Microsoft Word 2019 klavye kısayolları

Microsoft Word 2019

Zeynel Abidin Öztürk -
3 years ago
- Kısayollar

Word kısayollarını kullanmak için bir Word ustası olmanız şart değil. Listeye biraz göz gezdirin ve en işinize yarayacak kısayolları aklınızda tutmayı deneyin. Bunu yaptığınızda işleriniz fark edilir ölçüde hızlanabilir.

Alt + F

Backstage görünümünü kullanmak için Dosya sayfasını aç

Alt + G

Temaları, renkleri ve sayfa kenarlığı gibi efektleri kullanmak için Tasarım sekmesini aç

Alt + H

Yaygın biçimlendirme komutlarını, paragraf stillerini veya Bul aracını kullanmak için Giriş sekmesini aç

Alt + M

Adres Mektup Birleştirme görevlerini yönetmek veya zarflar ve etiketlerle çalışmak için Postalar sekmesini aç

Alt + N

Tablolar, resimler, şekiller, üst bilgiler veya metin kutuları eklemek için Ekle sekmesini aç

Alt + P

Sayfa kenar boşlukları, sayfa yönlendirmesi, girintiler ve aralıklarla çalışmak için Düzen sekmesini aç

Alt + Q

Yardım içeriği bulmak üzere bir arama terimi yazmak için şeritteki "Göster" kutusunu aç

Alt + R

Yazım Denetimi'ni kullanmak, yazım denetleme dillerini ayarlamak veya belgenizdeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için Gözden Geçir sekmesini aç

Alt + S

İçindekiler tablosu, dipnotlar veya alıntılar tablosu eklemek için Başvurular sekmesini aç

Alt + W

Okuma Modu veya Anahat görünümü gibi belgenin görünümünü veya modunu seçmek için Görünüm sekmesini aç. Ayrıca, Yakınlaştırma büyütme oranını ayarlayabilir ve birden çok belge penceresini yönetebilirsiniz

Alt

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştir

veya F10
⭾ Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
⭾ Tab

Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşı

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
← ↑ → ↓

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket et

Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

↑   Shift + F10

Seçili bir öğe için kısayol menüsünü görüntüle

F6

Odağı pencerenin başka bir bölmesine (Resim Biçimlendir bölmesi, Dil Bilgisi bölmesi veya Seçim bölmesi gibi) taşı

Space

Şeritte seçili olan bir komutu veya denetimi etkinleştir

veya ⤶ Enter
Space

Şeritte seçili olan bir menüyü veya galeriyi aç

veya ⤶ Enter
⤶ Enter

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndür

Ctrl + Alt + 5 sonra ⭾ Tab

Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yap (Tab tuşuna tekrar tekrar basın)

Esc

Kayan şekil gezintisinden çık ve normal gezintiye dön

Ctrl + N

Yeni belge oluştur

Ctrl + O

Belgeyi açma

Ctrl + W

Belgeyi kapatma

Alt + Ctrl + S

Belge penceresini böl

Alt + ↑   Shift + C

Belge penceresindeki bölmeyi kaldır

veya Alt + Ctrl + S
Ctrl + S

Belgeyi kaydet

Ctrl + K

Köprü ekle

Alt +

Bir sayfa geriye git

Alt +

Bir sayfa ileri git

F9

Yenile

Ctrl + P

Belgeyi yazdır

Alt + Ctrl + I

Baskı önizlemeye geç

← ↑ → ↓

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaş

Page Up

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri git

veya Page Down
Ctrl + Home

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına git

Ctrl + End

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına git

Alt + R sonra C

Açıklama ekleme (Düzeltme görev bölmesinde)

Ctrl + ↑   Shift + E

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırak

Alt + ↑   Shift + C

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapat

Alt + R sonra

Şeritteki Gözden Geçir sekmesini seç

Alt + R sonra S

Yazım ve Dil Bilgisi'ni seç

Ctrl + F

Gezinti görev bölmesinde arama kutusunu aç

Ctrl + H

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştir

Ctrl + G

Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma git

Alt + Ctrl + Z

Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yap

Sola doğru bir karakter git

Sağa doğru bir karakter git

Ctrl +

Sola doğru bir sözcük git

Ctrl +

Sağa doğru bir sözcük git

Ctrl +

Yukarı doğru bir paragraf git

Ctrl +

Aşağı doğru bir paragraf git

↑   Shift + ⭾ Tab

Sola doğru bir hücre git (tabloda)

