Microsoft Word 2019 klavye kısayolları

Microsoft Word 2019  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar

Word kısayollarını kullanmak için bir Word ustası olmanız şart değil. Listeye biraz göz gezdirin ve en işinize yarayacak kısayolları aklınızda tutmayı deneyin. Bunu yaptığınızda işleriniz fark edilir ölçüde hızlanabilir.

1
Alt + F

Backstage görünümünü kullanmak için Dosya sayfasını aç

-3
Alt + G

Temaları, renkleri ve sayfa kenarlığı gibi efektleri kullanmak için Tasarım sekmesini aç

5
Alt + H

Yaygın biçimlendirme komutlarını, paragraf stillerini veya Bul aracını kullanmak için Giriş sekmesini aç

-1
Alt + M

Adres Mektup Birleştirme görevlerini yönetmek veya zarflar ve etiketlerle çalışmak için Postalar sekmesini aç

5
Alt + N

Tablolar, resimler, şekiller, üst bilgiler veya metin kutuları eklemek için Ekle sekmesini aç

0
Alt + P

Sayfa kenar boşlukları, sayfa yönlendirmesi, girintiler ve aralıklarla çalışmak için Düzen sekmesini aç

-2
Alt + Q

Yardım içeriği bulmak üzere bir arama terimi yazmak için şeritteki "Göster" kutusunu aç

3
Alt + R

Yazım Denetimi'ni kullanmak, yazım denetleme dillerini ayarlamak veya belgenizdeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için Gözden Geçir sekmesini aç

0
Alt + S

İçindekiler tablosu, dipnotlar veya alıntılar tablosu eklemek için Başvurular sekmesini aç

3
Alt + W

Okuma Modu veya Anahat görünümü gibi belgenin görünümünü veya modunu seçmek için Görünüm sekmesini aç. Ayrıca, Yakınlaştırma büyütme oranını ayarlayabilir ve birden çok belge penceresini yönetebilirsiniz

0
Alt

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştir

-1
veya F10
1
Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

-1
veya ↑   Shift + Tab
0
Tab

Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşı

0
veya ↑   Shift + Tab
1

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket et

2
Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

4
↑   Shift + F10

Seçili bir öğe için kısayol menüsünü görüntüle

0
F6

Odağı pencerenin başka bir bölmesine (Resim Biçimlendir bölmesi, Dil Bilgisi bölmesi veya Seçim bölmesi gibi) taşı

0
Space

Şeritte seçili olan bir komutu veya denetimi etkinleştir

0
veya ⤶ Enter
0
Space

Şeritte seçili olan bir menüyü veya galeriyi aç

-1
veya ⤶ Enter
0
⤶ Enter

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndür

0
Ctrl + Alt + 5 sonra Tab

Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yap (Tab tuşuna tekrar tekrar basın)

-1
Esc

Kayan şekil gezintisinden çık ve normal gezintiye dön

0
Ctrl + N

Yeni belge oluştur

1
Ctrl + O

Belgeyi açma

2
Ctrl + W

Belgeyi kapatma

1
Alt + Ctrl + S

Belge penceresini böl

-1
Alt + ↑   Shift + C

Belge penceresindeki bölmeyi kaldır

1
veya Alt + Ctrl + S
0
Ctrl + S

Belgeyi kaydet

-1
Ctrl + K

Köprü ekle

0
Alt +

Bir sayfa geriye git

0
Alt +

Bir sayfa ileri git

-1
F9

Yenile

0
Ctrl + P

Belgeyi yazdır

0
Alt + Ctrl + I

Baskı önizlemeye geç

0

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaş

0
Page Up

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri git

0
veya Page Down
1
Ctrl + Home

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına git

-1
Ctrl + End

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına git

1
Alt + R sonra C

Açıklama ekleme (Düzeltme görev bölmesinde)

