Category: Social & Messaging

 1. DiscordDiscord   10332   
 2. TumblrTumblr   5597   
 3. TelegramTelegram   2101   
 4. SlackSlack   1009   
 5. eM ClienteM Client   821   
 6. Zimbra Web ClientZimbra Web Client   739   
 7. Pushbullet (Chrome extension)Pushbullet (Chrome extension)   683   
 8. Android Messages on WebAndroid Messages on Web   596   
 9. PidginPidgin   490   
 10. Google HangoutsGoogle Hangouts   427   
 11. TrillianTrillian   350   
 12. MediumMedium   290   
 13. NewsBin ProNewsBin Pro   232   
 14. NZBGetNZBGet   125   
 15. Google+Google+   115   
 16. Cisco JabberCisco Jabber   112   
 17. Office DelveOffice Delve   94   
 18. Claws MailClaws Mail   83   
 19. Cisco WebexCisco Webex   70   
 20. Apple MessagesApple Messages   67   
 21. BufferBuffer   59   
 22. GitterGitter   35   
 23. Zendesk ChatZendesk Chat   33   
 24. Cisco Jabber (Mac)Cisco Jabber (Mac)   22