⭾ Tab

Sağa doğru bir hücre git (tabloda)

Yukarı doğru bir satır git

Aşağı doğru bir satır git

End

Satırın sonuna git

Home

Satırın başına git

Alt + Ctrl + Page Up

Pencerenin üst tarafına git

Alt + Ctrl + Page Down

Pencerenin sonuna git

Page Up

Bir ekran yukarıya git (kaydırma)

Page Down

Bir ekran aşağıya git (kaydırma)

Ctrl + Page Down

Sonraki sayfanın üst tarafına git

Ctrl + Page Up

Önceki sayfanın üst tarafına git

Ctrl + End

Belgenin sonuna git

Ctrl + Home

Belgenin başına git

↑   Shift + F5

Önceki düzeltmeye git

↑   Shift + F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma gidin

Alt + ↑   Shift + O

İçindekiler sayfası girişini işaretle

Alt + ↑   Shift + I

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretle

Alt + ↑   Shift + X

Dizin girdisini işaretle

Alt + Ctrl + F

Dipnot ekle

Alt + Ctrl + D

Son not ekle

Alt + ↑   Shift + >

Sonraki dipnota git (Word 2016'da)

Alt + ↑   Shift + <

Önceki dipnota git (Word 2016'da)

Alt + Q

"Ne yapmak istiyorsunuz?" kutusuna ve Akıllı Arama'ya git (Word 2016'da)

Alt + W sonra F

Okuma Modu görünümü geç

Alt + Ctrl + P

Sayfa Düzeni görünümüne geç

Alt + Ctrl + O

Anahat görünümüne geç

Alt + Ctrl + N

Taslak görünüme geç

Bu kısayolların geçerli olması için belgenin Anahat görünümünde olması gerekir.
Alt + ↑   Shift +

Paragrafı yüksel

Alt + ↑   Shift +

Paragrafı indirge

Ctrl + ↑   Shift + N

Düzeyi gövde metnine düşür

Alt + ↑   Shift +

Seçili paragrafları yukarı kaydır

Alt + ↑   Shift +

Seçilen paragrafları aşağı taşı

Alt + ↑   Shift + +

Başlığın altındaki metni genişlet

Alt + ↑   Shift + -

Başlığın altındaki metni daralt

Alt + ↑   Shift + A

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daralt

/

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya göster

Alt + ↑   Shift + L

Metnin ilk satırını veya tüm metni göster

Alt + ↑   Shift + 1

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları göster

Alt + ↑   Shift + Num 1 - Num 9

Başlık 1-9 konumuna kadar olan tüm başlıkları göster

Ctrl + ⭾ Tab

Sekme karakteri ekle

Home

Belgenin başına git

End

Belgenin sonuna git

1 - 9

1-9 numaralı sayfaya git

Esc

Okuma modundan çık

F8

Genişletme modunu etkinleştir

F8 sonra ←  →

En yakın karakteri seç

F8

(sözcük seçmek için bir, kelime için iki kez vb. basın) Seçim boyutunu büyüt

↑   Shift + F8

Seçim boyutunu küçült

Esc

Genişletme modunu devre dışı bırak

↑   Shift +

Seçimi sağa doğru bir karakter uzat

↑   Shift +

Seçimi sola doğru bir karakter uzat

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sözcüğün sonuna uzat

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sözcüğün başına uzat

↑   Shift + End

Seçimi satırın sonuna uzat

↑   Shift + Home

Seçimi satırın başına uzat

↑   Shift +

Seçimi bir satır aşağı uzat

↑   Shift +

Seçimi bir satır yukarı uzat

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi paragrafın sonuna uzat

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi paragrafın başına uzat

Shift + Page Down

Seçimi bir ekran aşağı uzat

Shift + Page Up

Seçimi bir ekran yukarı uzat

Ctrl + ↑   Shift + Home

Seçimi belgenin başına uzat

Ctrl + ↑   Shift + End

Seçimi belgenin sonuna uzat

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Seçimi pencerenin sonuna uzat