-2
Ctrl + ↑   Shift + E

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırak

0
Alt + ↑   Shift + C

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapat

0
Alt + R sonra

Şeritteki Gözden Geçir sekmesini seç

0
Alt + R sonra S

Yazım ve Dil Bilgisi'ni seç

0
Ctrl + F

Gezinti görev bölmesinde arama kutusunu aç

1
Ctrl + H

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştir

-2
Ctrl + G

Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma git

1
Alt + Ctrl + Z

zenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yap

0

Sola doğru bir karakter git

0

Sağa doğru bir karakter git

1
Ctrl +

Sola doğru bir sözcük git

-2
Ctrl +

Sağa doğru bir sözcük git

0
Ctrl +

Yukarı doğru bir paragraf git

-1
Ctrl +

Aşağı doğru bir paragraf git

0
↑   Shift + Tab

Sola doğru bir hücre git (tabloda)

0
Tab

Sağa doğru bir hücre git (tabloda)

0

Yukarı doğru bir satır git

0

Aşağı doğru bir satır git

1
End

Satırın sonuna git

0
Home

Satırın başına git

1
Alt + Ctrl + Page Up

Pencerenin üst tarafına git

0
Alt + Ctrl + Page Down

Pencerenin sonuna git

0
Page Up

Bir ekran yukarıya git (kaydırma)

0
Page Down

Bir ekran aşağıya git (kaydırma)

0
Ctrl + Page Down

Sonraki sayfanın üst tarafına git

0
Ctrl + Page Up

Önceki sayfanın üst tarafına git

0
Ctrl + End

Belgenin sonuna git

1
Ctrl + Home

Belgenin başına git

1
↑   Shift + F5

Önceki düzeltmeye git

0
↑   Shift + F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma gidin

3
Alt + ↑   Shift + O

İçindekiler sayfası girişini işaretle

0
Alt + ↑   Shift + I

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretle

1
Alt + ↑   Shift + X

Dizin girdisini işaretle

1
Alt + Ctrl + F

Dipnot ekle

0
Alt + Ctrl + D

Son not ekle

0
Alt + ↑   Shift + >

Sonraki dipnota git (Word 2016'da)

0
Alt + ↑   Shift + <

Önceki dipnota git (Word 2016'da)

0
Alt + Q

"Ne yapmak istiyorsunuz?" kutusuna ve Akıllı Arama'ya git (Word 2016'da)

0
Alt + W sonra F

Okuma Modu görünümü geç

0
Alt + Ctrl + P

Sayfa Düzeni görünümüne geç

2
Alt + Ctrl + O

Anahat görünümüne geç

2
Alt + Ctrl + N

Taslak görünüme geç

Bu kısayolların geçerli olması için belgenin Anahat görünümünde olması gerekir.
1
Alt + ↑   Shift +

