken Alt + Enter ile birden fazla satır içeren hücreleri sütunlara bölmekte kullanabilirsiniz. Veri > Metni sütunlara dönüştür > Sınırlandırılmış yolunu izleyin ve "Diğer" kutucuğuna tıkladıktan sonra Ctrl + J'ye basın


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Microsoft Excel 2019 Microsoft Excel 2019 (Verimlilik)

Microsoft Excel bir hesap tablosu uygulaması. Hesaplama, grafik oluşturma, özet tablolar, Visual Basic makro programlama dili gibi işlevler içeren Excel, ilk olarak 1987'de yayınlandı. Microsoft Office'in bir parçası olan Excel bugün Windows'un yanında macOS, Android ve iOS'a yönelik uygulamalar da sunuyor.

Web sayfası: office.microsoft.com/excel

Son güncelleme: 13.07.2021 20:36 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (9 güncelleme.) 1.02.2021 19:14:05 Kısayollar eklendi.
1.02.2021 19:17:43 Kısayollar eklendi.
17.02.2021 10:31:52 Kısayollar eklendi.
17.02.2021 10:32:22 Kısayollar eklendi.
13.07.2021 22:29:57 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 312

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)