Ctrl + A

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzat

Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra ← ↑ → ↓

Metnin dikey bloğunu seç

F8 + ← ↑ → ↓

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzat

⬅ Backspace

Soldan bir karakter sil

Ctrl + ⬅ Backspace

Soldan bir sözcük sil

Del

Sağdan bir karakter sil

Ctrl + Del

Sağdan bir sözcük sil

Ctrl + X

Seçili metni keseek Office Panosu'na aktar

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + F3

Depo'ya kes. (Depo / Spike, farklı konumlardan metin grupları toplamanıza ve bunları başka bir konuma yapıştırmanıza olanak tanıyan bir özelliktir

Alt + H sonra F sonra O

Office Panosu'nu aç

Ctrl + C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopya

Ctrl + X

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kes

Ctrl + V

En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştır

F2 sonra
sonra ⤶ Enter

Metin ve grafikleri bir kez taşı

↑   Shift + F2 sonra
sonra ⤶ Enter

Metin veya grafikleri bir kez kopyala

Alt + F3

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluşturiletişim kutusunu aç

↑   Shift + F10

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüle

Ctrl + F3

Depo'ya kes

Ctrl + ↑   Shift + F3

Depo içeriğini yapıştır

Alt + ↑   Shift + R

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştır

⭾ Tab

Sonraki hücrenin içeriğini seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki hücrenin içeriğini seç

↑   Shift + ← ↑ → ↓

(ok tuşlarına tekrar tekrar basın) Seçimi bitişik sütunlara doğru genişlet

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:
Shift + Alt + Page Down

Sütunu yukarıdan aşağıya seç

Shift + Alt + Page Up

Sütunu aşağıdan yukarıya seç

Bütün satırı seçme: Satırın sonuna, satırdaki ilk hücreye (en soldaki) veya son hücreye (en sağdaki) gitmek için ok tuşlarını kullanın.
Satırı soldan sağa doğru seçmek için, satırdaki ilk hücrede Shift+Alt+End tuşlarına basın.
Satırı sağdan sola doğru seçmek için, satırdaki son hücrede Shift+Alt+Home tuşlarına basın.
Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra ← ↑ → ↓

Seçimi (veya bloğu) genişlet

Alt + Num 5

(num lock kapalıyken) Bütün tabloyu seç

⭾ Tab

Satırda bir sonraki hücreye git

↑   Shift + ⭾ Tab

Satırda bir önceki hücreye git

Alt + Home

Satırda ilk hücreye git

Alt + End

Satırda son hücreye git

Alt + Page Up

Sütunda ilk hücreye git

veya Alt + Page Down

Önceki satıra git

Sonraki satıra git

Alt + ↑   Shift +

Yukarı satıra git

Alt + ↑   Shift +

Aşağı satıra git

⤶ Enter

Hücreye yeni paragraflar ekle

Ctrl + ⭾ Tab

Hücre içinde sekme karakterleri ekle

Ctrl + D

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

↑   Shift + F3

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştir

Ctrl + ↑   Shift + A

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendir

Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygula

Ctrl + U

Alt çizgi uygula

Ctrl + ↑   Shift + W

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çiz

Ctrl + ↑   Shift + D

Metnin altını çift çiz

Ctrl + ↑   Shift + H

Gizli metin biçimlendirmesi uygula

Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygula

Ctrl + ↑   Shift + K

Harfleri küçük harf olarak biçimlendir

Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygula

Ctrl + ↑   Shift + +

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

Ctrl + Space

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldır

Ctrl + ↑   Shift + Q

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştir

Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

Ctrl + ↑   Shift + >

Yazı tipi boyutunu büyüt

Ctrl + ↑   Shift + <

Yazı tipi boyutunu küçült

Ctrl + ]

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyüt

Ctrl + [

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçült

Ctrl + ↑   Shift + C

Metinden biçimi kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Kopyalanmış biçimi metne uygula