Paragrafı yükselt

1
Alt + ↑   Shift +

Paragrafı indirge

1
Ctrl + ↑   Shift + N

Düzeyi gövde metnine düşür

0
Alt + ↑   Shift +

Seçili paragrafları yukarı kaydır

0
Alt + ↑   Shift +

Seçilen paragrafları aşağı taşı

0
Alt + ↑   Shift + +

Başlığın altındaki metni genişlet

0
Alt + ↑   Shift + -

Başlığın altındaki metni daralt

-1
Alt + ↑   Shift + A

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daralt

0
/

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya göster

0
Alt + ↑   Shift + L

Metnin ilk satırını veya tüm metni göster

1
Alt + ↑   Shift + 1

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları göster

0
Alt + ↑   Shift + Num 1 - Num 9

Başlık 1-9 konumuna kadar olan tüm başlıkları göster

1
Ctrl + Tab

Sekme karakteri ekle

0
Home

Belgenin başına git

0
End

Belgenin sonuna git

0
1 - 9

1-9 numaralı sayfaya git

0
Esc

Okuma modundan çık

0
F8

Genişletme modunu etkinleştir

0
F8 sonra   

En yakın karakteri seç

0
F8

(sözcük seçmek için bir, kelime için iki kez vb. basın) Seçim boyutunu büyüt

0
↑   Shift + F8

Seçim boyutunu küçült

0
Esc

Genişletme modunu devre dışı bırak

0
↑   Shift +

Seçimi sağa doğru bir karakter uzat

0
↑   Shift +

Seçimi sola doğru bir karakter uzat

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sözcüğün sonuna uzat

-1
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sözcüğün başına uzat

0
↑   Shift + End

Seçimi satırın sonuna uzat

-1
↑   Shift + Home

Seçimi satırın başına uzat

0
↑   Shift +

Seçimi bir satır aşağı uzat

0
↑   Shift +

Seçimi bir satır yukarı uzat

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi paragrafın sonuna uzat

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi paragrafın başına uzat

1
Shift + Page Down

Seçimi bir ekran aşağı uzat

0
Shift + Page Up

Seçimi bir ekran yukarı uzat

0
Ctrl + ↑   Shift + Home

Seçimi belgenin başına uzat

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Seçimi belgenin sonuna uzat

0
Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Seçimi pencerenin sonuna uzat

0
Ctrl + A

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzat

0
Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra

Metnin dikey bloğunu seç

0
F8 +

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzat

0
Backspace

Soldan bir karakter sil

0
Ctrl + Backspace

Soldan bir sözcük sil

0
Del

Sağdan bir karakter sil

0
Ctrl + Del

Sağdan bir sözcük sil

0
Ctrl + X

Seçili metni keseek Office Panosu'na aktar

0
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

-2
Ctrl + F3

Depo'ya kes. (Depo / Spike, farklı konumlardan metin grupları toplamanıza ve bunları başka bir konuma yapıştırmanıza olanak tanıyan bir özelliktir

-1
Alt + H sonra F sonra O

Office Panosu'nu aç

-1
Ctrl + C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopya

0
Ctrl + X

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kes

1
Ctrl + V

En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştır

0
F2 sonra
sonra ⤶ Enter

Metin ve grafikleri bir kez taşı

0
↑   Shift + F2 sonra
sonra ⤶ Enter

Metin veya grafikleri bir kez kopyala

-2
Alt + F3

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluşturiletişim kutusunu aç

0
↑   Shift + F10

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüle

0
Ctrl + F3

Depo'ya kes

1
Ctrl + ↑   Shift + F3

Depo içeriğini yapıştır

1
Alt + ↑   Shift + R

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştır

0
Tab

Sonraki hücrenin içeriğini seç

0
↑   Shift + Tab

Önceki hücrenin içeriğini seç

1
↑   Shift +

(ok tuşlarına tekrar tekrar basın) Seçimi bitişik sütunlara doğru genişlet

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:
0
Shift + Alt + Page Down

Sütunu yukarıdan aşağıya seç

-1
Shift + Alt + Page Up

Sütunu aşağıdan yukarıya seç

Bütün satırı seçme: Satırın sonuna, satırdaki ilk hücreye (en soldaki) veya son hücreye (en sağdaki) gitmek için ok tuşlarını kullanın.
Satırı soldan sağa doğru seçmek için, satırdaki ilk hücrede Shift+Alt+End tuşlarına basın.
Satırı sağdan sola doğru seçmek için, satırdaki son hücrede Shift+Alt+Home tuşlarına basın.
0
Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra

Seçimi (veya bloğu) genişlet

0
Alt + Num 5

(num lock kapalıyken) Bütün tabloyu seç

0
Tab

Satırda bir sonraki hücreye git

0
↑   Shift + Tab

Satırda bir önceki hücreye git

0
Alt + Home

Satırda ilk hücreye git

0
Alt + End

Satırda son hücreye git

0
Alt + Page Up

Sütunda ilk hücreye git

1
veya Alt + Page Down
0

Önceki satıra git

0

Sonraki satıra git

0
Alt + ↑   Shift +

Yukarı satıra git

0
Alt + ↑   Shift +

Aşağı satıra git

0
⤶ Enter

Hücreye yeni paragraflar ekle

0
Ctrl + Tab

Hücre içinde sekme karakterleri ekle

0
Ctrl + D

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

0
↑   Shift + F3

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştir

-2
Ctrl + ↑   Shift + A

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendir

2
Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygula

0
Ctrl + U

Alt çizgi uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çiz

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Metnin altını çift çiz

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Gizli metin biçimlendirmesi uygula