Ctrl + E

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştir

Ctrl + J

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştir

Ctrl + R

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştir

Ctrl + L

Paragrafı sola yasla

Ctrl + M

Paragrafa soldan girinti ver

Ctrl + ↑   Shift + M

Paragrafın sol girintisini kaldır

Ctrl + T

Asılı girinti oluştur

Ctrl + ↑   Shift + T

Asılı girintiyi azalt

Ctrl + Q

Paragraf biçimlendirmesini kaldır

Ctrl + ↑   Shift + *

(sayısal tuş takımındaki yıldız işareti çalışmayacaktır) Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme

↑   Shift + F1

Sonra incelemek istediğiniz biçimlendirilmiş metni seçin: Metin biçimlendirmesini gözden geçirme

Ctrl + ↑   Shift + C

Biçimi kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Biçimleri yapıştır

Ctrl + 1

Tek aralıklı satırlar

Ctrl + 2

Çift aralıklı satırlar

Ctrl + 5

1,5 satır aralığı ayarla

Ctrl + 0

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekle veya kaldır

Ctrl + ↑   Shift + S

Stil Uygula görev bölmesini aç

Alt + Ctrl + ↑   Shift + S

Stiller görev bölmesini aç

Alt + Ctrl + K

Otomatik Biçim'i başlat

Ctrl + ↑   Shift + N

Normal stilini uygula

Alt + Ctrl + 1

Başlık 1 stilini uygula

Alt + Ctrl + 2

Başlık 2 stilini uygula

Alt + Ctrl + 3

Başlık 3 stilini uygula

Ctrl + F9

Alan

↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu

Ctrl + ⤶ Enter

Sayfa sonu

Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Sütun sonu

Alt + Ctrl + Num -

Uzun tire

Ctrl + Num -

Tire

Ctrl + -

İsteğe bağlı kısa çizgi

Ctrl + ↑   Shift + -

Bölünemez kısa çizgi

Ctrl + ↑   Shift + Space

Bölünemez boşluk

Alt + Ctrl + C

Telif hakkı simgesi

Alt + Ctrl + R

Tescilli ticari marka simgesi

Alt + Ctrl + T

Ticari marka simgesi

Alt + Ctrl + .

Üç nokta

Ctrl + ` sonra `

Tek sol tırnak işareti

Ctrl + ' sonra '

Tek sağ tırnak işareti

Ctrl + ` sonra ↑   Shift + '

Çift sol tırnak işareti

Ctrl + ' sonra ↑   Shift + '

Çift sağ tırnak işareti

⤶ Enter

(Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra ve Ekran İpucu görüntülendiğinde) Otomatik Metin girdisi

Karakter kodu sonra Alt + X: Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi ( euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazdıktan sonra Alt tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.
Alt + X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bul

Alt

Alt tuşunu basılı tutarken karakter kodunu yazın (sayısal tuş takımında): Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın

Alt sonra N sonra J sonra J

"Nesne iletişim kutusunu açar. Nesne türünü seçmek için Aşağı Ok tuşuna, nesne oluşturmak için de Enter tuşuna basın

Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için Ctrl+Sekme tuşlarına basın, ardından Sekme tuşuna basın ve eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.
Not: Bu klavye kısayollarını kullanmak için Alt+M tuşlarına basmanız veya Postalar'a tıklamanız gerekir.
Alt + ↑   Shift + K

Adres mektup birleştirmeyi önizle

Alt + ↑   Shift + N

Belgeyi birleştir

Alt + ↑   Shift + M

Birleştirilmiş belgeyi yazdır

Alt + ↑   Shift + E

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenle

Alt + ↑   Shift + F

Adres mektup birleştirme alanı ekle

Alt + ↑   Shift + D

DATE alanı ekle

Alt + Ctrl + L

LISTNUM alanı ekle

Alt + ↑   Shift + P

Bir sayfa alanı ekle

Alt + ↑   Shift + T

TIME alanı ekle

Ctrl + F9

Boş alan ekle

Ctrl + ↑   Shift + F7

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştir

F9

Seçili alanları güncelleştir

Ctrl + ↑   Shift + F9

Alanın bağlantısını kes

↑   Shift + F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yap

Alt + F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yap

Alt + ↑   Shift + F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştır

F11

Sonraki alana git

↑   Shift + F11

Önceki alana git

Ctrl + F11

Alanı kilitle

Ctrl + ↑   Shift + F11

Alanın kilidini aç

Alt + R sonra U sonra L

Yazım Denetleme Dilini Ayarla iletişim kutusunu aç

Yazım denetleme dilleri listesini gözden geçir

Alt + R sonra L

Varsayılan dilleri ayarla

Alt + ~

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) aç veya kapat

101 klavyesinde Kore Dili Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) aç veya kapat