-1
Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Harfleri küçük harf olarak biçimlendir

0
Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygula

3
Ctrl + ↑   Shift + +

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

0
Ctrl + Space

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldır

-2
Ctrl + ↑   Shift + Q

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştir

-1
Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

-1
Ctrl + ↑   Shift + >

Yazı tipi boyutunu büyüt

1
Ctrl + ↑   Shift + <

Yazı tipi boyutunu küçült

0
Ctrl + ]

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyüt

1
Ctrl + [

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçült

2
Ctrl + ↑   Shift + C

Metinden biçimi kopyala

1
Ctrl + ↑   Shift + V

Kopyalanmış biçimi metne uygula

1
Ctrl + E

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştir

3
Ctrl + J

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştir

0
Ctrl + R

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştir

0
Ctrl + L

Paragrafı sola yasla

0
Ctrl + M

Paragrafa soldan girinti ver

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Paragrafın sol girintisini kaldır

0
Ctrl + T

Asılı girinti oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Asılı girintiyi azalt

0
Ctrl + Q

Paragraf biçimlendirmesini kaldır

1
Ctrl + ↑   Shift + *

(sayısal tuş takımındaki yıldız işareti çalışmayacaktır) Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme

2
↑   Shift + F1

Sonra incelemek istediğiniz biçimlendirilmiş metni seçin: Metin biçimlendirmesini gözden geçirme

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Biçimi kopyala

2
Ctrl + ↑   Shift + V

Biçimleri yapıştır

0
Ctrl + 1

Tek aralıklı satırlar

0
Ctrl + 2

Çift aralıklı satırlar

0
Ctrl + 5

1,5 satır aralığı ayarla

0
Ctrl + 0

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekle veya kaldır

-1
Ctrl + ↑   Shift + S

Stil Uygula görev bölmesini aç

0
Alt + Ctrl + ↑   Shift + S

Stiller görev bölmesini aç

1
Alt + Ctrl + K

Otomatik Biçim'i başlat

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Normal stilini uygula

0
Alt + Ctrl + 1

Başlık 1 stilini uygula

1
Alt + Ctrl + 2

Başlık 2 stilini uygula

1
Alt + Ctrl + 3

Başlık 3 stilini uygula

1
Ctrl + F9

Alan

2
↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu

1
Ctrl + ⤶ Enter

Sayfa sonu

0
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Sütun sonu

1
Alt + Ctrl + Num -

Uzun tire

0
Ctrl + Num -

Tire

1
Ctrl + -

İsteğe bağlı kısa çizgi

2
Ctrl + ↑   Shift + -

Bölünemez kısa çizgi

3
Ctrl + ↑   Shift + Space

Bölünemez boşluk

1
Alt + Ctrl + C

Telif hakkı simgesi

1
Alt + Ctrl + R

Tescilli ticari marka simgesi

1
Alt + Ctrl + T

Ticari marka simgesi

0
Alt + Ctrl + .

Üç nokta

0
Ctrl + ` sonra `

Tek sol tırnak işareti

0
Ctrl + ' sonra '

Tek sağ tırnak işareti

-1
Ctrl + ` sonra ↑   Shift + '

Çift sol tırnak işareti

0
Ctrl + ' sonra ↑   Shift + '

Çift sağ tırnak işareti

0
⤶ Enter

(Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra ve Ekran İpucu görüntülendiğinde) Otomatik Metin girdisi

Karakter kodu sonra Alt + X: Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi ( euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazdıktan sonra Alt tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.
-1
Alt + X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bul

0
Alt

Alt tuşunu basılı tutarken karakter kodunu yazın (sayısal tuş takımında): Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın

0
Alt sonra N sonra J sonra J

"Nesne iletişim kutusunu açar. Nesne türünü seçmek için Aşağı Ok tuşuna, nesne oluşturmak için de Enter tuşuna basın

Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için Ctrl+Sekme tuşlarına basın, ardından Sekme tuşuna basın ve eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.
Not: Bu klavye kısayollarını kullanmak için Alt+M tuşlarına basmanız veya Postalar'a tıklamanız gerekir.
0
Alt + ↑   Shift + K

Adres mektup birleştirmeyi önizle

0
Alt + ↑   Shift + N

Belgeyi birleştir

0
Alt + ↑   Shift + M

Birleştirilmiş belgeyi yazdır

0
Alt + ↑   Shift + E

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenle

0
Alt + ↑   Shift + F

Adres mektup birleştirme alanı ekle

-1
Alt + ↑   Shift + D

DATE alanı ekle

-1
Alt + Ctrl + L

LISTNUM alanı ekle

0
Alt + ↑   Shift + P

Bir sayfa alanı ekle

0
Alt + ↑   Shift + T

TIME alanı ekle

1
Ctrl + F9

Boş alan ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + F7

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştir

0
F9

Seçili alanları güncelleştir

1
Ctrl + ↑   Shift + F9

Alanın bağlantısını kes

-1
↑   Shift + F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yap

2
Alt + F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yap

0
Alt + ↑   Shift + F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştır

0
F11

Sonraki alana git

0
↑   Shift + F11

Önceki alana git

1
Ctrl + F11

Alanı kilitle

-1
Ctrl + ↑   Shift + F11

Alanın kilidini aç

0
Alt + R sonra U sonra L

Yazım Denetleme Dilini Ayarla iletişim kutusunu aç

1

Yazım denetleme dilleri listesini gözden geçir

0
Alt + R sonra L

Varsayılan dilleri ayarla

1
Alt + ~

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) aç veya kapat

1

101 klavyesinde Kore Dili Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) aç veya kapat

0
Ctrl + Space

101 klavyesinde Çince Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) aç veya kapat

0
F1

Yardım al veya Office.com'u ziyaret et

1
F2

Metin ve grafikleri taşı

0
F4

Son eylemi yinele

0
F5

Git komutunu seç (Giriş sekmesi)

0
F6

Sonraki bölme veya çerçeveye gitm

0
F7

Yazım Denetimi komutunu seç (Gözden Geçir sekmesi)

1
F8

Seçimi genişlet

0
F9

Seçili alanları güncelleştir

0
F10

Tuş İpuçlarını göster

0
F11

Sonraki alana git

0
F12

Farklı Kaydet komutunu seç

0
↑   Shift + F1

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi göster

0
↑   Shift + F2

Metni kopyala

0
↑   Shift + F3

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştir

0
↑   Shift + F4

Bul veya Git eylemini yinele

1
↑   Shift + F5

Son değişikliğe git

1
↑   Shift + F6

Önceki bölme veya çerçeveye git (F6 tuşuna bastıktan sonra)

1
↑   Shift + F7

Eşanlamlılar komutunu seç (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu)

0
↑   Shift + F8

Seçim boyutunu küçült

0
↑   Shift + F9

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yap

0
↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü görüntüle

-1
↑   Shift + F11

Önceki alana git

2
↑   Shift + F12

Kaydet komutunu seç

1
Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

0
Ctrl + F2

Baskı Önizleme komutunu seç

0
Ctrl + F3

Depo'ya kes

1
Ctrl + F4

Pencereyi kapat

0
Ctrl + F6

Sonraki pencereye git

0
Ctrl + F9

Boş alan ekle

0
Ctrl + F10

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyüt

1
Ctrl + F11

Alanı kilitle

2
Ctrl + F12

Aç komutunu seç

-1
Ctrl + ↑   Shift + F3

Depo içeriğini ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + F5

Yer işaretini düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + F6

Önceki pencereye git

1
Ctrl + ↑   Shift + F7

Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştir

0
Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra

Seçimi veya bloğu genişlet

1
Ctrl + ↑   Shift + F9

Alanın bağlantısını kes

0
Ctrl + ↑   Shift + F11

Alanın kilidini aç

0
Ctrl + ↑   Shift + F12

Yazdır komutunu seç

-1
Alt + F1

Sonraki alana git

0
Alt + F3

Yeni Yapı Taşı oluştur

2
Alt + F4

Word'den çık

0
Alt + F5

Program pencere boyutunu geri yükle

0
Alt + F6