Ctrl + Space

101 klavyesinde Çince Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) aç veya kapat

F1

Yardım al veya Office.com'u ziyaret et

F2

Metin ve grafikleri taşı

F4

Son eylemi yinele

F5

Git komutunu seç (Giriş sekmesi)

F6

Sonraki bölme veya çerçeveye gitm

F7

Yazım Denetimi komutunu seç (Gözden Geçir sekmesi)

F8

Seçimi genişlet

F9

Seçili alanları güncelleştir

F10

Tuş İpuçlarını göster

F11

Sonraki alana git

F12

Farklı Kaydet komutunu seç

↑   Shift + F1

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi göster

↑   Shift + F2

Metni kopyala

↑   Shift + F3

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştir

↑   Shift + F4

Bul veya Git eylemini yinele

↑   Shift + F5

Son değişikliğe git

↑   Shift + F6

Önceki bölme veya çerçeveye git (F6 tuşuna bastıktan sonra)

↑   Shift + F7

Eşanlamlılar komutunu seç (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu)

↑   Shift + F8

Seçim boyutunu küçült

↑   Shift + F9

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yap

↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü görüntüle

↑   Shift + F11

Önceki alana git

↑   Shift + F12

Kaydet komutunu seç

Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

Ctrl + F2

Baskı Önizleme komutunu seç

Ctrl + F3

Depo'ya kes

Ctrl + F4

Pencereyi kapat

Ctrl + F6

Sonraki pencereye git

Ctrl + F9

Boş alan ekle

Ctrl + F10

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyüt

Ctrl + F11

Alanı kilitle

Ctrl + F12

Aç komutunu seç

Ctrl + ↑   Shift + F3

Depo içeriğini ekle

Ctrl + ↑   Shift + F5

Yer işaretini düzenle

Ctrl + ↑   Shift + F6

Önceki pencereye git

Ctrl + ↑   Shift + F7

Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştir

Ctrl + ↑   Shift + F8 sonra ← ↑ → ↓

Seçimi veya bloğu genişlet

Ctrl + ↑   Shift + F9

Alanın bağlantısını kes

Ctrl + ↑   Shift + F11

Alanın kilidini aç

Ctrl + ↑   Shift + F12

Yazdır komutunu seç

Alt + F1

Sonraki alana git

Alt + F3

Yeni Yapı Taşı oluştur

Alt + F4

Word'den çık

Alt + F5

Program pencere boyutunu geri yükle

Alt + F6

Açık iletişim kutusundan belgeye geri git (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir)

Alt + F7

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bul

Alt + F8

Makro çalıştır

Alt + F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yap

Alt + F10

Seçim görev bölmesini görüntüle

Alt + F11

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüle

Alt + ↑   Shift + F1

Önceki alana git

Alt + ↑   Shift + F2

Kaydet komutunu seç

Alt + ↑   Shift + F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştır

Alt + ↑   Shift + F10

Kullanılabilir bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüle

Alt + ↑   Shift + F12

İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçin

Ctrl + Alt + F1

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüle

Ctrl + Alt + F2

Aç komutunu seç


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Microsoft Word 2019 Microsoft Word 2019 (Metin düzenleme)

Microsoft Word, Microsoft'un geliştirdiği kelime işlemci yazılımı. Kendi başına veya Microsoft Office yazılım paketinin bir parçası olarak satılan Word, yazım denetleme, metinleri değiştirmeye ve düzenlemeye yönelik araçlar, şablonlar, makrolar gibi işlevler sunuyor.

Web sayfası: products.office.com/word

Son güncelleme: 26 Ara 2019

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (3 güncelleme.) 6.07.2019 07:54:24 Program bilgileri güncellendi.
24.12.2019 12:20:52 Program bilgileri güncellendi.
24.12.2019 12:25:58 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 314

Kısayollara basma kolaylığı: 74%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.